Tututok ang pagpopondo sa pag-abot ang LA County Medi-Cal Provider Community sa pamamagitan ng iba't-ibang kapangakuan gawain at pag-aaral ng peer-to-peer

Los Angeles, CA - Una 5 LA, isang independiyenteng ahensya ng publiko na nagtatrabaho upang palakasin ang mga sistema, magulang at pamayanan in Los Angeles County, ay iginawad $ 225,000 sa pagbibigay ng pondo mula sa Opisina ng California Surgeon General (CA-OSG) at Department of Health Care Services (DHCS) upang lumahok sa estado Inisyatiba ng ACEs na may kamalayan upang address masamang karanasan sa pagkabata (ACEs) sa dahilan ng ang stress mga bata at kanilang ang mga pamilya ay karanasaning sa panahon ng COVID-19 pandemya. may ang pagpopondo na ito, una 5 LA magsasagawa mga aktibidad ng pakikipag-ugnayan ng provider upang itaguyod ang pagkukusa ng ACEs Aware sa gitna ng pamayanan ng tagapagbigay ng Medi-Cal sa County ng Los Angeles.

"Inaasahan namin ang pagtatrabaho sa pakikipagsosyo sa kamangha-manghang pangkat ng mga pinuno ng komunidad upang mapalawak ang aming pagsisikap na tulungan ang mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan na maging ACEs Aware," sabi ng California Surgeon General na si Dr. Nadine Burke Harris. "Ang gawaing ito ay kritikal, ngayon higit sa dati, na binigyan ng stress kaya maraming mga taga-California ang nakakaranas bilang isang resulta ng COVID-19 at ang papel na ginagampanan ng kawalang katarungan bilang isang panganib na kadahilanan para sa nakakalason na stress. Ang isang trabahador sa pangangalagang pangkalusugan na may kaalamang trauma ay mahalaga sa pagtulong sa aming estado na gumaling. "

A kabuuang $ 14.3 milyon ay iginawad sa 100 mga samahan, mula sa isang pagsumite ng 300 na mga aplikante, sa buong estado upang pahabain ang maabot at epekto ng Inisyatiba ng ACEs na may kamalayan. Hangad ng ACEs Aware na baguhin at i-save ang mga buhay sa pamamagitan ng pagtulong sa mga tagabigay ng Medi-Cal na maunawaan ang kahalagahan ng pag-screen para sa Mga Masamang Karanasan sa Pagkabata (ACEs) at sanayin silang tumugon sa pangangalaga na may kaalamang trauma.

Ang mga pagbibigay ng ACEs Aware ay magbibigay ng pagpopondo sa mga organisasyon upang magdisenyo at magpatupad ng mga aktibidad sa pagsasanay, pakikipag-ugnayan ng provider, at mga aktibidad para sa edukasyon para sa mga tagabigay at samahan na naglilingkod sa mga benepisyaryo ng Medi-Cal.

Ang pondo ng pagbibigay ay magbibigay ng kritikal na suporta sa mga samahang pang-komunidad na naghahatid ng mga taga-Medi-Cal at benepisyaryo, na nakaranas ng tumaas na stress sa panahon ng emerhensiya ng COVID-19. Ang mga aktibidad na nagbibigay ng bigyan ay magpapalaki sa mga pagsisikap ng California, na isinasagawa mula pa noong tag-araw ng 2019, upang paunlarin ang pagsasanay sa provider at makisali sa mga tagabigay, kasama ang promosyon ng mga pagbabayad sa mga tagabigay ng Medi-Cal para sa pagsuri sa kanilang mga pasyente para sa mga ACE.

"Sa gitna ng isang pandaigdigang pandemya, ang mga bata at pamilya ay karanasaning uwalang kapantay mga antas ng diin, ”Sabi ni Kim Belshé, executive director para sa Unang 5 LA. "Sa pamamagitan ng pagtawag ng mga pangunahing kasosyo sa maagang pag-aaral at mga sistema ng pangangalaga ng kalusugan sa LA County, magkakaroon kami ng kakayahang taasan ang kamalayan ng ACEs, kilalanin ang mga solusyon upang suportahan ang mga pamilyang nakakaranas ng trauma, at tugunan ang dispariti sa kalusuganes. Mga tagabigay ng Medi-Cal ay sentro ng pagpapabuti ng mga kinalabasan para sa mga bata at kanilang pamilya. Sa Pamamagitan ng ACEs Aware, First 5 LA will makatulong na palakasin ang kanilang kaalaman sa maagang pagkabata trauma, palakasin ang kahalagahan ng pag-screen at matugunan ang mga puwang sa system ng mga referral at suporta upang magbigay ng kritikal na patuloy na pangangalaga para sa mga bata at kanilang pamilya.

Sa Hulyo 9, una 5 Lupon ng mga Komisyoner ng LA ang inaprubahan ang pagtanggap ng mga pondong ito hanggang Hunyo 29, 2021. Ang Unang 5 LA ay makikipagsosyo sa mga pangunahing stakeholder sa LA County upang maipatupad provider emga aktibidad sa ngagement, Kabilang ang: 1) Network ng Mga Aktibidad sa Pangangalaga para sa mga nagbibigay sa buong mga sektor ng serbisyo; dalawa) kapantay-to-Pag-aaral ng Kapwa sa mga doktor ng pangunahing pangangalaga; at 3) Pag-unlad ng White Paper upang maimpluwensyahan ang pagbabago ng malalaking sukat ng system para sa pagkakahanay sa screening, paggamot at mga referral / koordinasyon ng pangangalaga.

Idinagdag ni Dr. Karen Mark, Direktor ng Medikal ng DHCS: "Ang DHCS ay nakatuon sa pangangalaga at pagpapabuti ng pangkalahatang kalusugan at kagalingan ng lahat ng mga taga-California. Ang pagkukusa ng ACEs Aware ay isang mahalagang bahagi ng pagtugon ng programa ng Medi-Cal sa emergency na COVID-19. Tutulungan kami ng mga gawing ito na maabot ang mga tagabigay ng Medi-Cal na nagsisilbi sa magkakaibang at madalas na may panganib na populasyon sa buong ay at makakatulong upang matiyak na ang mga kasapi ng Medi-Cal ay makatanggap ng de-kalidad, pinagsamang pangangalaga na nararapat sa bawat taga-California. ”

Pagpopondo para sa mga ACEs Ang mga gawad ng kamalayan ay dating pinahintulutan sa badyet ng 2019-20 gamit ang Proposisyon 56 na pondo para sa pagsasanay sa provider sa kung paano magsagawa Mga ACE pag-screen sa populasyon ng Medi-Cal. Sa dahilan ng ang pang-emergency na COVID-19, ang pondo ng pagbibigay ay magbibigay ng kritikal na suporta sa mga samahang pamayanan na naglilingkod sa mga taga-Medi-Cal at nakikinabang.

Ang buong listahan ng mga ACEs Aware grantees ay makukuha sa Website ng ACEs Aware.

# # #

tungkol sa Una 5 LA

Ang First 5 LA ay isang independiyenteng ahensya ng publiko na nagtatrabaho upang palakasin ang mga system, magulang at pamayanan upang sa pagsapit ng 2028, ang lahat ng mga bata sa LA County ay papasok sa kindergarten na handang magtagumpay sa paaralan at buhay. Para sa karagdagang impormasyon mangyaring bisitahin ang, First5LA.org.

Tungkol sa ACEs Aware

Pinangungunahan ni Dr. Nadine Burke Harris, Pangkalahatang Surgeon ng California, at Dr. Karen Mark, Direktor ng Medikal para sa DHCS, ang inisyatiba ng ACEs Aware ay nag-aalok ng mga tagabigay ng pagsasanay sa Medi-Cal, mga tool sa pag-screen, mga klinikal na protokol, at pagbabayad para sa pag-screen sa mga bata at matatanda para sa Adverse Mga Karanasan sa Pagkabata (ACEs), na kung saan ay nakaka-stress o nakakasakit na karanasan ng mga tao sa edad na 18 na nakilala sa landmark ACE Pag-aaral. Inilalarawan ng mga ACE ang 10 kategorya ng mga paghihirap sa tatlong mga domain - pang-aabuso, kapabayaan, at / o pagkasira ng sambahayan. Ang mga ACE ay malakas na nauugnay sa hindi bababa sa siyam sa 10 ng mga nangungunang sanhi ng pagkamatay sa Estados Unidos. Bahagi ng Gobernador Gavin Newsom's California para sa Lahat pangunguna, ang layunin ng ACEs Aware ay upang mabawasan ang mga ACE at nakakalason na stress ng kalahati sa isang henerasyon. Sundin ang ACEs Aware sa Facebook, kaba, LinkedIn, at Instagram.

Opisina ng California Surgeon General

Ang papel na ginagampanan ng California Surgeon General ay nilikha noong 2019 ni Gobernador Gavin Newsom upang payuhan ang Gobernador, maglingkod bilang isang nangungunang tagapagsalita sa mga usaping pangkalusugan sa publiko, at humimok ng mga solusyon sa pinakahindi pinipilit na hamon sa kalusugan ng publiko. Bilang unang Surgeon General ng California, si Dr. Nadine Burke Harris ay nagtatag ng maagang pagkabata, equity sa kalusugan, at ACEs at nakakalason na stress bilang pangunahing priyoridad.

Kagawaran ng Serbisyong Pangangalaga sa Kalusugan ng California

Ang DHCS ay ang gulugod ng kaligtasan sa pangangalaga ng kalusugan ng California, na tumutulong sa milyun-milyong mga may mababang kita at hindi pinagana ang mga taga-California bawat isa araw Ang misyon ng DHCS ay upang bigyan ang mga taga-California ng pag-access sa abot-kayang, isinama, de-kalidad na pangangalagang pangkalusugan, kabilang ang medikal, ngipin, kalusugan ng isip, mga serbisyo sa paggamot sa paggamit ng sangkap, at pangmatagalang pangangalaga. Ang paningin ng DHCS ay upang mapanatili at mapagbuti ang pangkalahatang kalusugan at kagalingan ng lahat ng mga taga-California. Pinopondohan ng DHCS ang mga serbisyo sa pangangalaga ng kalusugan para sa tungkol sa 13 milyon Mga makikinabang sa Medi-Cal.
Inilabas ni Kim Belshé ang Pahayag na Tumutugon sa Na-leak na Korte Suprema na Roe v. Wade Draft Opinion

Ang Blue Shield of California Promise Health Plan ay Nagbibigay ng $520,000 na Suporta para sa Maternal/Infant Health Programs sa Los Angeles at San Diego

Susuportahan ng pagpopondo ang mga programang Welcome Baby at Select Home Visiting ng First 5 LA at ang mga libreng serbisyo ng doula at programang pang-edukasyon ng For The Village. Tala ng editor: Ang release na ito ay na-update upang ipakita ang katangian ng mga pamumuhunan. LOS ANGELES at SAN DIEGO, Calif....

Martin Luther King, Jr. Community Healthcare (MLKCH) ay tumatanggap ng Baby-Friendly Designation mula sa World Health Organization (WHO)/Unicef

Martin Luther King, Jr. Community Healthcare (MLKCH) ay tumatanggap ng Baby-Friendly Designation mula sa World Health Organization (WHO)/Unicef

Enero 6, 2021 Ikinalulugod ng BreastfeedLA na ipahayag na ang MLK Community Healthcare (MLKCH) ay ang una at tanging ospital na bagong itinalaga bilang Baby-Friendly Hospital ng Baby-Friendly USA sa California noong 2021! Ang MLKCH ay isa sa dalawampung mga ospital sa panganganak sa County ng...

LA COMPACT REKOMMITMAD NA INILABONG NG MGA KASAMA

LA COMPACT REKOMMITMAD NA INILABONG NG MGA KASAMA

Para sa Agarang Paglabas: Oktubre 14, 2021 Makipag-ugnay sa Media: Claudine Battisti - 717.884.6807 LOS ANGELES - Ngayon, ang nangungunang edukasyon, gobyerno, negosyo at paggawa, at mga organisasyong sibiko sa Los Angeles ay nag-sign papunta sa bagong kasunduan sa LA Compact. Ang LA Compact ay ...

Inilabas ni Kim Belshé ang Pahayag na Tumutugon sa Na-leak na Korte Suprema na Roe v. Wade Draft Opinion

Una 5: Maaaring Paunahin ng Pagbabago ng Badyet ang Holistic Approach sa Pagpapabuti ng Kalusugan ng Mga Bata at Pamilya

Nagbibigay ang Plano ng Malakas na Batayan para sa Batasan ng Batas, Pangangasiwa na Bumuo ng isang Diskarte sa Buong Bata-Pamilya ALAMEDA, CA (Mayo 14, 2021) - Ang pagbabago ng Mayo ni Gobernador Newsom sa plano sa badyet ng estado ay may kasamang mga nakagaganyak na mungkahi upang matugunan ang holistic, maikli at matagal term pangangailangan ng ...

Inilabas ni Kim Belshé ang Pahayag na Tumutugon sa Na-leak na Korte Suprema na Roe v. Wade Draft Opinion

Una 5: Holistic, Equity-Focused Approach sa Pagsuporta sa Mga Bata at Pamilya na Katibayan sa Proposal ng Budget ng 2021-22 ni Gobernador

  ALAMEDA, CA (Enero 8, 2021) - Ang plano sa badyet ni Gobernador Newsom ay nagpapakita ng isang malinaw na pangako sa pagtugon sa holistic at pagpindot sa mga pangangailangan ng mga maliliit na bata at pamilya, sa pamamagitan ng pagsuporta sa kanila sa maraming larangan sa panahon ng pandemya, pati na rin ang pagbuo patungo sa isang ...

isalin