PETSA NG PAG-POST: Setyembre 07, 2023

TAKDANG PETSA: Setyembre 29, 2023 SA 5:00 PM PACIFIC TIME (PT)

I-UPDATE (S):

 • Setyembre 18, 2023 – ang mga sumusunod ay nai-post sa ilalim ng seksyong Informational Webinar:
  • Pang-impormasyon na Webinar PowerPoint Slides
  • Pagre-record ng Webinar ng Impormasyon
 • Setyembre 20, 2023- na-update ang mga sumusunod na link ng mga appendice:
  • Appendix E- Litigation at Contract Compliance Form
  • Appendix F- Form ng Conflict of Interest
 • Setyembre 22, 2023- ang mga sumusunod ay nai-post sa ilalim ng seksyong Mga Tanong at Sagot:
  • Home Visiting at Community Health Worker Pilot RFQ Q& A- PDF

DESCRIPTION

Ang unang 5 LA ay humihingi ng mga panukala mula sa mga kwalipikadong kontratista upang bumuo ng isang patunay ng konsepto upang masimulan ang pagbabayad ng Community Health Workers (CHW) gamit ang Welcome Baby Program upang suportahan ang pagkamit ng mga sumusunod na layunin:

 • Magtatag ng patunay ng konsepto para sa pagbabawas ng pagpopondo ng Medi-Cal sa pamamagitan ng Community Health Workers (CHWs) sa isang non-clinical na setting na gumagamit ng Welcome Baby home visiting program para ipaalam ang sustainability planning at mga estratehiya sa buong county hanggang Hunyo 30, 2024
 • Ipatupad ang Community Health Worker Home Visiting Pilot na may Welcome Baby Programs upang subukan at matuto mula sa proseso ng reimbursement ng Medi-Cal sa isang non-clinical na setting upang ipaalam ang koordinasyon ng mga system at ilapat ang mga natutunan sa mga diskarte sa pagpapanatili ng pagbisita sa bahay sa buong county sa Hunyo 30, 2025

Paghingi:

Mga Apendise:

Para sa mga Layunin ng Impormasyon:

Para sa Pagsusumite:


ADDENDA

Mangyaring suriin nang regular ang webpage ng Funding Center para sa mga update at addenda. Ang First 5 LA ay may karapatang amyendahan ang solicitation na ito sa pamamagitan ng nakasulat na addendum. Ang Unang 5 LA ay may pananagutan lamang para sa kung saan ay hayagang nakasaad sa dokumento ng solicitation at anumang awtorisadong nakasulat na addenda dito. Ang nasabing addenda ay dapat gawin sa pamamagitan ng online funding center. Ang pagkabigong tugunan ang mga kinakailangan ng naturang addendum ay maaaring magresulta sa hindi pagsasaalang-alang sa panukala, sa sariling pagpapasya ng First 5 LA. Ang addenda sa solicitation na ito, kung mayroon man, ay ipo-post sa webpage na ito. Responsibilidad ng mga nagmumungkahi na tiyakin, bago isumite, na ang kanilang panukala ay sumasalamin sa pinakabagong impormasyon at mga kinakailangan sa RFQ.


IMPORMASYONG WEBINAR

Naganap ang Informational Webinar noong 9/18/2023 sa 10:00 am Mangyaring hanapin ang:

Pang-impormasyon na Webinar PowerPoint Slides

 

 


MGA TANONG AT MGA SAGOT

Upang matiyak na ang lahat ng mga potensyal na nagmumungkahi ay makakatanggap ng parehong impormasyon, lahat ng mga tanong at sagot na natanggap ay pinagsama-sama at nai-post sa webpage na ito. Ang lahat ng mga tanong at kahilingan para sa karagdagang impormasyon tungkol sa RFQ na ito ay dapat isumite kay Daisy Ortiz sa gawin****@fi******.org bago mag 5:00 PM on September 20, 2023.

Inilalaan ng First 5 LA ang tanging karapatan na tukuyin ang timing at nilalaman ng mga tugon sa lahat ng mga tanong at kahilingan para sa karagdagang impormasyon. Unang 5 LA ay maaaring tumugon sa mga indibidwal na katanungan at pagkatapos ay mag-post ng mga tugon sa lahat ng mga tanong sa petsa ng pag-post.


DEADLINE NA MAG-APPLY

Ang isang online application packet na kumpleto sa mga kinakailangang dokumento ay dapat matanggap ng First 5 LA nang hindi lalampas sa 5:00 PM noong Setyembre 29, 2023. Mangyaring suriin ang Timeline ng RFQ para sa Proseso ng Pagpili upang matiyak ang pagkakaroon sa mga aktibidad ng pagsusuri sa panukala.

PAANO MAG-APPLY

Upang tumugon sa RFQ na ito, mangyaring isumite ang iyong panukala at lahat ng kinakailangang dokumento sa pamamagitan ng online application system na itinalaga ng First 5 LA nang hindi lalampas sa 5:00 PM noong Hunyo 9, 2023:

Hakbang 1: Lumikha ng isang account ng gumagamit sa pamamagitan ng pag-click dito.

Hakbang 2: Kapag nalikha na ang isang user account, i-click dito upang ma-access ang application.

Hakbang 3: Kapag nasimulan na ang isang aplikasyon, i-click dito upang baguhin at / o isumite ang iyong aplikasyon. Mangyaring huwag lumikha ng isang bagong application sa sandaling nasimulan mo ang iyong aplikasyon.

Para sa tulong sa online na application, i-click dito.

Dapat isumite ng mga nagmumungkahi ang lahat ng kinakailangang dokumento na tinukoy sa RFQ sa pamamagitan ng online na form na ito. Lubos na inirerekomenda na mag-print ka ng kopya ng iyong aplikasyon para sa iyong mga talaan bago i-click ang “Isumite.” Upang gawin ito, i-click ang “Printer-Friendly na Bersyon.” Dapat mong suriin ang naka-print na kopya bago isumite ang aplikasyon sa elektronikong paraan. Bilang karagdagan, dapat mong tiyakin na matagumpay na na-upload ang mga attachment sa pamamagitan ng pagsusuri sa listahan ng mga attachment na kasama.

TANDAAN: Kapag naisumite na ang online na aplikasyon, hindi maaaring gumawa ng mga pag-edit ang mga nagmumungkahi.


MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN

Ang lahat ng mga katanungan at kahilingan para sa karagdagang impormasyon tungkol sa RFQ na ito ay dapat isumite sa pamamagitan ng email kay Daisy Ortiz, sa gawin****@fi******.org.
Pagpaparangal sa AANHPI Innovators and Leaders, Past and Future

Pagpaparangal sa AANHPI Innovators and Leaders, Past and Future

Habang Ipinagdiriwang Namin ang Asian American, Native Hawaíian at Pacific Islander Heritage Month Ngayong Mayo, ang First 5 LA ay sumasama sa Los Angeles County sa pagdiriwang ng Asian American, Native Hawaíian, at Pacific Islander (ANHPI) Heritage Month. Orihinal na itinalaga bilang isang linggong...

Home Visiting Garners Tumataas na Opisyal na Pagkilala

Home Visiting Garners Tumataas na Opisyal na Pagkilala

  Christina Hoag | Freelance Writer Abril 25, 2024 Noong Abril, opisyal na kinilala ng apat sa pinakamalalaking lungsod ng County ng Los Angeles ang Home Visiting Day sa unang pagkakataon, isang tanda ng lumalawak na kamalayan ng publiko ang pagbisita sa bahay at ang nangungunang papel ng rehiyon sa mga programa...

Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Ruel Nolledo | Freelance Writer Marso 27, 2024 Ang Unang 5 LA Board of Commissioners ay nagpulong nang personal at halos noong Marso 14, 2024. Kasama sa agenda ang pag-apruba ng isang bagong kasunduan sa Early Care & Education, isang awtorisasyon para sa First 5 LA staff na makatanggap...

Security Guard Service Request for Qualifications (RFQ)

PETSA NG PAG-POSTING: Marso 26, 2024 TAKDANG PETSA NG TUGON: 5:00 pm PT noong Abril 17, 2024 MANDATORY JOB WALK: 10 am hanggang 11 am PT noong Abril 4, 2024 MGA KARAPAT NA APPLICANT Ang mga nagmumungkahi ay dapat...

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan 2024: Pagbibigay-buhay para sa mas pantay na mga resulta sa kalusugan kasama si Adjoa Jones

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan: Ganap na Nilalaman ng Dignidad, Ahensya at Kapangyarihan, Binabago ni Dr. Melissa Franklin ang Mga Mapang-aping Sistema

Bilang pagkilala sa Marso bilang Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan, binibigyang-diin namin ang mga tagumpay ng nagbibigay-inspirasyong kababaihan sa buong County ng Los Angeles na gumagawa ng mahahalagang kontribusyon araw-araw upang maalis ang pagkiling at diskriminasyon sa ating buhay at mga institusyon. Sa pamamagitan ng spotlight ngayong buwan...

isalin