Mag-click sa Mga Link sa ibaba para sa Pinakabagong Balita at Mga Sagot sa Mga Madalas Itanong sa Zika Virus Disease mula sa Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko sa County ng Los Angeles.

Mga Detalye at Pinakabagong Balita sa Zika Virus Disease

Mga Madalas Itanong tungkol sa Zika Virus Disease

- English PDF

- Espanyol PDF
Pride Month 2022: Pagpaparangal sa Pagkakaiba-iba ng mga Pamilya

Pride Month 2022: Pagpaparangal sa Pagkakaiba-iba ng mga Pamilya

Ang Hunyo ay Pride Month! Nagaganap taun-taon, ang Pride Month ay isang panahon para sa pagdiriwang ng lesbian, gay, bisexual, transgender, at queer na pagkakakilanlan na bumubuo sa populasyon ng LGBTQ+, at para sa pagkilala sa makasaysayang pang-aapi na hinarap ng grupong ito, ang mga hadlang na kanilang...

isalin