Ang 2020 upang maging Taon ng Lalawigan ng Los Angeles upang Isulong ang Maagang Edad ng Bata

Ang 2020 upang maging Taon ng Lalawigan ng Los Angeles upang Isulong ang Maagang Edad ng Bata

Gamit ang banner na "Ang aming lalawigan, ang aming mga anak, ang aming pangako," ang mga pinuno ng Los Angeles County ay inilalaan ang 2020 bilang taon upang ituon ang pansin sa mga isyu sa kabataan, kasama ang isang malakas na pagtuon sa maagang pagkabata upang palakasin ang tela ng panlipunan ng lalawigan sa darating na mga dekada. Los Angeles ...

Isang Komprehensibong Pagsusuri sa Pananalapi ng Sistema ng Maagang Pangangalaga at Edukasyon ng County ng Los Angeles

Isang Komprehensibong Pagsusuri sa Pananalapi ng Sistema ng Maagang Pangangalaga at Edukasyon ng County ng Los Angeles

Sa pagpopondo mula sa Los Angeles County Quality and Productivity Commission, First 5 LA, at ang Office of Child Protection (OCP), ang OCP ay nakipagtulungan sa isang pangkat ng mga pambansang dalubhasa sa maagang pagkabata system at financing upang magsagawa ng isang komprehensibong pagsusuri sa pananalapi (CFA) ng ...

Mga Puntong Kumonekta: Nakatuon sa Unahan ng Trabaho

Mga Puntong Kumonekta: Nakatuon sa Unahan ng Trabaho

Ni Kim Belshé, Executive Director, Unang 5 LA Ang Lupon ng mga Komisyoner ay nagpupulong sa ikalawang Huwebes ng bawat buwan sa 1:30 ng hapon, maliban kung ipinahiwatig, sa mga tanggapan ng Unang 5 LA. Ang lahat ng mga pagpupulong ay bukas sa publiko, at ang mga agenda ay nai-post sa aming website kahit papaano ...

Ang Estado ng Maagang Pangangalaga at Edukasyon sa Los Angeles County

Ang Estado ng Maagang Pangangalaga at Edukasyon sa Los Angeles County

Ang Komite sa Pagpaplano ng Pangangalaga ng Bata sa Los Angeles County 2017 Kailangan ng Pagtatasa PANGUNAHING PAGBABAGO Ang mga unang taon ng pag-unlad ng isang bata ay naglalagay ng pundasyon para sa tagumpay sa paaralan. Ayon sa Harvard's Center on the Developing Child, 700 hanggang 1,000 bagong mga koneksyon sa neural ang bumubuo sa bawat ...

Ang Pangangasiwa ng Brown ay Nawalan ng Pagkakataon na Gumawa ng Mga Kinakailangan na Pamumuhunan sa Maagang Pangangalaga at Edukasyon

Ang Pangangasiwa ng Brown ay Nawalan ng Pagkakataon na Gumawa ng Mga Kinakailangan na Pamumuhunan sa Maagang Pangangalaga at Edukasyon

Ipinagpaliban ng Gobernador ang Ipinangakong Pamumuhunan sa Mga Bata, Bata ang Paglago ng Pang-ekonomiya sa Hinaharap LOS ANGELES - Sa kabila ng patuloy na paglaki ng mga kita, ang panukalang badyet ni Gobernador Jerry Brown para sa FY 2017-18 ay tinanggal ang mga ipinangakong pamumuhunan para sa mga maliliit na bata na ipinanganak sa edad na 5. Huling ...
isalin