Susuportahan ng pagpopondo ang mga programang Welcome Baby at Select Home Visiting ng First 5 LA at ang libreng serbisyo ng doula at programa sa edukasyon ng For The Village

Tala ng editor: Ang release na ito ay na-update upang ipakita ang katangian ng mga pamumuhunan.

LOS ANGELES at SAN DIEGO, Calif. (Enero 25, 2022) – First 5 LA, isang independiyenteng pampublikong ahensya na sumusuporta sa ligtas at malusog na pag-unlad ng mga bata at kanilang mga pamilya sa Los Angeles County, at For The Village, isang nonprofit na organisasyong pangkomunidad na nagbibigay ng mga libreng serbisyo at edukasyon ng doula para sa mga pamilya sa lugar ng San Diego County, ang bawat isa ay nakatanggap ng mga pamumuhunan sa komunidad na may kabuuang $520,000 mula sa Blue Shield of California Promise Health Plan.

Ang unang 5 LA ay nakatanggap ng $420,000 mula sa Blue Shield of California Promise Health Plan para sa mga programang Welcome Baby at Select Home Visiting nito, na tumutulong na mapabuti ang mga resulta ng kalusugan ng ina at sanggol sa magkakaibang mga komunidad ng Los Angeles.

Nakatanggap ang For The Village ng $100,000 mula sa nonprofit na planong pangkalusugan upang makatulong na mapabuti ang mga resulta ng kalusugan ng ina at sanggol sa magkakaibang mga komunidad ng San Diego sa pamamagitan ng pag-aalok ng mahusay na kultura, inklusibo, at tumutugon na pangangalaga.

"Alam namin kung gaano kahalaga ang isang malusog, masayang simula sa buhay para sa mga sanggol at kanilang mga magulang, at naniniwala kami na ang mga natatanging serbisyo na inaalok ng mga programang ito ay lalong makakatulong sa mga komunidad na pinaglilingkuran namin sa Los Angeles at San Diego," sabi ni Kristen Cerf, presidente. at CEO ng Blue Shield of California Promise Health Plan.

Una 5 LA

Ang mga libre at boluntaryong programa ng First 5 LA ay nagbibigay ng mga interbensyon sa ospital at home-based para sa mga buntis at postpartum na kababaihan at kanilang mga pamilya at tumutulong na ikonekta sila sa home visiting program na pinakamahusay na makakatugon sa kanilang mga pangangailangan. Kabilang sa mga ito ang mga serbisyo tulad ng prenatal at postpartum home-based na mga pagbisita, post-delivery hospital bedside support mula sa sinanay na mga propesyonal sa mahahalagang paksa tulad ng well-baby appointment at immunization para sa unang siyam na buwan ng buhay ng isang sanggol at screening para sa maternal depression at pagkabalisa.

Ang mga bagong magulang ay may access din sa mga kagamitang pang-edukasyon at mapagkukunan ng komunidad para sa pangunahing pangangalaga sa kalusugan, nutrisyon, pagpapasuso, depresyon ng ina, positibong pagiging magulang at pagpapabuti ng kaligtasan sa tahanan.

"Ang mga programa sa pagbisita sa bahay ay nagbibigay ng maagang pag-iwas at mga serbisyo ng interbensyon at may napatunayang rekord sa paghahatid ng matatag at positibong resulta para sa mga bata at pamilya," sabi ni Diana Careaga, direktor ng Family Supports sa First 5 LA. "Ang aming makabagong pakikipagtulungan sa Blue Shield Promise Health Ang plano ay magdadala ng magagandang benepisyo, hindi lamang sa planong pangkalusugan sa pagsuporta sa mga layuning pangkalusugan ng mga miyembro nito, ngunit sa mga pamilyang nakaugnay sa mga serbisyong ito.”

Para sa Nayon

Sa For The Village, ang mga pondo ay gagamitin upang magbigay ng karagdagang pagsasanay sa doula upang mapalawak ng ahensya ang kapasidad ng serbisyo nito, magbigay ng suporta sa kapanganakan at mga klase sa edukasyon sa ama, bumili ng mga kagamitan at suplay ng sanggol para sa mga bagong magulang at bumuo ng isang post-partum support program.

Itinatag noong 2018, ang For The Village ay may pangunahing pagtuon sa paglilingkod sa mga marginalized na grupo gaya ng mga taong may kulay, mababang kita, at mga pamilyang LGBTQIA. Sa ngayon, ang nonprofit na ahensya ay nagsanay ng higit sa 67 doula at nagsilbi ng higit sa 250 mga kliyente na nagpapakita ng mga kultura, lahi, at wika ng mga komunidad ng San Diego na pinaglilingkuran nito. Ang nonprofit na grupo ay itinatag ni Sabia Wade, executive director at isang full-spectrum doula, pagkatapos niyang lumipat sa San Diego noong 2017 at mapagtanto ang pangangailangan para sa abot-kayang pangangalaga sa doula at edukasyong may kamalayan sa lipunan tungkol sa pagbubuntis.

"Habang lumalaki ang For The Village, tumataas ang demand para sa aming mga serbisyo, lalo na sa mga komplikasyon na dulot ng pandemya sa proseso ng panganganak," sabi ni Wade. “Ang pakikipagtulungang ito sa Blue Shield Promise ay nagbigay sa amin ng suporta upang magbigay ng higit na pangangalaga hindi lamang sa aming mga buntis na miyembro ng komunidad kundi pati na rin sa aming mga postpartum na miyembro ng komunidad sa pamamagitan ng aming bagong-magulang na kasamang programa. Nasasabik kaming makita kung paano kami patuloy na makakagawa ng epekto sa aming komunidad sa pakikipagtulungang ito.”


Tungkol sa Unang 5 LA

Bilang pinakamalaking funder ng estado ng maagang pagkabata, ang First 5 LA ay gumagana upang palakasin ang mga system, mga magulang at mga komunidad upang ang mga bata ay handa na magtagumpay sa paaralan at buhay. Isang independiyenteng ahensya ng publiko, layunin ng Unang 5 LA na suportahan ang ligtas at malusog na pag-unlad ng maliliit na bata upang sa pamamagitan ng 2028, ang lahat ng mga bata sa LA County ay papasok sa kindergarten na handang magtagumpay sa paaralan at buhay. Dagdagan ang nalalaman sa www.first5la.org at sundan kami sa Facebook, kabaInstagram at LinkedIn.

Tungkol sa Para sa Nayon

Ang For The Village ay isang reproductive justice organization na itinatag noong 2018 na nagbibigay ng mga libreng serbisyo ng doula sa mga pamilya sa San Diego County, gamit ang tatlong prinsipyo: suporta, turuan at bigyan ng kapangyarihan. Nilikha bilang tugon sa pangangailangan para sa abot-kayang pangangalaga sa doula at edukasyong may kamalayan sa lipunan, ang For the Village (FTV) ay umiiral upang maglingkod sa lugar ng San Diego County habang binibigyang-diin ang mga taong may kulay, LGBTQIA at mga pamilyang mababa ang kita.

Tungkol sa Blue Shield of California Promise Health Plan

Ang Blue Shield of California Promise Health Plan ay isang organisasyon ng pinamamahalaang pangangalaga, na ganap na pagmamay-ari ng Blue Shield ng California, na nag-aalok ng Medi-Cal at Cal MediConnect. Ito ay pinamumunuan ng mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan na may pilosopiyang "una sa mga miyembro" at nakatuon sa pagbuo ng isang de-kalidad na network ng mga tagapagkaloob at pakikipagsosyo sa mga organisasyon ng komunidad para sa higit sa 400,000 mga miyembro. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa Blue Shield of California Promise Health Plan, pakibisita www.blueshieldca.com/promise.

Para sa higit pang balita tungkol sa Blue Shield ng California, pakibisita https://news.blueshieldca.com/. O sundin ang planong pangkalusugan sa LinkedInkaba, O Facebook.
Mayo 9, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Mayo 9, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Ang unang 5 Lupon ng mga Komisyoner ng LA ay nagpulong nang personal noong Mayo 9, 2024. Pinangunahan ni Vice Chair Summer McBride ang pagpupulong, na kinabibilangan ng mga boto sa Binagong Patakaran sa Pamamahala ng Mga Tala at Iskedyul ng Pagpapanatili ng mga Tala at isang pag-amyenda sa isang umiiral na estratehikong...

Home Visiting Garners Tumataas na Opisyal na Pagkilala

Home Visiting Garners Tumataas na Opisyal na Pagkilala

  Christina Hoag | Freelance Writer Abril 25, 2024 Noong Abril, opisyal na kinilala ng apat sa pinakamalalaking lungsod ng County ng Los Angeles ang Home Visiting Day sa unang pagkakataon, isang tanda ng lumalawak na kamalayan ng publiko ang pagbisita sa bahay at ang nangungunang papel ng rehiyon sa mga programa...

Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Ruel Nolledo | Freelance Writer Marso 27, 2024 Ang Unang 5 LA Board of Commissioners ay nagpulong nang personal at halos noong Marso 14, 2024. Kasama sa agenda ang pag-apruba ng isang bagong kasunduan sa Early Care & Education, isang awtorisasyon para sa First 5 LA staff na makatanggap...

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan: Ganap na Nilalaman ng Dignidad, Ahensya at Kapangyarihan, Binabago ni Dr. Melissa Franklin ang Mga Mapang-aping Sistema

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan: Ganap na Nilalaman ng Dignidad, Ahensya at Kapangyarihan, Binabago ni Dr. Melissa Franklin ang Mga Mapang-aping Sistema

Bilang pagkilala sa Marso bilang Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan, binibigyang-diin namin ang mga tagumpay ng nagbibigay-inspirasyong kababaihan sa buong County ng Los Angeles na gumagawa ng mahahalagang kontribusyon araw-araw upang maalis ang pagkiling at diskriminasyon sa ating buhay at mga institusyon. Sa pamamagitan ng spotlight ngayong buwan...

isalin