Fraser Hammersly | Unang 5 LA Digital na Espesyalista sa Nilalaman

Oktubre 26, 2023

Unang 5 LA's Meeting of the Board of Commissioners ay nagpulong nang personal at online noong Okt. 12. Ang adyenda may kasamang impormasyon sa pag-streamline ng proseso ng badyet sa kalagitnaan ng taon at pagpapalawak ng inisyatiba ng Dual-Language Learning ng First 5 LA, pati na rin ang isang presentasyon sa iminungkahing Strategic Plan ng First 5 LA.

Mula noong Marso, ang First 5 LA Commissioners at staff ay bumuo ng bagong 2024-28 Strategic Plan bilang tugon sa pagbabago ng tanawin ng mga bata at mga kondisyon ng pamilya pagkatapos ng pandemya pati na rin ang mga bumababang kita ng ahensya. Ang bahagi ng proseso ng estratehikong pagpaplano ay nakatuon sa pagtukoy ng mga pagkakataon sa iba't ibang antas ng pamahalaan upang magamit ang pagpopondo para sa mga hakbangin na nauugnay sa mga layunin ng First 5 LA.

Sa pagkilala sa potensyal na koneksyon sa layuning ito, ibinahagi ng Supervisor ng LA County at First 5 LA Chair na si Holly J. Mitchell sa pambungad na pananalita na dumalo siya kamakailan sa isang pagpirma ng panukalang batas para sa SB 326, AB 531 at SB 43, isang set ng batas na naglalayong gawing moderno ang kalusugan ng pag-uugali. .

"Ito ay magiging isang kawili-wiling bagong pagkakataon upang magdala ng mga mapagkukunan sa lokal na pamahalaan, mga lokal na departamento ng kalusugan ng isip at mga departamento ng pampublikong kalusugan sa paligid ng kalusugan ng pag-uugali," sabi niya. “Nais kong ibahagi dahil ito ay napapanahon at may kaugnayan sa kung ano ang ginagawa namin dito. At, sa ginagawa namin sa aming Strategic Plan.”

Kasunod ng mga komento ni Mitchell, tinanggap ni Executive Director Karla Pleitéz Howell ang dalawang bagong Komisyoner sa Lupon: Alma Cortez, isang associate professor sa child development department sa Los Angeles Pierce College, at Alejandra Albarran Moses, ang tagapamahala ng programa para sa mga madiskarteng inisyatiba ng maagang pagkabata ng Lungsod ng Long Beach at ang tagapangulo ng Los Angeles Early Childhood Policy Roundtable.

"Hindi ka makakasama sa amin sa mas magandang panahon," sabi ni Pleitéz Howell. "Maririnig mo ang tungkol sa bagong Strategic Plan ngayon at ang ilan sa mga gawaing sinusulong namin."

Binigyang-diin ni Pleitéz Howell kung paano bumoto ang First 5 LA staff nang mas maaga sa buwan sa mga pahayag ng Vision at Mission na kasama sa draft na Strategic Plan. Ibinahagi rin ang isang pangkalahatang-ideya ng mga iminungkahing Halaga ng plano — Epekto, Equity, Partnership at Integridad. Ipinaliwanag ni Pleitéz Howell kung paano kinakatawan ng mga elementong ito ng draft na Plano ang mga pangunahing paniniwala at prinsipyo na gumagabay sa pag-uugali ng First 5 LA at kung paano ginagawa ng ahensya ang trabaho nito.

Ang agenda ng pagsang-ayon ay pagkatapos ay lubos na naaprubahan. Ang mga sumusunod na aksyon ay ginawa:

  • Pagsusumite ng First 5 LA's Annual Report sa First 5 California: Iniharap bilang item ng impormasyon sa pulong ng Komite sa Programa at Pagpaplano noong Setyembre 28, inaprubahan ng Lupon ang taunang ulat ng ahensya sa First 5 California kasunod ng isang maikling presentasyon mula sa Data Strategy Specialist na si HaRi Kim. Para sa karagdagang impormasyon, i-click dito.
  • Pag-apruba ng isang Strategic Partnership sa Health Federation ng Philadelphia: Inaprubahan ng Lupon ang isang $400,000 na estratehikong pakikipagsosyo upang i-pilot ang "Modelo ng Pangunahing Kita na Ginagarantiyahan ng Mga Tagapagbigay ng Umuunlad" sa County ng LA. Nagaganap sa loob ng 24 na buwan, susuportahan ng makabagong pilot na ito ang 25 na tagapagkaloob ng Family, Friend, and Neighbor Care (FFN) na may buwanang pagbabayad at panlahatang suporta. Gagamitin ang data na nakolekta mula sa pilot upang ipaalam ang mga pagsusumikap sa adbokasiya at pagbabago ng patakaran na nagpo-promote ng parehong tuluy-tuloy na modelo ng suporta para sa mga provider ng FFN, suporta para sa isang mixed-delivery system at mga livable na sahod para sa mga provider ng FFN. Para sa karagdagang impormasyon, i-click dito.

Ang ilang mga item ng impormasyon ay ipinakita din:

  • Unang 5 LA's FY 2022-23 Independent Auditor's Report at FY 2022-23 Highlight: Ibinahagi ng Direktor ng Pananalapi na si Raoul Ortega na ang independiyenteng auditor ng First 5 LA ay nag-ulat ng isang "malinis na pag-audit" na opinyon para sa ahensya. Iniulat din niya ang isang buod ng mga paggasta sa badyet at mga kita mula sa nakaraang taon ng pananalapi na iniharap sa Lupon sa pulong ng Setyembre ng Programa at Planning Committee. Para sa karagdagang impormasyon, i-click dito.
  • Pag-streamline ng Proseso ng Badyet sa kalagitnaan ng taon: Ang Financial Planning and Analysis Manager na si Daisy Lopez ay nagbigay ng update sa mid-year revisions sa proseso ng pagbabadyet. Ang minsanang prosesong ito, paliwanag ni Lopez, ay gagamitin sa FY 2023-24, na magbibigay-daan sa First 5 LA na i-redirect ang mga kawani at mga mapagkukunan ng Board nang mas mahusay. Para sa karagdagang impormasyon, i-click dito.
  • Pagpapalawak ng Unang 5 LA's Dual Language Learner (DLL) Initiative: Ipinaalam ng Opisyal ng Programa ng Maagang Pangangalaga at Edukasyon na si Gina Rodriguez at ng Communications Specialist na si Katie Kurutz sa Lupon na ang Los Angeles County Office of Education (LACOE) ay naghahangad na magbigay ng First 5 LA ng karagdagang pondo upang palawakin ang mga nakaraang pagsisikap na suportahan ang isang kampanyang DLL na ginawa sa pakikipagtulungan sa Quality Start Los Angeles (QSLA). Ang Lupon ay gagawa ng aksyon sa pagpapahintulot sa pagpopondo na ito sa Nobyembre. Para sa karagdagang impormasyon, i-click dito.

First 5 LA's Strategic Planning Update

Sa pulong ng Lupon noong Setyembre, ipinakita ng consultant ng strategic planning na si Chrissie M. Castro sa Lupon ang mga iminungkahing Layunin at Layunin — mga pangunahing elemento ng mas malaking Layunin, Layunin, Istratehiya at Taktika (GOST) Framework na ginagamit ng First 5 LA sa proseso ng estratehikong pagpaplano nito .

Sa mga iminungkahing Layunin bilang pundasyon, ang mga elementong tinutukan sa pulong ay ang draft na Mga Tagapagpahiwatig at Istratehiya — ang mga aksyon na tututukan ng Unang 5 LA upang maabot ang Mga Layunin nito at ang data na magbibigay-daan sa ahensya na sukatin ang pag-unlad nito patungo sa Mga Layunin — pati na rin ang mga parameter na ginagamit upang bumuo ng Mga Taktika.

Sinimulan ni Castro ang pagtatanghal sa pamamagitan ng pagpapaliwanag kung paano sinadyang idinisenyo ang Mga Layunin at Istratehiya upang maging pangkalahatan. Sa kabaligtaran, ang Mga Layunin, na nakabatay sa mga nasusukat na Tagapagpahiwatig, ay binabalangkas upang maging mas tiyak.

Higit sa 100 indicator ang una nang isinaalang-alang sa proseso ng brainstorming, sabi ni Castro. Ang hanay na ito sa kalaunan ay napino hanggang sa siyam na tagapagpahiwatig na nakakatugon sa mga pamantayan na parehong inklusibo (ang mga tagapagpahiwatig ay dapat na umaayon sa isang paulit-ulit na pangangailangan ng komunidad, tumuon sa mga pampublikong sistema at may kakayahang masubaybayan sa antas ng populasyon) at hindi kasama (ang mga tagapagpahiwatig ay hindi dapat magpatuloy sa pagkiling. sa pamamagitan ng paglalagay ng responsibilidad sa mga indibidwal, pamilya, o komunidad para sa inaasahang resulta).

Ibinahagi ni Castro kung paano isinasalin ang Mga Tagapagpahiwatig sa Mga Layunin na may wikang nakatuon sa pagkilos na naglalayong bawasan o pataasin ang pagsukat kung kinakailangan. Halimbawa, bilang bahagi ng Layunin 1 — Ang mga bata bago manganak hanggang 5 ay natutugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan — ang taunang bilang ng mga batang ipinanganak hanggang 5 na namumuhay sa kahirapan sa LA County ay isang masusukat na tagapagpahiwatig, habang pagbabawas ang porsyento ng mga batang may edad na kapanganakan hanggang 5 na nabubuhay sa kahirapan sa LA County sa 2028 ay isang Layunin.

"Ang Mga Layunin ay natukoy na talagang kailangang tingnan ang katotohanan na ang First 5 LA lamang, sa ilan sa mga kundisyong ito, ay hindi maaaring baguhin ito," paunang salita ni Castro. "Ngunit ito ay mangangailangan ng malalim na pakikipagsosyo at kolektibong epekto upang gawin ang mga pagbabagong ito at ilipat ang dial sa tamang direksyon."

Pagkatapos ng presentasyon, nagbigay ng feedback ang mga Komisyoner sa draft na Mga Layunin. Nagkomento rin ang mga miyembro ng lupon sa kung paano kinakatawan ng Mga Layunin ang isang pangunahing gawain, na binibigyang-diin ang papel na ginagampanan ng partnership at pakikipagtulungan sa pagkamit ng mga ito, pati na rin ang isang diin sa mga serbisyong nagpapatibay sa kultura upang matugunan ang mga benchmark sa antas ng populasyon.

Bilang tugon sa kataasan ng Mga Layunin, tumugon si Mitchell sa pagsasabing, "Kung hindi First 5 LA, sino?"

Sa ikalawang bahagi ng pagtatanghal, ipinakita ni Castro ang mga iminungkahing Istratehiya na binuo ng Unang 5 miyembro ng kawani ng LA batay sa feedback ng Board, input ng komunidad at mga panloob na talakayan. Ang tatlong istratehiya, ang buod ni Castro, ay binubuo ng pag-catalyze ng mga pampublikong patakaran; pakikipagtulungan sa mga kasosyo; at pakikipagtulungan sa mga lokal na komunidad.

"Ang Mga Istratehiya ay talagang isang pagsisikap upang matugunan ang lahat ng tatlong lugar ng Layunin," paliwanag ni Castro. "Ang mga ito ay nilalayong kunin bilang isang kolektibo."

Pagkatapos ng pagtatanghal ng Mga Istratehiya, tinalakay ng mga Komisyoner ang pangangailangang gamitin ang mga natutunan batay sa nakaraang gawain ng First 5 LA sa loob ng tatlong lugar ng diskarte at mga kasalukuyang koneksyon sa komunidad, pati na rin ang pangangailangang suriin ang mga kasalukuyang mapagkukunan at data ng kasosyo upang malaman kung saan magsisimula.

"Isa sa mga tungkulin na maaari nating gampanan ay adbokasiya," tawag ni Vice Chair Brandon Nichols. “We have a loud voice, we have Board members with loud voices, we have a staff who are very effective in communicating. At sa palagay ko ang isa sa aming mga lakas ay ang makapagtaguyod sa iba pang mga paraan para sa mga lugar na ito na interesado kami.

Ang huling bahagi ng talakayan ay nakatuon sa draft Tactics at ang mga parameter na ginamit sa pagtukoy sa mga ito. Ang mga taktika, paliwanag ni Castro, ay ang mga organisadong aktibidad na ipapakalat ng First 5 LA upang makamit ang mga iminungkahing Layunin. Nagpatuloy siya upang i-highlight ang tatlong kategorya — pagkakahanay at potensyal na epekto, pagpaplano ng proseso na hinihimok ng equity, at cost-benefit at sustainability — na bumubuo sa mga pangkalahatang parameter para sa pagtukoy ng Mga Taktika. Gayunpaman, idinagdag niya, ang mga karagdagang partikular na pagsasaalang-alang ng parameter ay kasama rin sa bawat isa sa tatlong Istratehiya.

"Natatanggal ba ng Tactic na ito ang mga hadlang na humahadlang sa pag-access sa mga serbisyo?" tanong ni Commissioner Summer McBride, na binanggit ang isang potensyal na pagsasaalang-alang ng parameter. Kasama sa iba pang feedback ng Komisyoner ang pangangailangan para sa pagsusuri, mga pagsasaalang-alang tungkol sa pagiging maagap, ang kahalagahan ng pagsisiyasat sa mga kasalukuyang mapagkukunan ng kasosyo upang malaman kung saan magsisimulang magtrabaho, at ang pagsasama ng pagsusuri sa cost-benefit upang matiyak na walang hindi sinasadyang mga potensyal na epekto.

Para sa kumpletong listahan ng mga iminungkahing Istratehiya, Layunin, at Taktika, i-click dito.

Mga Susunod na Hakbang

Ang feedback ng Commissioner ay isasama sa susunod na buwan sa isang na-update na draft ng iminungkahing 2024-28 Strategic Plan. Matatanggap ng mga miyembro ng board ang na-update na draft na Plano bago ang huling boto sa plano sa Nob. 9 Board meeting.

Ang susunod na pagpupulong ng Board of Commissioners ay naka-iskedyul para sa Nob. 9, 2023. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang www.first5la.org/our-board/meeting-material 72 oras bago ang petsa.
Ang Maagang Pag-aalaga at Edukasyon na Trabaho at Lugar ng Trabaho sa Los Angeles County: Isang Longitudinal na Pagsusuri, 2020-2023

Ang Maagang Pag-aalaga at Edukasyon na Trabaho at Lugar ng Trabaho sa Los Angeles County: Isang Longitudinal na Pagsusuri, 2020-2023

Nobyembre 2023 Nina Anna Powell, Wanzi Muruvi, Lea JE Austin, at Abby Copeman Petig First 5 Nakipagtulungan ang LA sa Center for the Study of Child Care Employment para makagawa ng longitudinal na ulat na ito na nagdedetalye ng mga uso at hamon na kinakaharap ng maagang edukasyon...

Ang Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County ay pinangalanang isang Robert Wood Johnson Foundation 2023 Culture of Health Prize Winne

Ang Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County ay pinangalanang isang Robert Wood Johnson Foundation 2023 Culture of Health Prize Winne

Tinanggap ng African American Infant and Maternal Mortality Prevention Initiative ang parangal sa pagdiriwang ng Robert Wood Johnson Foundation sa Albuquerque, NM Nobyembre 16, 2023 The Los Angeles County African American Infant and Maternal Mortality Prevention...

isalin