Ni Kim Belshé, Executive Director ng Unang 5 LA

Mas maaga sa linggong ito ay ipinasa ng mga pinuno ng Lehislatibo ang Badyet ng Estado para sa Taon ng Pananalapi na magsisimula sa Hulyo 1, 2018. Inaasahan namin na pipirmahan ni Gobernador Brown ang panukalang batas sa batas bago pa ang deadline ng konstitusyon sa Hunyo 30, 2018.

Ang badyet ngayong taon ay magdidirekta ng higit sa $ 1 bilyon sa karagdagang pondo sa mga serbisyo, system at suporta para sa pinakabatang residente ng California. Ito ay kumakatawan sa isang mabigat na paunang bayad sa aming nakabahaging hinaharap. Dapat itong makita bilang simula, hindi ang wakas, ng pag-unlad tungo sa pagtugon sa laki ng hindi natutugunan na mga pangangailangan ng aming bunsong anak.

Upang paraphrase sina Fleetwood Mac Christine McVie at Lindsey Buckingham, hindi kami titigil sa pag-iisip tungkol bukas. Ang Budget ng Estado ay isang pahayag ng mga priyoridad at hinihimok namin ang mga pinuno at mambabatas na patuloy na unahin ang mga oportunidad upang mapalakas ang ligtas, malusog na pag-unlad ng mga maliliit na bata na huhubog sa aming sama-sama na hinaharap.

Sa aming opisyal na pahayag sa Budget ng Estado pinasalamatan namin si Gobernador Brown at mga pinuno ng Lehislatura at hinahamon sila - at ang susunod na Gobernador - na ipagpatuloy ang nagawang pag-unlad. Nais kong kumuha ng isang mas malalim na pagsisid sa mga detalye ng Badyet ng Estado na sumasalamin ng maraming mga priyoridad sa Unang 5 badyet ng LA.

Narito ang mga highlight mula sa Badyet ng Estado na nakakaapekto sa mga maliliit na bata:

Pagpapalakas at Kalusugan ng Pamilya

 • $ 158.5M upang pondohan ang mga programa sa pagbisita sa bahay para sa mga pamilyang tumatanggap ng tulong ng CalWORKs. Ipinabatid nang direkta ng pilot program ng LA County, isang pakikipagsosyo sa pagitan ng Kagawaran ng Mga Serbisyong Panlipunan at Unang 5 LA, ang CalWORKs Home Visiting Initiative (HVI) ng estado ay magbibigay ng pagpopondo sa mga county sa pamamagitan ng isang proseso ng mapagkumpitensyang bigyan upang masubukan ang epekto ng mga programa sa pagbisita sa bahay sa mga pamilya. Ang pagkukusa ng piloto ay pagpopondohan sa pamamagitan ng 2021, na may hangaring palawakin ang programa upang maihatid sa mas maraming pamilya habang hinihintay ang tagumpay ng piloto. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagdidirekta ang estado ng mga pondo patungo sa mga programa sa pagbisita sa bahay, isang pangunahing tagumpay para sa Mga Una na 5 at mga maliliit na bata;
 • $ 90M simula sa FY 18-19, at kalaunan $ 360M taun-taon, upang matiyak na walang bata sa California ang nakatira sa matinding kahirapan. Sa kasalukuyan, dahil sa laki ng mga gawad ng CalWORKs ng California, ang ilang mga pamilya na tumatanggap ng tulong sa cash ng estado ay kumikita ng mas mababa sa 50% ng antas ng kahirapan sa pederal. Ang kasunduang ito, na nakahanay sa Senate Bill (SB) 982 sa agenda ng pambatasan na Unang 5 LA, ay magpapataas sa minimum na bigyan ng CalWORKs para sa mga pamilya na hindi bababa sa 50% ng antas ng kahirapan sa pederal; at
 • $ 8M upang maitaguyod ang California Perinatal Equity Initiative upang mapalawak ang saklaw ng mga interbensyon na ibinigay sa ilalim ng Black Infant Health Program sa pamamagitan ng pagyaman sa mga Community Center of Excellence at pagtataguyod ng paggamit ng mga interbensyon na idinisenyo upang punan ang mga puwang sa kasalukuyang programa na inaalok sa pamamagitan ng Black Infant Health Program sa 15 mga lalawigan

Maagang Pag-aalaga at Edukasyon

Habang nagkukulang sa "Bilyong Para sa Mga Sanggol" na kampeon ng First 5s at ng estado ng Early Care and Education Coalition ngayong taon, kasama sa badyet ang isang kabuuang higit sa $ 900M sa bagong pondo upang suportahan ang pinabuting kalidad, mga system at pinalawak na pag-access sa maagang pangangalaga at mga programa sa edukasyon. Ang mga pangunahing probisyon ng badyet ay kinabibilangan ng:

 • $ 409.2M sa pederal na Child Care Development Block Grant (CCDBG) at pangkalahatang pondo ng estado upang lumikha ng 13,407 bagong alternatibong bayad na maagang pangangalaga at mga puwang sa edukasyon, isang programa na pangunahing ginagamit upang suportahan ang pag-access para sa mga sanggol at sanggol;
 • $ 184.6M paggalang sa mga nakaraang kasunduan na napag-usapan ng Gobernador at Lehislatura sa mga nakaraang taon na mga plano sa paggastos. Ang mga pondo ay magdaragdag ng 2,959 bagong mga puwang ng buong araw na preschool, magbibigay para sa preschool na gastos ng mga pagsasaayos sa pamumuhay, at gawing taunang taasan ang pagtaas ng rate ng bayad na ipinakilala sa panahon ng FY 17-18;
 • $ 167M upang likhain ang program na Inclusive Early Education Expansion Grant, na makakatulong sa suporta sa maliliit na bata na may makabuluhang mga espesyal na pangangailangan; at
 • $ 167.4M para sa iba't ibang pagsunod, pagsasaayos ng caseload, at rate kabilang ang mga aktibidad sa pagsunod sa federal at pagpapalawak ng gastos sa mga pagsasaayos ng pamumuhay para sa mga tagapagbigay ng pangangalaga sa bata.

Bilang karagdagan sa mga makabuluhang pagtaas sa kalusugan, pagpapalakas ng pamilya, at paggastos sa maagang edukasyon, kasama sa badyet ang pagpopondo na susuporta sa maraming iba pang mga pagkukusa na tinalo ng First 5 LA:

 • $ 135M upang lumikha ng isang bago, ganap na online na kolehiyo sa pamayanan at upang pondohan ang mas mataas na mga online na programa sa mga mayroon nang mga kolehiyo sa pamayanan. Kabilang sa iba pang mga programa, ang pagpapaunlad ng bata ay tinawag bilang isang pokus na lugar para sa bagong kolehiyo sa online na pamayanan;
 • Magpatuloy sa pagpopondo ng Proposisyon 56 upang suportahan ang tumaas na mga rate ng reimbursement at insentibo sa mga nagbibigay ng medikal na naglilingkod sa mga bata sa kapwa pisikal at oral na mga setting ng kalusugan;
 • $ 10M sa isang beses na pagpopondo upang suportahan ang Lahat ng Mga Bata na Umunlad na hakbangin, isang proyekto na kinasasangkutan ng UCLA, Public Health Advocates, at ang estado ng Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko. Ang tatlong-taong proyekto ay mag-focus sa trauma at equity;
 • $ 90.3M upang suportahan ang mga aktibidad sa Census 2020 sa buong estado. Ang Unang 5 LA at ang Unang 5 Asosasyon ay nagkokonekta na sa mga pagsisikap sa lokal at buong estado na census upang matiyak na ang mga bata ay tumpak na binibilang habang binabalanse ang mga alalahanin sa kalagayan ng imigrasyon at mga aktibidad ng pagpapatupad ng pederal;
 • $ 5M upang lumikha ng isang Children's Mental Health Incubator sa Mental Health Services Oversight and Accountability Commission (MHSOAC) ng estado;
 • $ 10M upang pondohan ang libreng pamamahagi ng lampin sa mga pamilya ng CalWORKs; at
 • $ 200M upang lumikha ng isang Safe Net Reserve, na inilaan upang itaguyod ang katatagan ng mga programa sa kaligtasan ng CalWORKs ng estado.

Ginabayan ng aming kamakailang binuo at naaprubahan ng Lupon patakaran at mga sistema ng pagbabago sa agenda, Ang Unang 5 LA ay magpapatuloy na subaybayan ang wika ng trailer bill at ipatupad ang Budget ng Estado, ituloy ang aming agenda sa pambatasan, at i-highlight ang mga pagkakataon para sa aming mga kasosyo sa antas ng County na mag-apply at makatanggap ng bagong pondo.

Nagpapasalamat kami para sa karagdagang pondo para sa mga maliliit na bata na isinama ng aming mga pinuno ng estado sa badyet ngayong taon. Inaasahan namin ang pakikipagtulungan sa mambabatas - at sa aming susunod na Gobernador - na maitayo sa mga paunang at patuloy na pamumuhunan upang mas masuportahan ang mga bata at pamilya mula sa pinakamaagang sandali na posible. Ang aming mga koponan ay nakikipagsosyo na sa iba upang maisakatuparan ito.

Ang karagdagang impormasyon sa Budget ng Estado ng FY2018-19 ay matatagpuan sa Website ng Kagawaran ng Pananalapi ng Estado ng California.
Pagsusuri sa Programa ng Unang Mga Koneksyon

Pagsusuri sa Programa ng Unang Mga Koneksyon

Oktubre 2020 Pangkalahatang-ideya ng Unang 5 LA ay nasasabik na ibahagi ang mga natuklasan mula sa isang taong mahabang pagsusuri ng aming programa ng Mga First Connection! Ang mga natuklasan ay ipaalam ang mga pagbabago sa patakaran at programa para sa mga nagtatrabaho sa pagpapatuloy ng maagang pagkakakilanlan at interbensyon (EII). Sa...

isalin