Isinumite sa pamamagitan ng Mga Pagsasaayos.gov

Samantha Deshommes, Chief
Dibisyon ng Koordinasyon ng Regulasyon
Kagawaran ng Homeland Security (DHS) ng US
Mga Serbisyo sa Pagkamamamayan ng US at Immigration (USCIS), Opisina ng Patakaran at Diskarte
20 Massachusetts Avenue NW

Washington, DC 20529-2140

: DHS Docket No. USCIS-2010-0012, RIN 1615-AA22, Mga Komento sa Tugon sa
Iminungkahing Rulemaking: Hindi matanggap sa Public Charge Grounds

Mahal na Punong Deshommes,

Pinahahalagahan ng Unang 5 LA ang pagkakataong magbigay ng puna sa ipinanukalang pagbabago ng panuntunan sa
singil sa publiko. Mahigpit na tinututulan ng Unang 5 LA ang pagpapalawak ng singil sa publiko
kahulugan para sa mga imigrante na naghahangad na ligal na ayusin ang kanilang katayuan, at hinihimok ang DHS na
bawiin ang panukala.

Ang maling iminungkahing iminungkahing pagbabago ng panuntunan na ito ay laban sa pagtatag ng Amerika bilang isang bansa ng
mga imigrante Nakokompromiso nito ang ekonomiya ng aming estado at nagtatayo ito ng mga hadlang sa mga serbisyo at
sumusuporta sa mahalaga sa mga bata na malusog, ligtas at handang matuto. At ang pinakamahalaga, ito
napapahamak ang kagalingan ng mga bata, anuman ang kanilang katayuan sa imigrasyon.

Ang lahat ng mga pamilya ay may karapatang makisali sa mga pampublikong system na umiiral upang mapaglingkuran ang kanilang kalusugan,
edukasyon, at mga pangangailangan sa pangangalaga nang walang takot sa paghatol o paghihiganti. Na may halos isa sa apat
mga anak sa buong bansa na mayroong hindi bababa sa isang imigranteng magulang, ang iminungkahing pagbabago ng panuntunan na ito ay saktan,
sa halip na tulong, milyon-milyong maliliit na bata.

Itinatag noong 20 taon na ang nakalilipas, ang Unang 5 LA ay direktang inatasan ng mga botante ng California na himukin ang mga pinuno
at mga mambabatas na unahin ang kabutihan ng mga bata sa mga desisyon sa patakaran at badyet. Sa
pakikipagsosyo sa iba, nagtatrabaho kami upang palakasin ang mga pamilya, pamayanan, at mga sistema ng serbisyo
at sinusuportahan upang ang lahat ng mga bata sa County ng Los Angeles ay pumasok sa kindergarten na handang magtagumpay
paaralan at buhay sa pamamagitan ng 2028.

Natutunan namin mula sa aming network ng mga tagapagbigay ng maagang pangangalaga at edukasyon, mga pinuno ng magulang at
mga pangkat ng pamayanan na maraming mga magulang ay pinipilit na gumawa ng pagbabago sa buhay na dapat panatilihin
malusog, pakainin, o bahay ang kanilang mga anak kumpara sa ligal na pagsasaayos ng kanilang sariling katayuan. Paggawa ng tulad
ang mga desisyon ay hindi maiisip para sa anumang pamilya na magtiis, tulad ng marami na gawin ito dahil sa takot sa
tinatanggihan ang katayuang ligal o ipinatapon, na pumipigil sa kanilang kalusugan, pagiging produktibo at katatagan.

Bilang isang nangungunang tagabigay ng publiko at tagapagtaguyod para sa mga maliliit na bata at pamilya sa Los Angeles
Ang County, First 5 LA ay labis na nag-aalala na ang pagsasama ng mga pampublikong benepisyo tulad ng Medicaid
(Medi-Cal), Espesyal na Programang Tulong sa Nutritional (SNAP), at Seksyon 8 na mga tulong sa tulong sa pabahay ay pipigilan ang mga pamilya na ma-access ang mga mahahalagang serbisyo sa suporta na nagbibigay para sa
malusog at pinakamainam na pag-unlad ng mga bata at pamilya. Ang mga benepisyo sa publiko na ito ay inilaan
suportahan ang lahat ng mga Amerikano, kabilang ang mga bagong imigrante at kanilang mga pamilya habang tumutugtog sila sa mga patakaran
at magtrabaho upang ligal na ayusin ang kanilang katayuan.

Naniniwala kami na ang pagpapalawak ng panuntunan ay magkakaroon ng hindi kapani-paniwalang masamang epekto sa bata at pamilya
katatagan — kasama na ang mga hindi napapailalim sa pagsubok sa pagsingil ng publiko — at magkakaroon ng
hindi katimbang na epekto sa mga estado tulad ng California kung saan isa sa dalawang bata ang may isang imigrante
magulang.

Alam namin na ang mga programa ng tulong sa Medicaid, SNAP, at pabahay ay pinapayagan ang imigrante na may mababang kita
ang mga pamilya ng pagkakataon na mapanatili ang kanilang mga anak na walang karamdaman, gutom, at walang tirahan
habang nagtatrabaho sila upang suportahan ang kanilang mga pamilya at ayon sa batas na ayusin ang kanilang katayuan sa imigrante. Ang
karamihan ng mga maliliit na bata na makikinabang sa mga programang ito ay, sa katunayan, Amerikanong ipinanganak
mamamayan at gayunpaman ay maparusahan sa panukalang pagbabago ng panuntunang ito. Pag-install
ang mga hadlang sa mga programang ito ay gumagawa ng ating bansa, estado, at partikular sa Los Angeles County
hindi malusog, gutom, at mahirap, at tataas ang gastos ng mga pederal na benepisyo sa hinaharap.

Makikita ng California at Los Angeles County ang pinakamalaking epekto mula sa pagbabago ng panuntunan. Ang aming
ang estado ay tahanan ng higit sa 39 milyong mga tao na may higit sa 10 milyong mga imigrante.3 California's
nagbabayad ang mga imigrante ng bilyun-bilyong buwis upang makatulong na suportahan ang mga benepisyo sa publiko, ngunit mas mababa ang pag-access sa mga serbisyong ito
madalas kaysa sa mga pamilyang ipinanganak sa US. Los Angeles County — na may isa sa pinakamataas na konsentrasyon ng
mga imigrante sa bansa — makikita ang mga pamilyang sapilitang gumawa ng pagbabago sa buhay sa pagitan
pinapanatili ang kanilang mga anak na malusog, masustansya, at ligtas kumpara sa paghanap ng ligal na permanenteng paninirahan
status.

Ang iminungkahing panuntunan ay lumilikha na ng isang panginginig na epekto sa mga pamayanang imigrante. Kami naman
narinig mula sa aming maagang pag-aaral at mga kasosyo sa tagapagbigay ng kalusugan na ang mga imigranteng pamilya ay
pag-aalis ng kanilang sarili at kanilang mga anak mula sa mga pampublikong programa na may karapatan silang ligal
pag-access, paglalagay sa peligro sa kalusugan at pag-unlad ng kanilang mga anak. Tulad ng takot sa paligid
lumalaki ang singil sa publiko, tumigil ang mga bata sa pakikilahok sa pangangalaga sa bata at mayroon ang mga pamilya
kinansela ang mga appointment ng medikal. Sa buong bansa, 24 milyong katao at 9 milyong mga bata mula
ang mga pamilyang imigrante ay inaasahang babawi o tatanggi sa mga pampublikong benepisyo, na kumakatawan sa 13% ng
Populasyon ng bata sa US. Ang katulad na pagkalito at takot ay nakita noong 1996 pagkatapos ng pagpapatupad ng
ang Batas sa Personal na Pananagutan at Paggawa ng Pagkakataon ng Mga Pagkakataon sa Trabaho (PRWORA), na humahantong sa a
malaking pagbawas sa pag-access ng mga serbisyong publiko, kahit na kwalipikado, na inilalagay ang kalusugan at
kagalingan ng mga imigranteng pamilya na nasa panganib nang maraming henerasyon.

Ang mga programang pangkaligtasan tulad ng Medicaid (Medi-Cal) at SNAP ay inilaan upang matiyak ang mga pamilya
may access sa pangunahing mga serbisyo at suporta, na hahantong sa mas mataas na positibo
kinalabasan para sa mga bata. Siyamnapung porsyento ng utak ng isang bata ay nabuo ng edad limang, gumagawa
pare-pareho ang pag-access sa mga serbisyong pangkalusugan lalo na mahalaga sa oras ng kritikal na ito. Ang panuntunan
ang pagpapalawak ay magkakaroon ng hindi katimbang na epekto sa mga bata, lalo na na may kaugnayan sa pag-access
at pagtanggap ng napapanahon at kritikal na mga serbisyong pangkalusugan.

Ayon sa California Health Care Foundation, 4.8 milyong bata sa buong bansa na
nangangailangan ng tulong medikal at umasa sa Medicaid at Plano ng Health Insurance ng Mga Bata
(CHIP) para sa mga serbisyo ay nakatira sa mga sambahayan na may isang imigranteng nasa hustong gulang. Sa mga batang ito, hanggang sa 1.7
milyon ang malamang na hindi mag-enrol mula sa mga programang ito, kabilang ang mga bagong silang na sanggol at mga batang nakatira
mga sakit na nagbabanta sa buhay at mga nangangailangan ng mga de-resetang gamot. Ang kawalan ng pag-access sa pangangalagang pangkalusugan ay hahantong sa mas mataas na mga pagkakaiba sa kalusugan sa mga batang ito. Bukod dito, ang
advance ng mga magagamot na kondisyon, kasama na ang mga sakit na nakakakahawa, ay tataas.

Kinukumpirma ng pananaliksik na kapag ang mga magulang ay may access sa mga serbisyong pangkalusugan mayroon ang kanilang mga anak
mas mataas na mga rate ng paggamit at mas mahusay na mga kinalabasan sa kalusugan. Sa County ng Los Angeles, saklaw ng Medi-Cal
higit sa 1.7 milyong mga imigranteng pamilya, maraming may mga bata, na nagbibigay ng mga pagsusuri sa kalusugan, maternity
at pangangalaga sa bagong panganak, pag-access sa mga pag-screen ng pag-unlad at interbensyon, at marami
mga serbisyong pang-iwas. Ang pag-aalis ng mga serbisyong ito ay hahantong sa mga negatibong kinalabasan sa kalusugan,
nakompromiso ang malusog na pag-unlad ng aming pinakabatang residente, na nagdaragdag ng pangangalaga sa kalusugan
mga gastos, paggamit ng emergency room, at ang posibilidad ng kanilang pag-asa sa mga pampublikong benepisyo sa
hinaharap.

Katulad nito, ang Espesyal na Programang Tulong sa Nutritional (SNAP), o CalFresh sa California,
nagbibigay ng suporta sa nutrisyon para sa higit sa 4 milyong mga taga-California, kung saan 74% ang nagsasama ng mga pamilya na mayroong
mga bata. Sa buong California, higit sa 1.6 milyong mga bata ang walang katiyakan sa pagkain, na may 439,000
nakatira sa Los Angeles County.11 Ang CalFresh na programa ay nagbibigay ng suporta sa nutrisyon para sa higit sa 1
milyong mga residente sa County, kabilang ang suporta sa 35,000 mga pamilya ng imigrante.12 Ang pagbawas
sa paggamit ng programa ng CalFresh ay nangangahulugan na ang mga pamilyang imigrante na may mababang kita ay kakulangan sa suporta
upang magbigay ng masustansyang pagkain para sa kanilang mga anak upang sila ay makapagtanghal nang maayos sa paaralan at mamuno
mas malusog na buhay.

Kapag ang mga bata ay nabigyan ng sustansya ay nadagdagan nila ang positibong kinalabasan sa edukasyon. Bilang karagdagan, ang mga imigranteng magulang mismo ay kakulangan sa suportang nutrisyon na kinakailangan
mga produktibong kasapi ng trabahador upang mabigyan ang kanilang mga anak. Pinapayagan ng CalFresh ang mga pamilya ang
pagkakataong malaya ang kanilang kita upang makapagbigay ng iba pang pangunahing pangangailangan. Kung ipinatupad, ang panuntunan
ang pagbabago ay maaaring humantong sa pag-alis ng rehistro hanggang sa 99,000 mga indibidwal sa Los Angeles County.

Ang isa sa apat na bata ay nakakaranas na ng kawalang-tatag ng pabahay sa California, na humahantong sa
masikip na bahay at kawalan ng tirahan. Ang Seksyon 8 na programa sa tulong sa pabahay ay
idinisenyo upang magbigay ng matatag at ligtas na mga pagpipilian sa pabahay para sa mga residente na may mababang kita, lalo na
mga pamilyang may mga anak. Sa County ng Los Angeles, mayroong higit sa 50,000 mga indibidwal na walang tirahan,
kasama ang 4,000 na mga bata. Gayunpaman, mga benepisyo sa publiko, tulad ng Seksyon 8, na kasalukuyang naghahatid
higit sa 23,000 pamilya sa County na may rate ng paggamit na 93%, ay itinatag upang matiyak
na kung kinakailangan, ang mga residente ay maaaring magbigay ng isang nakakaalaga na bahay upang mabuhay ang kanilang mga anak at pamilya,
matuto, at maging malusog. Ang mga pamilya na tumatanggap ng tulong sa pabahay ay mas malamang na manirahan
masikip na mga bahay, nawalan ng tirahan, at madalas lumipat. Ang pagsasama ng Seksyon 8 ay
dagdagan ang pagkalat ng kawalan ng tirahan at ang trauma na nauugnay dito at magbigay
direkta sa kawalang-tatag ng pamilya.

Ang pagpapalawak ng singil sa publiko ay hindi pipigilan ang mga imigrante mula sa paglipat sa US ngunit
sa halip ang mga nangangailangan ng mahahalagang serbisyo sa suporta ay hindi hihingi ng mahahalagang suporta
kanilang sarili o kanilang mga anak. Ang panukalang batas ay magpapataas ng karamdaman, gutom, at
kawalan ng tirahan na may malalim na negatibong kinalabasan para sa mga bata sa panahon ng pagkabata at hanggang
matanda Ang buong mga pamayanan ay nakikinabang kung ang lahat ng mga pamilya ay may access sa pagkain, tirahan at
pangangalaga sa kalusugan, at bayaran ang mga gastos kapag pinigilan ang pag-access.

Ang mga bagong dating sa Amerika ay itinutulak ang ating ekonomiya pasulong sa kanilang mga kasanayan at ideya. Kailangan natin
magpatupad ng mga patakaran upang magamit ang enerhiya na iyon para sa ating bansa upang makatulong na bumuo ng isang mas malakas
ekonomiya at isang mas maliwanag na hinaharap para sa mga bata at matatanda. Ang aming mga regulasyon sa imigrasyon sa
bawat antas ay dapat na sumasalamin ng malalim na paniniwala ng Amerikano na ang mga tao ay mga tao, at dapat
ginagalang nang may paggalang.

Ang Unang 5 LA ay tutol sa pagbabago ng patakaran na ito sapagkat sa huli ay nakakasama sa kabutihan ng mga kabataan
mga bata sa Los Angeles County, at sa buong California, sa pamamagitan ng humahantong sa pagtaas ng kita,
edukasyon at kalusugan disparities sa US

Mayroong nakabahaging responsibilidad, at isang nakabahaging benepisyo, mula sa pagpapabuti ng kalusugan at kalusugan
pagiging ng lahat ng maliliit na bata. Ang iminungkahing pagpapalawak ng singil sa publiko ay maaari at magkakaroon ng
mapanirang epekto sa maliliit na bata.

Para sa lahat ng mga kadahilanang ito, at sa ngalan ng 650,000 mga bata sa Los Angeles County, tumayo kami
matatag na pagtutol sa pagpapalawak ng singil sa publiko.

Kung makakatulong pa tayo, mangyaring makipag-ugnay kay Jamie Zamora, Senior Government Affairs
Strategist, sa [protektado ng email] o 213.482.7505 at Anais Duran, Kagawaran ng Pamahalaan
Strategist sa [protektado ng email] o 213.482.7572.

Taos-puso,

Kim Belshé
Executive Director

Mga pagtatapos:

1 Samantha Artiga at Anthony Damico. Halos 20 Milyong Bata ang Nakatira sa Mga Pamilyang Immigrant
Maaaring Maapektuhan Iyon ng Mga Patakaran sa Pagkakaroon ng Imigrasyon. Washington, DC: Henry J. Kaiser
Family Foundation, 2018.
link

2 Mga Bata sa California sa Mga Pamilya ng Imigrante: Ang Health Provider Perspective Fact Sheet. Los
Angeles, CA: Ang Pakikipagtulungan ng Mga Bata, 2018.
link

3 Han Johnson at Sergio Sanchez. Mga imigrante sa California. Sacramento, CA: Patakaran sa Publiko
Institute of California, 2018.
link

4 US Immigrant Population Ayon sa Estado at County. Washington, DC: Migration Policy Institute,
2012-2016.
link

5 Tinantya ng FPI ang Mga Epekto ng Tao at Pangkabuhayan ng Panuntunan sa Pagsingil ng Publiko: 24 Milyong Gusto
Karanasan Chilling Epekto. New York, New York: Fiscal Policy Institute, 2018.
link

6 Ayusin, M., & Passel. Ang Mga probisyon ng Immigrant ng Saklaw at Epekto ng Welfare Reform.
Washington, DC: Urban Institute, 2002.

7 Jennifer Laird, Neeraji Kaushal, Jane Waldforgel, Christopher Wimer. Foraway na Pagkain
Tulong dahil sa Takot. Ang mga Pagbabago sa Panuntunan sa Pagsingil ng Publiko ay Maaaring Maglagay ng 500,000 Higit Pang Mamamayan ng US
Mga Bata sa Panganib na Lumipat Sa Kahirapan. Columbia Population Research Center, 2018.
link

8 sina Leah Zallman at Karen Finnegan. Pagbabago ng Mga Panuntunan sa Immigration ng Public Charge: Ang
Potensyal na Epekto sa Mga Bata Na Kailangan ng Pangangalaga. Sacramento, CA: Pangangalaga sa Kalusugan ng California
Foundation, 2018.
link

9 Institute of Medicine. Ang Health Insurance ay isang Family Matter. Washington, DC: Ang Pambansa
Academies Press, 2002.
link

10 SNAP Fact Sheet para sa California. Washington, DC: Center sa Budget at Mga Priority sa Patakaran,
2018.
link

11 Carol Medlin, Ph.D. at Erin McDonald, Ph.D. Mapa ang Meal Gap 2018: Isang Ulat sa
Ang Kaligtasan sa Pagkain ng County at Kongreso ng Pagkain at Kalakal ng Pagkain ng County sa Estados Unidos
2016. Chicago, IL: Pagpapakain sa Amerika, 2016.
link

12 Taunang Mga Tinantyang Epekto ng Potensyal na Pag-disenroll mula sa Piniling Mga Pakinabang ng Immigrant
Mga Populasyon sa Los Angeles (Fact Sheet). LA Office of Immigrant Affairs. Los Angeles, CA,
2018.

13 Buod ng Pananaliksik: Nutrisyon sa Paaralan at Nakamit ng Akademik. Oakland, CA: California
Mga Tagataguyod sa Patakaran sa Pagkain, 2016.
link

14 Ninez Ponce, Laurel Lucia, Tia Shimada. Paano ang Mga Iminungkahing Pagbabago sa Public Charge
Ang Panuntunan ay Makakaapekto sa Kalusugan, Gutom, at ang Ekonomiya sa California. Los Angeles, CA: Ang UCLA
Center para sa Pananaliksik sa Patakaran sa Kalusugan, 2018.
link

15 Isang 2018 Snapshot ng Homelessness sa LA County. Los Angeles, CA: Kapitbahayan ng USC
Data para sa Pagbabago sa Panlipunan, 2018.
link

16 Sa pamamagitan ng Mga Numero: Abot-kayang Pabahay. Los Angeles, CA: Pamayanan ng Los Angeles
Komisyon sa Pag-unlad
link

17 Michelle Wood, Jennifer Turnham, Gregory Mills. Kakayahang Makabahay at Bahay Pamilya-
Pagiging: Mga Resulta mula sa Pagsusuri sa Voucher sa Pabahay. Patakaran sa Patakaran sa Pabahay 19 (2008).
link

18 Caroline Ratcliffe, Signe-Mary McKernan. Mga Epekto ng Kahirapan, Gutom at Walang Tirahan sa
Mga Bata at Kabataan. Washington, DC: American Psychological Association, 2012.
link
Pagsusuri sa Programa ng Unang Mga Koneksyon

Pagsusuri sa Programa ng Unang Mga Koneksyon

Oktubre 2020 Pangkalahatang-ideya ng Unang 5 LA ay nasasabik na ibahagi ang mga natuklasan mula sa isang taong mahabang pagsusuri ng aming programa ng Mga First Connection! Ang mga natuklasan ay ipaalam ang mga pagbabago sa patakaran at programa para sa mga nagtatrabaho sa pagpapatuloy ng maagang pagkakakilanlan at interbensyon (EII). Sa...

Landas sa Pag-unlad: Mga tagapagpahiwatig ng Kaayusan ng Bata na Bata sa County ng Los Angeles

Landas sa Pag-unlad: Mga tagapagpahiwatig ng Kaayusan ng Bata na Bata sa County ng Los Angeles

Nalulugod ang Unang 5 LA na ibahagi ang ulat sa Pathway to Progress na gumaganap bilang batayan para sa pagtatasa ng pag-unlad sa pagpapatupad ng aming Strategic Strategic na 2020-2028. Tulad ng naturan, ang mga tagapagpahiwatig na ipinakita sa ulat na ito ay inaabangan ang panahon, na nagbibigay ng kritikal na impormasyon ...

Paghiling ng Network ng Disenyo at Pag-upgrade sa Hardware Para sa Impormasyon (RFI)

Ang Unang 5 LA ay Naggawad ng Mga Gantimpala sa Limang Ahensya upang Manguna sa Mga Pagsisikap na Batay sa Pamayanan bilang Bahagi ng Tulong sa Akin na Palakihin ang LA

Ang Pagpopondo ay Magtutuon sa Pagkonekta sa Mga Pamilya, Na May Mga Alalahanin sa Pag-unlad, sa Mga Umiiral na Serbisyo LOS ANGELES, Oktubre 1, 2020 - Inihayag ngayon ng Unang 5 LA ang isang pamumuhunan na $ 2,250,000 sa limang mga kasosyo sa pamayanan upang palakasin at palawakin ang mga path ng referral upang mas ...

isalin