Fraser Hammersly | Unang 5 LA Digital na Espesyalista sa Nilalaman


Marso 28, 2023

Unang 5 LA's Meeting of the Board of Commissioners convened in a hybrid format on March 9. Ang adyenda kasama ang impormasyon tungkol sa paparating na kahilingan na itapon ang mga karapat-dapat na pampublikong talaan at isang pagtatanghal sa Pag-reset ng Strategic Plan ng First 5 LA, na sinusundan ng mga breakout na grupo at talakayan ng Lupon. Bukod pa rito, ang pulong ay nagsilbing paalam kay papalabas na Komisyoner Romalis Taylor, na nagsilbi sa Lupon ng mga Komisyoner sa loob ng anim na taon.  

Ang Unang 5 Lupon ng mga Komisyoner ng LA ay nagpulong sa isang hybrid na format noong Marso 9. Kasunod ng nagkakaisang pag-apruba sa agenda ng pahintulot, ang Superbisor ng LA County at Tagapangulo ng Komisyon na si Holly J. Mitchell ay gumamit ng mga pahayag sa upuan upang mag-bid ng isang magiliw na paalam kay Commissioner Romalis Taylor. 

“Ang iyong karanasan at kahandaang maglingkod ay hindi napapansin,” sabi ni Mitchell. "Kinikilala ko na ang paglilingkod sa isang komisyon ay nangangailangan ng maraming oras - lalo na ang isang ito. Kumbinsido ako na ang Komisyon ay umunlad at mas mahusay, gayundin ang lahat ng mga anak ng LA County, bilang resulta ng iyong serbisyo at pangako.”  

Itinalaga sa First 5 LA's Board ni dating LA County Supervisor Mark Ridley-Thomas noong Mayo 2017, nagdala si Taylor ng mahigit tatlumpung taong karanasan sa pagtatrabaho sa mga serbisyong pangkalusugan ng isip at panlipunan, pati na rin sa pag-unlad ng programa at mga sistemang pang-administratibo. Nagsilbi rin siya bilang tagapangulo ng First 5 LA's Compton/East Compton Best Start Leadership Group, na nagtaguyod, bumuo, at nagpatupad ng mga aktibidad sa komunidad upang palakasin ang mga pamilyang may mga anak bago ang pagbubuntis hanggang sa edad na 5. 

"Romalis, bumalik tayo sa larangan ng mga bata at pamilya," dagdag ni Commissioner Jacquelyn McCroskey. "So, Mayroon akong talagang malinaw na pananaw kung gaano ka naging dedikado sa mga bata, pamilya at komunidad. Sa tingin ko ang First 5 ay nakinabang nang husto mula sa iyong pananaw at mula sa iyong pagkakapare-pareho at mula sa iyong malalim na pagnanasa para sa gawaing ito, ".  

Bilang tanda ng pagpapahalaga sa kanyang dedikasyon sa Komisyon, ipinakita ni Mitchell kay Taylor ang isang scroll na nilagdaan ng lahat ng limang Superbisor ng LA County. Ang First 5 LA team ay nagbigay din kay Taylor ng isang seedling plant bilang simbolo ng lahat ng hindi mabilang na mga buto na itinanim niya sa mga nakaraang taon para sa kinabukasan ng mga bata.  

Sumunod sa agenda ay isang pagtatanghal sa paparating na kahilingan para pahintulutan ang disposisyon ng mga karapat-dapat na talaan. Chief Operating Officer JR Nino at Enterprise Content Management Specialist Danna Schacter nagbigay ng pangkalahatang-ideya ng First 5 LA's pamamahala ng mga talaan at patakaran sa disposisyon, pagbabahagi kung paano ang proseso ng pagsusuri at pagtatapon ng mga pampublikong talaan na nakatugon sa mga kinakailangan sa pagpapanatili ay bahagi ng pinakamahuhusay na kagawian para sa mga pampublikong ahensya.  

Iboboto ng Lupon ang bagay sa pulong ng komisyon sa Mayo 4. Para sa karagdagang impormasyon, i-click dito. 

 Noong Hulyo 2022, sinimulan ng First 5 LA ang proseso ng pagrepaso at pagpino sa 2020-28 Strategic Plan nito. Ang susunod na presentasyon ay nakatuon sa kung paano ang proseso ng pagsusuri at pagpipino na iyon ay lumipat sa isang pangunahing pag-reset ng Strategic Plan sa liwanag ng kamakailang pagpasa ng Proposisyon 31. 

Gaya ng ibinahagi sa pulong ng Lupon ng Pebrero, Proposisyon 31, na nagbawal sa pagbebenta ng mga produktong tabako na may lasa sa estado noong Enero 1, 2023,  ay nagresulta sa isang mas malaki kaysa sa inaasahang pagbaba sa Mga kita ng Proposisyon 10 na nagpopondo sa lahat ng Unang 5 komisyon sa California. Ang konteksto ng na-update na realidad sa pananalapi na ito ay humantong sa Unang 5 LA na muling suriin ang mga estratehiya, diskarte at priyoridad nito. 

Upang gabayan ang Lupon sa isang talakayan sa paksang ito, Si Chief Transformation Officer Antoinette Andrews-Bush at Senior Strategist Kaya Tith ay sumali sa Lupon upang ipakita ang First 5 LA's “2023 I-reset ang Strategic Plan. " 

Sa kanyang pangkalahatang-ideya ng proseso ng pagsusuri at pagpipino hanggang sa kasalukuyan, binanggit ni Andrews-Bush kung paano, bago ang Proposisyon 31 at mula nang maaprubahan ng pinong North Star noong Nobyembre 2022, nagplano ang First 5 LA na gumawa ng mga limitadong pagpipino sa mga halaga nito, mga alituntunin sa pamumuhunan , mga sistema ay nagbabago ng mga diskarte, mga estratehikong priyoridad at layunin. Gayunpaman, sa na-update na realidad ng pananalapi na ito, kailangan ang isang pangunahing pagbabago sa diskarte ng organisasyon upang matugunan ang mga lumiliit na kita.  

"Ang aming pag-reset ng Strategic Plan ay hindi tungkol sa pagsisimula sa simula," sabi ni Andrews-Bush, na nagpapaliwanag kung ano ang kasama sa pag-reset. “Mayroon kaming kaalaman at mga insight mula sa mahigit 20 taong karanasan. Marami kaming natutunan tungkol sa aming sarili at tungkol sa aming trabaho sa unang tatlong taon ng pagpapatupad ng aming kasalukuyang Strategic Plan. Mayroon kaming matatag na relasyon sa pagtatrabaho sa mga komunidad, sa mga pampublikong ahensya ng County, at sa buong estadong First 5 na sistema na nagpapaalam sa aming pag-iisip at diskarte sa trabaho. Kaya, mayroon tayong napakatibay, matibay na pundasyon.” 

Sumunod na nagsalita si Tith para ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng pag-reset ng Strategic Plan kung saan pupunta ang organisasyon. Ibinahagi niya na ang data at pagsusuri ng kasalukuyang tanawin, kasama ang pakikipag-ugnayan ng mga miyembro ng Lupon, mga miyembro ng panloob na koponan, komunidad, at mga kasosyo, ay kritikal sa muling pagtukoy sa mga diskarte ng First 5 LA.  

“Alam namin na nabubuhay kami sa ibang mundo ngayon kaysa noong naaprubahan ang plano noong 2018,” sabi ni Tith. “Kaya, ibig sabihin, talagang naaalam sa pamamagitan ng data at pagsusuri — Ano ang kasalukuyang tanawin para sa maliliit na bata at pamilya sa LA County? Sa buong proseso ng pag-reset, gusto rin naming marinig mula sa at maging katuwang ang Lupon, mga kawani, mga komunidad, mga kasosyo sa pampublikong ahensya at iba pang mga pangunahing stakeholder upang ipaalam ang mga estratehiya na aming uunahin."  

Dahil sa natatanging posisyon ng organisasyon at na-update na realidad sa pananalapi, sinabi ni Tith na ang pagpapaliit sa mga priyoridad ng First 5 LA upang makamit ang mas malaking epekto ay kritikal; ang pagkamit nito ay mangangailangan ng parehong paggalugad kung aling mga pampublikong sistema ang tututukan at mas malalim na pag-unawa sa tungkulin ng First 5 LA. 

Pagkatapos, ang mga komisyoner ay naghiwa-hiwalay sa mas maliliit na grupo upang ibahagi ang kanilang mga saloobin tungkol sa dalawang pangunahing lugar na ito. Bilang bahagi ng mga pag-uusap na ito, tinalakay ng mga komisyoner kung aling mga bahagi ng Strategic Plan ang dapat isaalang-alang sa pag-reset; anong data at pagsusuri ang kailangan para mas maunawaan ang kasalukuyang tanawin; kung anong mga pampublikong sistema ang dapat pagtuunan ng pansin ng First 5 LA upang humimok ng pagbabago; at kung anong nangungunang tatlong tungkulin ang dapat gampanan ng First 5 LA sa prosesong ito 

Ang mga pangunahing tema mula sa mga breakout na pag-uusap ay iniulat sa pagtatapos ng pulong, kung saan ang Center for Child and Family Impact Executive Vice President John Wager ay nagbabahagi ng mga takeaways mula sa mga tanong tungkol sa kung aling mga system ang dapat tumuon sa First 5 LA at kung ano ang papel na dapat gampanan ng ahensya.  

Iniulat ni Wagner na, bagama't sinabi ng mga komisyoner na mahirap piliin kung aling mga sistema ang dapat pagtuunan ng pansin ng First 5 LA, isang pinagbabatayan na tema sa kanilang mga komento ay ang kahalagahan ng pagtuon sa mga sistemang nag-uugnay sa mga pamilya sa mga pangunahing pangangailangan bilang isang preventative, upstream na diskarte. Tinawag niya ang halimbawa ng mga paaralan bilang isang sentral na lugar kung saan ang mga pamilya ay konektado sa mga serbisyo, binanggit na ito ay mahalaga hindi lamang upang matiyak na ang mga bata ay handa para sa kindergarten ngunit ang mga paaralan ay handa na para sa mga kindergartner.  

Sa paksa ng tungkulin ng First 5 LA, iniulat ni Wagner na ang mga komisyoner ay paulit-ulit na binibigyang-diin ang mga tungkulin ng ahensya bilang isang tagapagtaguyod, tagapagtatag, at tagapag-ugnay sa pagitan ng mga sistema. Bilang karagdagan, nagsisilbi rin ang First 5 LA bilang isang amplifier ng boses ng komunidad, na nagdadala ng mga kinatawan ng komunidad sa talahanayan upang maimpluwensyahan kung paano idinisenyo at ipinapatupad ang mga patakaran at sistema.  

Ibinahagi ni Health Systems Director Tara Ficek ang feedback ng mga miyembro ng Board sa kung anong mga bahagi ng Strategic Plan ang dapat isaalang-alang sa pag-reset at kung anong data at pagsusuri ang kailangan para maunawaan ang kasalukuyang tanawin. Ayon kay Ficek, ang mga komisyoner ay nagpahayag ng pangangailangan para sa mga milestone sa loob ng Strategic Plan upang lumikha ng pananagutan at tangibility kapag sinusukat ang mga resulta, pati na rin ang kongkretong wika upang makipag-usap at tukuyin ang mga layunin. Sinabi rin ni Ficek na inirerekomenda ng mga komisyoner na ang First 5 LA ay dapat makipagtulungan sa mga kasosyo ng county at estado upang magamit at magbahagi ng data, gayundin ang mas sinasadyang magtrabaho kasama ang komunidad upang mangalap ng input at puna ng komunidad sa mga diskarte ng First 5 LA.  

Para sa higit pang mga detalye sa feedback ng Board, i-click dito para sa video replay.  

Ang feedback ng Board ay susuriin at isasama sa isang presentasyon sa pulong ng Board of Commissioners noong Mayo 4. Para sa mga detalye tungkol sa pulong, pakibisita www.first5la.org/our-board/meeting-material 72 oras bago ang petsa. 
Pride Month 2024: Pagpapalakas ng Pagbabago sa Los Angeles

Pride Month 2024: Pagpapalakas ng Pagbabago sa Los Angeles

Hunyo 2024 Ang tag-araw ay nagsisimula sa Pride Month! Ang isang buwang kaganapang ito ay gaganapin sa Hunyo upang gunitain ang 1969 Stonewall Riots sa New York City at upang ipagdiwang ang kasaysayan at mga tagumpay ng LGBTQ+ na komunidad. Kasabay nito, ang Pride Month ay isang pagkakataon upang...

Inaprubahan ng Unang 5 LA Board ang FY 2024-2025 na Badyet at Tinatalakay ang Equity Efforts

Mayo 9, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Ang unang 5 Lupon ng mga Komisyoner ng LA ay nagpulong nang personal noong Mayo 9, 2024. Pinangunahan ni Vice Chair Summer McBride ang pagpupulong, na kinabibilangan ng mga boto sa Binagong Patakaran sa Pamamahala ng Mga Tala at Iskedyul ng Pagpapanatili ng mga Tala at isang pag-amyenda sa isang umiiral na estratehikong...

Pagpaparangal sa AANHPI Innovators and Leaders, Past and Future

Pagpaparangal sa AANHPI Innovators and Leaders, Past and Future

Habang Ipinagdiriwang Namin ang Asian American, Native Hawaíian at Pacific Islander Heritage Month Ngayong Mayo, ang First 5 LA ay sumasama sa Los Angeles County sa pagdiriwang ng Asian American, Native Hawaíian, at Pacific Islander (ANHPI) Heritage Month. Orihinal na itinalaga bilang isang linggong...

Home Visiting Garners Tumataas na Opisyal na Pagkilala

Home Visiting Garners Tumataas na Opisyal na Pagkilala

  Christina Hoag | Freelance Writer Abril 25, 2024 Noong Abril, opisyal na kinilala ng apat sa pinakamalalaking lungsod ng County ng Los Angeles ang Home Visiting Day sa unang pagkakataon, isang tanda ng lumalawak na kamalayan ng publiko ang pagbisita sa bahay at ang nangungunang papel ng rehiyon sa mga programa...

isalin