Maagang Pagkakakilanlan at Pamamagitan:

Ang mga unang taon ng buhay ng isang bata ay kritikal para sa pagbuo ng pundasyong kinakailangan para sa tagumpay sa paglaon sa paaralan at sa buhay. Ipinapakita ng pananaliksik na ang pag-unlad ng utak ay pinakamabilis sa mga unang taon ng buhay. Sa katunayan, 90% ng utak ng isang bata ay nabuo ng edad limang. Sa panahong ito ng mabilis na paglaki, mahalaga na matukoy kung ang pag-unlad ng isang bata ay nasa landas at matugunan ang anumang mga alalahanin sa lalong madaling panahon upang magkaroon ng pinakamalaking epekto.

Sinusuri ng pang-unlad na pagsusuri kung paano nagkakaroon ng pag-unlad ang iyong anak. Ang mga tool na ginamit para sa pag-unlad ng pag-unlad at pag-uugali ay pormal na mga palatanungan o checklist batay sa pananaliksik na nagtatanong tungkol sa pag-unlad ng isang bata, kabilang ang wika, paggalaw, pag-iisip, pag-uugali, at emosyon.

Sa regular na pag-screen, ang mga pamilya, guro, at service provider ay maaaring makatulong sa maliliit na bata sa mga pagkaantala na makuha ang mga serbisyo at suportang kailangan nila, nang maaga hangga't maaari upang matulungan silang abutin at umunlad kasama ng kanilang mga kapantay.

Patnubay sa Maagang Bata:

Ang sistema ng California para sa maagang pagkakakilanlan at interbensyon ay nabigo. Ang estado ay nasa ika-30 sa bansa sa rate ng pagsisiyasat sa kaunlaran ng sanggol at sanggol. Ipinapahiwatig ng ebidensya na humigit-kumulang na 70% ng mga batang wala pang edad na anim na taong gulang sa California ay hindi tumatanggap ng inirekumendang pag-screen at pag-uugali ng pag-screen.

Hanggang sa isa sa apat na maliliit na bata na wala pang edad na anim na taong gulang ay nasa peligro para sa isang pagkaantala sa pag-unlad o pag-uugali. At sa maraming uri ng pagkaantala sa pag-unlad, ang tiyempo ay lahat-sa paglaon ng diagnosis ay maaaring mangahulugan ng pagkawala sa mga maagang serbisyo ng interbensyon at suporta na maaaring makatulong sa isang bata na abutin.

Inirekomenda ng American Academy of Pediatrics (AAP) na i-screen ang mga bata para sa mga pagkaantala sa pag-unlad at pag-uugali ng hindi bababa sa tatlong beses bago ang kanilang ikatlong kaarawan (9 buwan, 18 buwan at 24/30 buwan).

Ang pagkilala sa mga maliliit na bata na may o nanganganib para sa isang pagkaantala sa pag-unlad o pag-uugali ay isang mahalagang unang hakbang patungo sa pagtiyak na ang lahat ng mga bata ay may pagkakataon na maabot ang kanilang pinakamainam na kalusugan at kagalingan.

Unang 5 Tungkulin ng LA sa Pag-promosyon ng Pinakamainam na Pag-unlad ng Bata:

Ang Unang 5 LA ay nakatuon din sa pagpapalakas ng maagang pagkakakilanlan at mga sistema ng interbensyon sa pamamagitan ng maraming diskarte sa buong county at buong estado.

Mga Pagsisikap sa County:

Paglunsad ng Tulong sa Akin na Lumaki sa County ng Los Angeles (HMG-LA)

Ang Help Me Grow ay isang pambansang pagsisikap na nagtatayo sa mayroon nang mga mapagkukunan sa lokal na antas upang palakasin kung paano ang mga system ay nagtutulungan upang magbigay ng napapanahong pag-screen para sa mga pagkaantala sa pag-unlad at pag-uugali, ikonekta ang mga bata sa mga maagang serbisyo ng interbensyon, at bigyan ng kapangyarihan ang mga pamilya na suportahan ang malusog na pag-unlad ng kanilang anak. Halimbawa, nakikipagtulungan ang system sa mga pedyatrisyan upang i-screen ang mga pagkaantala sa pag-unlad at pag-uugali habang regular na mga pagsusuri sa pisikal.

Ang Unang 5 LA, na nakikipagsosyo sa Kagawaran ng Pangkalahatang Kalusugan ng Lungsod ng Los Angeles (LACDPH), ay kasalukuyang nagpaplano para sa pagpapatupad ng HMG-LA. Ang mga rekomendasyong inilabas ng mga miyembro ng pagpaplano magsilbing gabay upang ipaalam sa Unang 5 LA, LACDPH, at mga kasosyo sa lalawigan para sa susunod na yugto ng pagpaplano para sa HMG-LA. Kasama ang mga kasosyo sa lalawigan at stakeholder, ang Unang 5 LA ay naghahangad na ibahin ang anyo ang mga lokal na system upang mas mahusay na mapaglingkuran ang mga bata at pamilya.

Matuto nang higit pa tungkol sa HMG at kung paano ipinatutupad ng iba pang mga county ang system sa Tulungan Mo Akong Palakihin ang California.

Mga Unang Koneksyon Pamumuhunan

Noong Enero 2014, inilunsad ng First 5 LA ang Unang Mga Koneksyon upang tugunan ang mga hadlang sa system at mabawasan ang mga pagkakaiba sa pag-screen para sa mga maliliit na bata na may Autism Spectrum Disorder at mga pagkaantala sa pag-unlad. Ang mga tagapagbigay ng First Connection ay nakabuo ng mga makabagong diskarte upang magsagawa ng pag-screen ng pag-unlad at irefer ang mga maliliit na bata na nasa peligro para sa at may pagkaantala sa mga maagang serbisyo ng interbensyon. Sinusuportahan din ng First Connection ang mga magulang at tagapag-alaga upang higit na maunawaan at maitaguyod ang mga kaunlaran at kaunlaran ng kanilang anak sa mga mapagkukunang lokal na pamayanan.

Mga Pagsisikap sa buong estado:

Sinusuportahan din ng Unang 5 LA ang mga pagsisikap sa patakaran sa buong estado upang palakasin ang maagang pagkakakilanlan at interbensyon.

Assembly Bill 11 (AB: 11)

Ang Unang 5 LA ay nagtatrabaho malapit sa Unang 5 Asosasyon sa pag-sponsor ng Assembly Bill 11, Na tinitiyak ang mga bata na makatanggap ng mga regular na pag-screen upang makilala ang mga pagkaantala nang maaga hangga't maaari. Ito ay isang kritikal na unang hakbang sa pagpapalakas ng aming maagang sistema ng interbensyon. Hinihimok namin ang lehislatura ng California na unahin ang maagang pagkakakilanlan at maagang interbensyon upang ang lahat ng mga bata sa California ay makatanggap ng isang screening at ng suportang kailangan nila upang umunlad.

Ang Unang 5 LA ay patuloy na nagtutulungan sa pakikipagsosyo sa mga gumagawa ng patakaran, magulang at tagapag-alaga, pamayanan, at kasosyo sa lalawigan upang itaguyod ang isang sistema ng pangangalaga na nakasentro sa pamilya na sumusuporta sa lahat ng mga bata na nasa peligro ng pagkaantala sa pag-unlad at pag-uugali.

Karagdagang Mga Mapagkukunan:

Kung ikaw ay isang magulang o tagapag-alaga at nais na malaman ang higit pa tungkol sa maagang pagkakakilanlan at mga serbisyo ng interbensyon, bisitahin ang Unang 5 LA Pahina ng Magulang at Pamilya.
isalin