Nagbibigay ang Plano ng Malakas na Batayan para sa Batasan ng Batas, Pangangasiwa upang Bumuo ng isang Diskarte sa Buong-Bata-Pamilya

ALAMEDA, CA (Mayo 14, 2021) - Ang pagbago ni Gobernador Newsom noong Mayo sa plano ng badyet ng estado ay may kasamang kapanapanabik na mga panukala upang matugunan ang holistic, panandalian at pangmatagalang pangangailangan ng mga maliliit na bata at pamilya, lalo na sa mga larangan ng komprehensibong kalusugan at kaunlaran at tatag ng pamilya, sinabi ng First 5 Association of California , First 5 California, at First 5 LA ngayon.

"Ang pandamdam ng COVID-19 ay nagpalakas kung gaano kahalaga na alagaan ang buong anak at buong pamilya, lalo na ang pinakamalayo mula sa pagkakataon, sa pamamagitan ng pamumuhunan sa maraming mga lugar, mula sa kalusugan ng isip at pisikal hanggang sa katatagan ng pamilya at pampinansyal," sabi ni Kim Goll, president ng First 5 Association board at executive director ng First 5 Orange County. "Nalulugod kaming makita ang mga elementong ito sa plano ng Gobernador."

Inangat ng unang 5 ang mga sumusunod na panukala, lalo na, bilang pagsuporta sa isang diskarte na nakabatay sa equity, buong anak, buong pamilya na nakatuon sa mga pamilyang pinaka nangangailangan: 

  • Limang taong pagpapalawak ng karapat-dapat sa Medi-Cal para sa mga indibidwal na postpartum hanggang 12 buwan pagkatapos ng kapanganakan
  • Paglikha ng isang benepisyo ng pangangalaga sa Medi-Cal dyadic upang mapabuti ang pangangalaga sa pag-iingat para sa mga maliliit na bata, tugunan ang mga pangangailangang sosyal-emosyonal, at suportahan ang kalusugan ng isip ng ina 
  • Karagdagan ng mga serbisyo ng doula bilang isang saklaw na benepisyo ng Medi-Cal, mula Enero 1, 2022
  • Dagdag ng Mga manggagawa sa Pangkalusugan ng Komunidad upang magbigay ng pangangalaga sa kultura sa mga kliyente ng Medi-Cal, na nagdaragdag ng pamumuhunan hanggang sa $ 201 milyon sa pamamagitan ng 2026-27
  • $ 12 bilyon sa isang ikalawang pag-ikot ng mga pagbabayad sa stimulus ng Golden State na aabot sa dalawang-katlo ng mga taga-California, na may direktang pagbabayad na $ 600 sa lahat ng mga nagbabayad ng buwis na kumikita ng hanggang $ 75,000 / taon at hindi nakatanggap ng unang bayad; isang karagdagang $ 500 na direktang pagbabayad sa mga pamilyang may umaasa; at isang karagdagang $ 500 na direktang pagbabayad sa mga hindi dokumentadong pamilya 
  • $ 10.6 milyon sa isang beses na pondo hanggang Setyembre 2023 para sa konsultasyong pangkalusugan sa maagang pagkabata, upang suportahan ang mga tagapagbigay ng pangangalaga sa bata sa pagtugon sa pag-unlad na panlipunang emosyonal ng mga bata, gamit ang mga kasanayan na may kaalamang trauma, at pagtataguyod ng kalusugan at kabutihan para sa mga bata at pamilya na apektado ng pandemya
  • $ 23.8 milyon upang mapalawak ang mga serbisyo ng Maagang Simula para sa mga batang may pagkaantala sa pag-unlad hanggang sa edad na 5, at $ 1.2 milyon sa pondo ng pederal na IDEA, at pagdaragdag ng isang posisyon ng kawani, upang mapabuti ang koordinasyon sa pagitan ng estado at mga lokal na ahensya upang suportahan ang IDEA Part C hanggang sa Bahagi B paglipat 
  • Pagpapatuloy ng Prop. 56 mga karagdagang bayad na nagpapasigla sa pagbisita at pag-screen ng maayos na bata para sa ACES at mga pagkaantala sa pag-unlad ($ 550 milyon, nagpapatuloy). 
  • Patuloy na suporta sa pananalapi upang gumana sa mga system upang matugunan ang hindi kanais-nais na karanasan sa pagkabata (ACEs) 
  • 5.3% na pagtaas sa mga antas ng Maximum Aid Bayad ng CalWORKs, tinatayang nagkakahalaga ng $ 142.9 milyon noong 2021-22

"Pinupuri namin ang Gobernador para sa iminungkahing mapagkukunan na pundasyon sa isang malakas na California - malakas na mga bata at pamilya. Ang patuloy na pagiging karapat-dapat sa Medi-Cal para sa mga ina ng postpartum, ibalot sa mga serbisyo para sa mga magulang at maliliit na bata, pinabuting pag-access sa pangangalaga sa kultura at wika na angkop mula sa mga manggagawa sa kalusugan sa pamayanan, at ang mga serbisyo sa doula ay mga pamumuhunan na isasalin sa mga malalakas na anak at pamilya at isang mas makatarungan at pantay. California Isang 'henerasyon na… transformational' na badyet, sa katunayan, ”sabi ni Kim Belshé, ang executive director ng First 5 LA.

Habang maraming dapat palakpakan sa panukalang badyet ng gobernador, ang kabutihan ng ating mga anak at pamilya– at ang pagbawi ng ekonomiya ng ating estado ay nakasalalay sa pagpapapanatag at pagpapalawak ng pangangalaga sa bata. Ang iminungkahing 100,000 bagong mga puwang sa pangangalaga ng bata ay isang malakas na pagsisimula, ngunit hindi sapat upang makabalik mula sa pagkawala ng 57,000 permanenteng mga puwang sa panahon ng pandemya, sa tuktok ng mga pre-pandemikong waitlist ng estado na nagbabawal sa maraming mga magulang mula sa pagtanggap ng pangangalaga sa bata, lalo na ang pangangalaga sa sanggol. Dapat ding tugunan ng isang pangwakas na plano sa badyet ang isyu sa pundasyon ng pagdaragdag ng mga rate ng bayad sa pagbabayad ng provider at pag-aayos ng nasirang istrakturang rate ng pagbabayad ng bayad ng aming estado.

Natutuwa ang Una 5 na makita ang mga paunang pagbabayad upang suportahan ang larangan ng pangangalaga ng bata– sa anyo ng mga stipend para sa mga nagbibigay, ang pagpapaalis sa bayad sa pamilya, ang pagpapatuloy na hawakan ang mga hindi nakakapinsalang mga patakaran sa pagbabayad, at pagpopondo para sa mga pasilidad sa pangangalaga ng bata– ngunit kailangan ng mas maraming pondo , at ang mga naturang patakaran ay dapat na pahabain nang lampas sa 2023.

"Mayroon kaming natatanging pagkakataon sa labis na badyet sa taong ito upang mabuo ang mga sistema ng pangangalaga ng bata sa paraang tatalakayin ang mga hindi pagkakapantay-pantay na nagpatuloy nang napakatagal," sabi ni Melissa Stafford Jones, executive director ng First 5 Association of California. "Inaasahan namin ang pakikipagtulungan sa Administrasyon at Lehislatura sa isang pangwakas na plano sa badyet upang bumuo ng isang sistema ng pangangalaga sa bata na nakakatugon sa mga pangangailangan ng mga pamilya, kinikilala ang mahalaga at walang pagod na gawain ng mga tagapagbigay, at tumutulong na matiyak ang isang ganap na paggaling sa ekonomiya para sa aming estado bilang lumabas kami mula sa COVID-19. ” 

Pagkalipas ng isang taon kung kailan maraming mga magulang ang kailangang umalis sa trabahador upang pangalagaan ang mga pamilya sa bahay, kritikal din na panatilihin namin ang kasalukuyang 70% kapalit na sahod para sa bayad na bakasyon ng pamilya para sa mga pamilyang may mababang kita, at pigilan ito mula sa pag-drop pabalik sa 55% sa pagtatapos ng 2021. Dapat din nating siguraduhin na ang tuluy-tuloy na pagpapalawak ng pagiging karapat-dapat sa Medi-Cal ay inilalapat sa mga batang hanggang sa edad na lima bilang karagdagan sa mga indibidwal na postpartum, upang maiwasan ang mga puwang sa saklaw para sa mga maliliit na bata sa oras na ang kanilang talino ay mabilis na umuunlad. .

"Nagmungkahi si Gobernador Newsom ng walang uliran na pamumuhunan ngayon para sa mga bata at pamilya ng California. Pinupuri ko ang mga panukala para sa karagdagang mga puwang sa pangangalaga ng bata, mga account sa pagtitipid ng bata, pagpapalawak ng broadband, unibersal na pangunahing kita, mga programa ng Adverse Childhood Experience (ACEs) at pangkalahatang nagbabagong mga suporta sa kalusugan ng kaisipan, "sabi ni Camille Maben, executive director ng First 5 California. "Kinikilala rin namin na ito ay simula lamang at inaasahan namin ang patuloy na pag-uusap para sa mga kritikal na pamumuhunan sa imprastraktura tulad ng mga rate ng bayad sa pag-aalaga ng bata, bayad na pagpapalawak ng pag-iwan ng pamilya, at patuloy na saklaw ng Medi-Cal para sa mga batang 0 hanggang 5 taong gulang." 

# # #

Tungkol sa First 5 Association

Ang Unang 5 Asosasyon ng California ay tinig ng 58 Mga komisyon sa unang 5 lalawigan, na nilikha ng mga botante noong 1998 upang matiyak na malusog, ligtas, at handang matuto ang aming mga maliliit na bata. Sama-sama, ang Unang 5 ay nakakaapekto sa buhay ng higit sa isang milyong mga bata, pamilya, at tagapag-alaga bawat taon, at pinalalakas ang aming estado sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga bata ng pinakamahusay na pagsisimula sa buhay. Dagdagan ang nalalaman sa www.first5association.org.

Tungkol sa Unang 5 California

Ang Unang 5 California ay itinatag noong 1998 nang pumasa ang mga botante ng Proposisyon 10, na nagbubuwis ng mga produktong tabako upang pondohan ang mga serbisyo para sa mga batang may edad 0 hanggang 5 at kanilang pamilya. Ang unang 5 mga programa at mapagkukunan ng California ay idinisenyo upang turuan at suportahan ang mga guro, magulang, at tagapag-alaga sa kritikal na papel na ginagampanan nila sa unang limang taon ng isang bata – upang matulungan ang mga bata sa California na makatanggap ng pinakamahusay na posibleng pagsisimula sa buhay at umunlad. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang www.ccfc.ca.gov.

 Tungkol sa Unang 5 LA

Bilang pinakamalaking funder ng estado ng maagang pagkabata, ang First 5 LA ay gumagana upang palakasin ang mga system, mga magulang at mga komunidad upang ang mga bata ay handa na magtagumpay sa paaralan at buhay. Isang independiyenteng ahensya ng publiko, layunin ng Unang 5 LA na suportahan ang ligtas at malusog na pag-unlad ng maliliit na bata upang sa pamamagitan ng 2028, ang lahat ng mga bata sa LA County ay papasok sa kindergarten na handang magtagumpay sa paaralan at buhay. Dagdagan ang nalalaman sa www.first5la.org.
Ang Unang 5 Network ay Tumutugon sa Mga Panukala sa Pagbawas ng Badyet ng Estado na Nakakaapekto sa Mga Bunsong Bata ng California

Unang 5 Pinagsamang Pahayag sa 2023-24 na Badyet ng Estado

Makipag-ugnayan kay: Jamiann Collins-Lopez | (916) 316-1924 SACRAMENTO, CA (Hulyo 11, 2023) – Kahapon, nilagdaan ni Gobernador Newsom ang 2023-24 na Badyet ng Estado, na nagpapakita ng patuloy na pangako ng Lehislatura at Administrasyon na unahin ang mga mapagkukunan para sa napatunayang interbensyon...

Ang Unang 5 Network ay Tumutugon sa Mga Panukala sa Pagbawas ng Badyet ng Estado na Nakakaapekto sa Mga Bunsong Bata ng California

Ang Unang 5 Network ay Tumugon sa May Budget Revision

Kontakin: Melanie Flood, First 5 Association melanie@first5association.org SACRAMENTO, CA (Mayo 16, 2023) - Noong Biyernes, Mayo 12, 2023, inilabas ni Gobernador Newsom ang May Revision na nagpapanatili ng kanyang pagkakapare-pareho at pangako mula Enero upang mabawasan ang mga epekto ng isang bumababa...

Ang Unang 5 Network ay Tumutugon sa Mga Panukala sa Pagbawas ng Badyet ng Estado na Nakakaapekto sa Mga Bunsong Bata ng California

First 5s Across California Rally to Champion Early Childhood Investments

SACRAMENTO, CA (Abril 19, 2023) – Ngayon ang network ng mga First 5 sa buong estado ay makikipagpulong sa mga mambabatas upang itaguyod ang batas at pamumuhunan sa maagang pagkabata para sa mga bunsong anak ng California. Sasamahan si Assembly Majority Leader Eloise Gómez Reyes sa First 5s sa pamamagitan ng...

isalin