Fraser Hammersly | Espesyalista sa Digital na Nilalaman

Hulyo 27, 2023

Ang unang 5 pulong ng LA ng Lupon ng mga Komisyoner ay nagpulong nang personal at halos noong Hulyo 13. Ang adyenda Itinampok ang dalawang presentasyong pang-impormasyon na nakasentro sa Strategic Reset ng First 5 LA, na may pagtuon sa pagtatasa ng landscape ng First 5 LA's Home-Based Child Care (HBCC), pati na rin ang isang informational presentation at session na nakatuon sa mga pagkakataon kasama ang Castro & Associates sa First 5 LA's Strengths, Pagsusuri ng Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT).

Ang pagpupulong ng Board of Commissioners noong Hulyo 13 ay nakasentro sa Strategic Reset ng First 5 LA na may diin sa kung paano ang First 5 LA's Board of Commissioners — na binubuo ng mga lider mula sa buong County — ay makakapagbigay-alam ng mga estratehiya na sumusuporta sa pagkamit ng misyon ng First 5 LA: na lahat ang mga bata sa LA County ay nakakamit ang kanilang buong potensyal sa pag-unlad sa buong kritikal na edad ng prenatal hanggang 5.

Ang Supervisor ng County ng Los Angeles at ang First 5 LA Board Chair na si Holly J. Mitchell ay nabanggit ito sa mga pahayag mula sa Tagapangulo, na nagtawag-pansin sa layunin kung bakit ang organisasyon ay sumasailalim sa Reset: “Mahalagang lahat tayo ay nakakakuha ng tama dahil alam nating lahat ang LA Ang mga anak ng County at kanilang mga pamilya ay umaasa sa amin na gawin ito, at karapat-dapat sila nito.”

Ikinonekta ang Strategic Reset sa misyon ng First 5 LA, hiniling ni Mitchell sa mga Komisyoner na isaalang-alang kung ano ang ibig sabihin ng "buong potensyal na pag-unlad" mula sa kanilang posisyon bilang mga miyembro ng Lupon. Hinikayat niya ang kanyang mga kasamahan na pag-isipan ang tanong na ito sa konteksto ng katarungan at pagkakapantay-pantay ng lahi.

“Kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa bawat bata sa County ng LA na naabot ang kanilang buong potensyal sa pag-unlad sa mga kritikal na taon ng prenatal hanggang 5, kailangan nating tanungin ang ating sarili: Ano ang ibig sabihin nito sa atin?” Sabi ni Mitchell. “Inaasahan ko, bilang iyong kasamahan at Tagapangulo, na habang sinasagot natin ang tanong na iyan, patuloy nating isinasaisip ang ating pangako sa katarungan at pagkakapantay-pantay ng lahi dahil doon pa lamang natin mapagsilbihan ang magandang kumplikado at pagkakaiba-iba ng bata na binubuo ng LA County.”

Sa kanyang mga pahayag mula sa Executive Director, tinalakay ni Karla Pleitéz Howell ang kamakailang nilagdaan na FY 2023-24 na badyet ng estado at itinaas ang iba't ibang panalo para sa mga bata at pamilya sa badyet sa kabila ng pagbabago sa ekonomiya at kakulangan sa badyet ng estado.

“Ang mga bata at pamilya ay hindi palaging inuuna at kadalasan ang unang pinuputol. At ang badyet na ito ay makasaysayan dahil kami ay nasa hapag, "sabi niya. “Ang mga bata at pamilya ay patuloy na naging bahagi ng pag-uusap dahil sa gawaing ginagawa ng aming mga kasosyo. Gayunpaman, alam namin na ang California ay may mahabang paraan upang pag-isipan ang tungkol sa badyet ng mga bata at siguraduhing patuloy naming isentro ang mga bata at pamilya.”

Upang matuto nang higit pa tungkol sa 2023-24 na badyet ng estado at kung paano ito nauugnay sa mga priyoridad ng Unang 5 LA, i-click dito para sa pagsusuri mula sa First 5 LA Office of Government Affairs and Public Policy Senior Policy Strategist Ofelia Medina.

Ibinalik ang atensyon sa Strategic Reset, binigyang-diin ni Pleitéz Howell ang pangunahing layunin ng First 5 LA. "Ginagawa ng Proposisyon 10 ang aming charter na talagang, talagang malinaw: Nandito kami para sa populasyon ng prenatal hanggang 5. At iyon ang pokus ng aming Strategic Reset, at iyon ay patuloy na nagtataas ng mga pangangailangan ng populasyon na ito."

Para sa buong komento mula sa Executive Director, i-click dito.

Ang susunod na aytem sa agenda ay isang presentasyon at panel discussion sa First 5 LA's Home-Based Child Care (HBCC) Landscape Analysis, na may pagsusuri kung paano maaaring ipaalam ng mga boses ng provider at magulang ang mga diskarte ng First 5 LA's Early Care and Education (ECE) habang ang Strategic Reset.

Noong nakaraang Pebrero, ang First 5 LA's ECE Team, sa pakikipagtulungan sa Child Care Resource Center (CCRC), ay nagsimula sa pagsusuri ng home-based child care system ng LA County upang mas maunawaan kung paano mas masusuportahan ng First 5 LA at ng mga kasosyo nito ang system na nagbibigay pangangalaga ng bata para sa karamihan ng mga pamilya.

Nakiisa sa pagpupulong para mas malalim ang mga natuklasan ay sina Executive Vice President John Wagner, ECE Program Officer Gina Rodriguez, CCRC Research Director Dr. Susan Savage, CCRC Research Manager Olivia Pillado, Liao Family Child Care Owner Jenny Liao, Flores Family Child Care's Justine Flores , Center for the Study of Child Care Employment (CSCCE) Executive Director Lea Austin at CSCCE Senior Research and Policy Associate Anna Powell.

Nagbigay si Rodriquez ng pangkalahatang-ideya ng konteksto ng HBCC sa County ng LA, na nagsasaad na ang HBCC — na sumasaklaw sa pangangalaga sa bata na inaalok sa isang setting ng tahanan ng alinman sa isang walang lisensyang Family, Friend or Neighbor (FFN) o isang lisensyadong Family Child Care (FCC) provider—ay ang pinakakaraniwang anyo ng pangangalagang hindi magulang para sa mga sanggol at maliliit na bata, pati na rin ang uri ng pangangalaga na pangunahing ginagamit ng mga pamilyang marginalized sa kasaysayan. Tulad ng mga pamilyang kanilang pinaglilingkuran, ipinaliwanag niya, ang mga tagapagbigay ng HBCC ay pangunahing binubuo ng mga babaeng may kulay na nakikipagbuno sa mga hindi pagkakapantay-pantay na dulot ng istruktura at makasaysayang kapootang panlahi, tulad ng mababang sahod at kakulangan ng mga suporta sa istruktura na nagpapanatili ng kahirapan para sa mga manggagawa.

"Ang sistema ng ECE ay hinubog na ng mga patakarang lokal, estado at pederal na may malalim na ugat sa pang-aalipin, kolonisasyon, rasismo at seksismo," sabi ni Rodriguez. “Ang home-based child care workforce at ang mga bata sa kanilang pangangalaga ay marginalized sa mapang-aping sistemang ito, kaya mahalagang kilalanin kung gaano kahalaga na tugunan ang mga isyu sa home-based na pangangalaga sa bata upang magsikap para sa higit na katarungan para sa mga bata, mga pamilya at maagang tagapagturo.”

Nagsalita si Savage kung paano idinisenyo ang proseso ng pagkolekta ng data at pagsusuri sa likod ng Landscape Analysis sa pakikipagtulungan sa mga provider at pamilya upang matiyak ang pagtutok sa equity.

“Tiniyak namin na kinakatawan ng pangkat ng wika at disenyo ng tool, pamamaraan, at pagsusuri ng pagsusuri upang matiyak na ang mga darating na rekomendasyon ay talagang kumakatawan sa buhay na karanasan ng komunidad…” sabi ni Savage. "Kaya, ang pagdinig mula sa komunidad at pagpapatakbo sa kanila ng pananaliksik na ito ay talagang susi sa pagtiyak na kung ano ang dinadala namin ay makikinabang sa komunidad."

Ibinahagi ni Pillado ang isang pangkalahatang-ideya ng ilan sa mga natuklasan sa Lupon, na itinatampok kung paano ang mga provider ng FFN ay pumasok sa propesyon upang tulungan ang isang mahal sa buhay o miyembro ng pamilya; sa kabaligtaran, karamihan sa mga provider ng FCC ay nag-ulat na naudyukan ng isang propesyonal o pagtawag sa karera. Bagama't nag-aalok ang data ng insight sa mga pagkakaiba sa pagitan ng dalawang uri ng provider — gaya ng edad ng mga bata sa kanilang pangangalaga at paggamit ng suporta sa propesyonal na pag-unlad — ibinahagi ni Pillado na ipinakita rin ng data na, pagdating sa mga paghihirap, parehong FCC at Ang mga tagapagbigay ng FNN ay nag-ulat ng mababang sahod bilang kanilang pinakamahirap na hamon.

Ang pagsali sa mga provider sa pagpaplano at pagbuo ng mga patakarang idinisenyo upang suportahan sila ay isang paraan na maaaring makatulong ang mga tagapagtaguyod tulad ng First 5 LA na suportahan ang field, ibinahagi ni Savage nang i-highlight ang mga rekomendasyon batay sa mga natuklasan. Kasama sa iba pang mga paraan ng suporta ang pagbuo ng mga bagong modelo ng pakikipag-ugnayan ng provider, pagtiyak ng holistic, tumutugon na mga sistema ng suporta, at pagsuporta sa magkahalong sistema ng paghahatid at mabubuhay na sahod para sa mga provider.

Upang bigyang-buhay ang mga kuwento sa likod ng datos, ibinahagi nina Liao at Flores sa Lupon ang kanilang mga karanasan sa pagpapatakbo ng kani-kanilang home-based na serbisyo sa pangangalaga sa bata. Bilang mga provider na nag-aalok ng pangangalaga sa partikular na mga setting na hindi Ingles, inilarawan nila kung gaano kababa ang sahod at kawalan ng suporta at mga benepisyo na nagdulot sa kanila ng paghihirap na mapanatili ang kanilang mga negosyo, sa kabila ng kanilang pangako sa mga pamilyang may kulay na kanilang pinaglilingkuran.

“Sa pamamagitan ng aking trabaho nalaman ko na maraming pamilya ang naghahanap ng de-kalidad na pangangalaga sa bata ngunit ang bilang ng mga magagamit na opsyon ay kulang sa mga pangangailangan ng mga magulang. Kasabay nito, nahihirapan ako sa pagpapatakbo ng aking home-based day care…” Si Laio, na ang katutubong wika ay Chinese, ay ibinahagi sa pamamagitan ng isang tagasalin. Binanggit niya ang mga halimbawa tulad ng mahabang oras, kinakailangang remodeling ng home-based na mga setting upang sumunod sa mga regulasyon sa kaligtasan, pati na rin ang kakulangan ng mga mapagkukunang impormasyon na iniakma para sa mga provider na hindi nagsasalita ng Ingles bilang mga hadlang.

“Ang sektor ng family child care sa buong California at Los Angeles ay partikular na nangangailangan ng tulong sa pagwawakas sa sistematikong kawalang-katarungan na sumasalot sa ating industriya sa napakatagal na panahon. Ang lisensyadong pag-aalaga ng bata sa pamilya ay isang karera sa marami sa atin, hindi isang trabaho, "sabi ni Flores. “Nararapat kaming makatanggap ng suporta sa aming edukasyong kinikilala sa kolehiyo, ang karapatang pumili ng may bayad na oras sa aming sariling pagpapasya nang walang pumipili para sa amin ng ahensya o programang pinondohan ng estado. Bilang karagdagan, karapat-dapat tayo sa kalusugan, ngipin at iba pang benepisyo kapag nag-aalaga ng mga bata at mga subsidiya na pinondohan ng estado.”

Ang pagtatanghal ay nagsara na may pagkakataon para sa mga miyembro ng Lupon na mag-alok ng feedback at magtanong, na marami sa mga ito ay nakasentro sa sariling personal at propesyonal na mga karanasan ng mga Komisyoner sa pangangalaga ng bata at ang mga hadlang na nakita nila sa loob ng mga pampublikong sistema at sa mga pananaw ng publiko sa mga HBCC.

"Ang masalimuot na paraan kung saan hinihiling ng estado ang mga pamilya na ma-access ang parehong pangangalaga sa kalusugan at bata — at sigurado akong iba pang mga bagay - ay kailangang baguhin," sabi ni Commissioner Judy Abdo. Napag-usapan namin ito sa loob ng maraming taon, ngunit isipin na ang pagiging isang pamilya ay nagsasalita ng isang wika na hindi sakop ngunit sinusubukang i-access ang mga programa kung saan sila ay karapat-dapat. At sa palagay ko ay hindi tayo makakakita ng pagbabago doon maliban kung makakita tayo ng malaking pagbabago sa Sacramento sa paraan ng pag-iisip tungkol sa pangangasiwa sa mga programang may kinalaman sa mga maliliit na bata.”

Itinaas din ng mga komisyoner ang isyu ng pagtatakda ng mga rate ng reimbursement sa halaga ng merkado — isang patakaran na nagpapatuloy sa kahirapan sa mga manggagawa nang hindi sinasaklaw ang halaga ng pangangalaga — at kung paano ang mababang sahod ay nagtutulak ng kakulangan sa recruitment ng mga manggagawa. Napansin nila ang mga pagkakataon sa antas ng estado at mga modelo na maaaring gayahin sa loob ng pagpopondo at pag-unlad ng manggagawa bilang mga paraan kung saan maaaring makaapekto ang First 5 LA sa sistemang ito.

Para sa higit pang impormasyon sa paggamit ng boses ng magulang at provider sa konteksto ng Home-Based Child Care Landscape Analysis ng First 5 LA, i-click dito upang tingnan ang presentasyon.

Ang huling aytem sa agenda ay nakatuon sa pagsusuri ng First 5 LA's Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT) para suportahan ang First 5 LA's Strategic Reset na may session na nakatuon sa mga pagkakataon para sa mga Komisyoner na pinamumunuan ni Chief Transformation Officer Antoinette Andrews Bush at mga consultant na si Chrissie M Castro at Rigoberto Rodriguez ng Castro & Associates.

Ginabayan ni Rodriguez ang mga komisyoner sa pamamagitan ng isang magsanay na nag-highlight kung paano, mula sa kanilang natatanging posisyon bilang mga pinuno ng County, ang First 5 LA ay maaaring magtaas ng mga pagkakataon sa lokal, estado, at pederal na antas na kumokonekta sa North Star nito at nakabatay sa kasalukuyang kapaligiran at mga landas sa pagkamit ng mga nasusukat na layunin.

Limang magkakaugnay na landas — komunikasyon at pampublikong impormasyon, mga link sa mga sektor upang magamit ang mga mapagkukunan, nabigasyon ng mga mapagkukunan, accessibility, at makabuluhang pakikipag-ugnayan sa residente at komunidad — ay tinukoy ng mga Komisyoner batay sa pagsasanay. Ang Castro & Associates ay patuloy na makikipag-ugnayan sa mga Komisyoner sa isang indibidwal na antas upang makakuha ng higit pang feedback at mga insight habang ipinagpapatuloy ng First 5 LA ang kanyang Strategic Plan Reset.

Para sa karagdagang impormasyon, mag-click dito para tingnan ang presentasyon sa SWOT analysis ng First 5 LA.

Ang susunod na pulong ng Lupon ng mga Komisyoner ay naka-iskedyul para sa Setyembre 14, 2023. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang www.first5la.org/our-board/board-materials/ 72 oras bago ang petsa.
Pride Month 2024: Pagpapalakas ng Pagbabago sa Los Angeles

Pride Month 2024: Pagpapalakas ng Pagbabago sa Los Angeles

Hunyo 2024 Ang tag-araw ay nagsisimula sa Pride Month! Ang isang buwang kaganapang ito ay gaganapin sa Hunyo upang gunitain ang 1969 Stonewall Riots sa New York City at upang ipagdiwang ang kasaysayan at mga tagumpay ng LGBTQ+ na komunidad. Kasabay nito, ang Pride Month ay isang pagkakataon upang...

Inaprubahan ng Unang 5 LA Board ang FY 2024-2025 na Badyet at Tinatalakay ang Equity Efforts

Mayo 9, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Ang unang 5 Lupon ng mga Komisyoner ng LA ay nagpulong nang personal noong Mayo 9, 2024. Pinangunahan ni Vice Chair Summer McBride ang pagpupulong, na kinabibilangan ng mga boto sa Binagong Patakaran sa Pamamahala ng Mga Tala at Iskedyul ng Pagpapanatili ng mga Tala at isang pag-amyenda sa isang umiiral na estratehikong...

Pagpaparangal sa AANHPI Innovators and Leaders, Past and Future

Pagpaparangal sa AANHPI Innovators and Leaders, Past and Future

Habang Ipinagdiriwang Namin ang Asian American, Native Hawaíian at Pacific Islander Heritage Month Ngayong Mayo, ang First 5 LA ay sumasama sa Los Angeles County sa pagdiriwang ng Asian American, Native Hawaíian, at Pacific Islander (ANHPI) Heritage Month. Orihinal na itinalaga bilang isang linggong...

Home Visiting Garners Tumataas na Opisyal na Pagkilala

Home Visiting Garners Tumataas na Opisyal na Pagkilala

  Christina Hoag | Freelance Writer Abril 25, 2024 Noong Abril, opisyal na kinilala ng apat sa pinakamalalaking lungsod ng County ng Los Angeles ang Home Visiting Day sa unang pagkakataon, isang tanda ng lumalawak na kamalayan ng publiko ang pagbisita sa bahay at ang nangungunang papel ng rehiyon sa mga programa...

isalin