Fraser Hammersly | Unang 5 LA Digital na Espesyalista sa Nilalaman

Septiyembre 28, 2023

Kasunod ng isang buwang recess sa tag-araw, ang buong Lupon ng mga Komisyoner ng First 5 LA ay personal na nagpulong noong Setyembre 14. Ang pokus ng pulong ay ang patuloy na proseso ng Strategic Planning ng First 5 LA, na may mga talakayan na nagtatampok ng mga presentasyon sa mga iminungkahing Layunin, Layunin, Tagapagpahiwatig ng First 5 LA , at Mga Istratehiya, pati na rin ang isang balangkas upang matiyak ang pangmatagalang pinansyal na pananatili ng ahensya.

Sa sandaling magmuni-muni, ang Supervisor ng County ng LA at Tagapangulo ng Lupon na si Holly J. Mitchell ay nagpahayag ng kanyang pasasalamat sa kanyang mga kapwa miyembro ng Lupon at kawani ng First 5 LA para sa kanilang masigasig na trabaho sa panahon ng proseso ng estratehikong pagpaplano, na nagsimula nang mas maaga sa taong ito bilang tugon sa isang pangangailangan na patalasin ang mga estratehiya ng Unang 5 LA upang tugunan ang mga bagong hamon na kinakaharap ng mga bata at pamilya sa County ng LA kasunod ng pandemya, habang tinitiyak din ang mas malaking epekto sa pagtatapos ng Prop. 31.

"Tulad ng alam ng lahat, kasalukuyang nakikita natin ang ating sarili sa isang kakaibang posisyon," sabi ni Mitchell. "Mayroon kaming pagkakataon na bumuo ng isang tunay na makabagong plano - hindi lamang para sa First 5, ngunit isang pagkakataon din na manguna sa pamamagitan ng halimbawa at ipakita sa buong estado kung ano ang nasa plano ng LA."

"Maraming tao ang nagbibigay-pansin sa gawaing ginagawa namin, at umaasa sila sa amin upang maayos ito," patuloy niya. “And I have full faith in this Board and staff that we will do just that. Habang papalapit tayo sa finish line, hinihiling ko na patuloy kang makipag-ugnayan — at para rin iyan sa publiko … Kailangan ng First 5 LA ang komunidad, tulad ng kailangan ng komunidad sa First 5.”

Sa kanyang mga pahayag, ang Executive Director na si Karla Pleitéz Howell ay nagbuod ng feedback ng Board mula sa nakalipas na ilang buwan ng proseso ng estratehikong pagpaplano, na binibigyang-diin ang pagbibigay-diin ng mga Komisyoner sa isang Strategic Plan na nababatid ng data, may nasusukat na mga layunin, na hinuhubog ng parehong input ng komunidad at ng bagong katotohanan ng pandemya, at may mata sa pangmatagalang pananatili sa pananalapi.

"Gusto kong gawin itong talagang, talagang malinaw: kami ay nagtatayo sa pundasyon ng mga taon ng kung ano ang nagawa ng organisasyong ito," dagdag niya. "Ngunit ito ay nangangahulugan ng isang pagkakataon upang ituon ang aming Strategic Plan."

Para sa higit pang mga komento mula kay Pleitéz Howell, i-click dito para makita ang September Executive Director Report.

Unang 5 Estratehikong Plano ng LA: Mga Iminungkahing Layunin, Layunin, at Tagapagpahiwatig at Sustainability Framework

Sa Pagpupulong ng Lupon sa Marso, Ibinahagi ng mga komisyoner ang kanilang mga insight para sa paggabay sa pagsusuri ng kasalukuyang Strategic Plan ng First 5 LA. Ang ahensya ay nagsagawa ng isang Landscape Analysis na tumutuon sa limang pangunahing mga lugar — mga kondisyon pagkatapos ng pandemya ng mga bata at pamilya, mga pagkakataon sa pampublikong patakaran, pagsusuri sa inisyatiba, pagsusuri sa mga operasyon, at mga insight mula sa larangan — at ipinakita ang mga natuklasan sa Lupon sa pulong ng Hunyo.

Upang matukoy kung paano pinakamahusay na makakapagbigay-alam ang Landscape Analysis sa bagong Strategic Plan, ang First 5 LA ay nakikipagtulungan sa dalawang Consultant na Nakabatay sa Resulta ng Pananagutan (RBA), sina Chrissie Castro at Rigoberto Rodriguez ng Chrissie M. Castro & Associates, upang bumuo ng bagong Mga Layunin, Balangkas ng Mga Layunin, Istratehiya at Taktika (GOST).

Sa pulong, nagbigay si Rodriguez ng pangkalahatang-ideya kung paano binuo ang draft na Mga Layunin, Layunin, at Tagapagpahiwatig, na binabanggit kung paano nakabatay ang bawat isa sa input ng Komisyoner at kawani at konektado sa mga pagkakataong nakuha sa Pagsusuri ng Landscape ng First 5 LA. Binuod niya ang iba't ibang pagkakataong natukoy sa Pagsusuri ng Landscape, kabilang ang pagtaas ng pagtuon sa pag-iwas sa lahat ng antas ng pamahalaan; pagpapalawak ng estado ng Pre-K; mga inisyatiba sa antas ng County na tumutugon sa mga pangunahing pangangailangan at ugat na sanhi ng mga pagkakaiba; at mga pandaigdigang kaganapan na nagaganap sa County ng LA, tulad ng Olympics, na lumilikha ng momentum para sa mas maraming espasyong pampamilya. Ang mga pakikipagtulungan, lalo na sa mga organisasyong philanthropic at komunidad na nakatuon sa pagtugon sa katarungan at kabutihan para sa mga pamilya, ay nabanggit din bilang isang potensyal na pagkakataon para sa First 5 LA.

Para sa mas detalyadong listahan ng mga natukoy na pagkakataon, tingnan ang slide 5 dito.

Ang mga potensyal na estratehiya ay ibinahagi sa mga Komisyoner, kasama ang mga posibleng tungkulin na maaaring gampanan ng Unang 5 LA upang magamit ang mga pagkakataong ito. Kasama ang mga estratehiyang ito pakikipag ang prenatal-to-five na pananaw sa iba't ibang sektor, pag-uugnay iba't ibang mga departamento at komisyon ng County na magkakasamang nakakaapekto sa mga bata, na ginagawang mas madali para sa mga pamilya na navigate sistema, at pagsuporta sa makabuluhan pakikipag-ugnayan sa pamayanan.

Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Rodriguez ang pinagbabatayan na lohika ng mga iminungkahing Layunin at Tagapagpahiwatig at kung paano nauugnay ang mga ito sa misyon ng First 5 LA na tiyaking maabot ng bawat bata sa County ng LA ang kanilang buong potensyal sa pag-unlad sa buong edad ng prenatal hanggang lima. Kasunod ng Hierarchy of Needs ni Maslow, ang tatlong iminungkahing Layunin ay konektado sa kung ano ang kailangan ng mga bata at kanilang mga pamilya hindi lamang upang mabuhay ngunit umunlad, na hinati-hati sa tatlong magkakaugnay na kategorya: mga pangunahing pangangailangan, sikolohikal na pangangailangan, at self-actualization.

"Sinubukan naming imapa ang Mga Layuning ito sa mga pagkakataong ibinahagi mo sa amin," sabi ni Rodriguez. “Kung titingnan mo ang Poverty Alleviation Initiative, ang garantisadong kita na piloto, ang Cal AIM, nakikita natin ang direktang koneksyon sa pagitan ng mga pagkakataong iyon. Kaya, hindi lang First 5 LA bilang isang standalone na organisasyon ang sumusubok na baguhin ito gamit ang isang badyet na kasing laki nito. Kasabay ito ng — katuwang ng — ang iba pang mga hakbangin na ito na may mas maraming mapagkukunan, mas maraming koneksyon, at iba pa.”

Upang matulungan ang First 5 LA at ang mga kasosyo sa kolektibong epekto nito na sukatin ang tagumpay ng mga pagsisikap na tulungan ang mga bata na maabot ang kanilang buong potensyal sa pag-unlad, ipinakita ni Rodriguez ang isang hanay ng mga draft na Indicator na nauugnay sa bawat Layunin. Kapag natapos na, ang mga Indicator na ito ay magsisilbing batayan para sa kung ano ang magiging masusukat na Layunin ng Unang 5 LA.

Upang ipaliwanag nang mas ganap ang proseso, ginabayan ni Rodriguez ang mga Komisyoner sa proseso ng pagbuo ng isang potensyal na Layunin para sa Layunin 2 —Ang mga batang prenatal hanggang edad 5 ay may mga relasyon at kapaligiran sa pag-aalaga — simula sa isang partikular na istatistika.

"Ang taunang porsyento ng mga batang ipinanganak hanggang 5 sa LA County (na) may access sa maagang pangangalaga at edukasyon sa pamamagitan ng magkahalong sistema ng paghahatid," sabi ni Rodriguez. “Sabihin nating pipiliin natin iyan bilang Indicator. Pagkatapos ay gagawin namin ito sa isang Layunin. Magmumukha itong: Mula 2023 hanggang 2028, ang taunang porsyento ng mga bata na may access sa maagang pangangalaga at edukasyon sa isang mixed-delivery system ay tataas mula 10% hanggang 30%. Pagkatapos ay mayroon tayong nasusukat, nasusukat na direksyon."

Nagtapos ang pagtatanghal sa isang talakayan sa mga estratehiya at pangunahing tungkulin ng Unang 5 LA, kung saan ang mga miyembro ng Lupon ay nakatuon sa mga tanong tungkol sa mga uri ng mga estratehiya na maaaring makatulong sa Unang 5 LA na makamit ang Mga Layunin; ang mga paraan kung saan maaaring isulong ng mga estratehiyang ito ang pagkakapantay-pantay ng lahi at katarungan; at ang mga posibleng tungkuling maaaring gampanan ng First 5 LA bilang isang pinuno sa pagbabago ng mga sistema sa lokal, estado, at pederal na antas upang makamit ang Mga Layuning iyon — partikular na sa isang paraan na nagsusulong ng katarungan at pagkakapantay-pantay ng lahi.

Itinampok ni Commissioner Summer McBride ang kahalagahan ng pagsasama ng isang diskarte na nagbibigay kapangyarihan sa mga magulang na pag-usapan ang kanilang mga pangangailangan.

"Pinapayagan ang mga pamilya na sabihin sa amin ang kanilang nalalaman," sabi ni McBride, "at pagbuo sa kaalaman na mayroon na sa komunidad... na nakasentro sa ibinahaging karunungan sa komunidad ... Iyon ay maaaring higit na isang insentibo upang maakit ang mga tao."

Kasama sa iba pang ideyang lumitaw ang pamumuhunan sa isang imprastraktura ng data na maaaring ibahagi sa mga organisasyon at kasosyo sa komunidad; pag-tap sa mga umiiral nang digital platform upang matulungan ang mga pamilya na ma-access ang impormasyon at mag-navigate sa mga mapagkukunan; at paggamit ng wikang nakabatay sa asset at pagbuo sa lakas ng mga komunidad para siraan ang paggamit ng mga pampublikong serbisyo.

Para sa higit pang impormasyon sa draft Indicators, i-click dito.

Ang huling pagtatanghal ng pulong, na ibinigay ni Finance Director Raoul Ortega at Chief Operating Officer JR Nino, ay nakatuon sa Sustainability Framework ng First 5 LA, na may impormasyon sa kahulugan, balangkas, at mga estratehiya ng ahensya para sa pagpapanatili.

Nabanggit ni Ortega na ang terminong "sustainability" sa kontekstong ito ay nangangahulugang "pagtitiyak na makakamit ng First 5 LA ang pangmatagalang epekto, katatagan, at kakayahang umangkop patungo sa misyon nito."

Ipinaliwanag niya kung paano ang Unang 5 LA na mga istratehiya sa pagpapanatili ay sa huli ay nakadepende sa mga istratehiya at mga tungkuling ipinapahayag ng Strategic Plan. Gayunpaman, dalawang diskarte — pag-maximize sa mga asset ng First 5 LA sa pamamagitan ng mga diskarte sa pagpapatakbo at pamumuhunan at paggalugad ng mga alternatibong diskarte sa kita sa pamamagitan ng patakaran at adbokasiya, pagmomodelo ng negosyo, at pakikipagsosyo para sa sama-samang epekto — ang magiging susi sa pagkamit ng misyon ng First 5 LA para sa mga bata at pamilya at pagpapanatili ng pananalapi .

Para sa karagdagang impormasyon sa First 5 LA's Sustainability Framework, i-click dito.

Mga Susunod na Hakbang sa Proseso ng Madiskarteng Pagpaplano

Ang input ng Komisyoner sa draft na Mga Layunin at Tagapagpahiwatig ay magpapabatid sa mga layunin at estratehiya ng First 5 LA, habang ang Sustainability Framework ay isasama-sama upang ipaalam sa karagdagang pagbuo ng Strategic Plan. Ang mga pangunahing bahagi ng Strategic Plan ay ihaharap sa Okt. 12, 2023, Board of Commissioners meeting.

Para sa karagdagang impormasyon, pakibisita www.first5la.org/our-board/meeting-materials/ 72 oras bago ang petsa.
Ang Maagang Pag-aalaga at Edukasyon na Trabaho at Lugar ng Trabaho sa Los Angeles County: Isang Longitudinal na Pagsusuri, 2020-2023

Ang Maagang Pag-aalaga at Edukasyon na Trabaho at Lugar ng Trabaho sa Los Angeles County: Isang Longitudinal na Pagsusuri, 2020-2023

Nobyembre 2023 Nina Anna Powell, Wanzi Muruvi, Lea JE Austin, at Abby Copeman Petig First 5 Nakipagtulungan ang LA sa Center for the Study of Child Care Employment para makagawa ng longitudinal na ulat na ito na nagdedetalye ng mga uso at hamon na kinakaharap ng maagang edukasyon...

Ang Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County ay pinangalanang isang Robert Wood Johnson Foundation 2023 Culture of Health Prize Winne

Ang Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County ay pinangalanang isang Robert Wood Johnson Foundation 2023 Culture of Health Prize Winne

Tinanggap ng African American Infant and Maternal Mortality Prevention Initiative ang parangal sa pagdiriwang ng Robert Wood Johnson Foundation sa Albuquerque, NM Nobyembre 16, 2023 The Los Angeles County African American Infant and Maternal Mortality Prevention...

isalin