Gina Rodriguez | Unang 5 LA Maagang Pangangalaga at Edisyon ng Programang Pang-edukasyon

Agosto 17, 2023

Ang pagsuporta sa pinakamainam na pag-unlad ng mga bunsong anak ng LA County ay nangangahulugan ng pagtiyak na ang mga sistema ng paglilingkod sa pamilya na umaantig sa kanilang buhay at sa kanilang mga pamilya ay nagtataguyod ng pag-aari at katarungan. Ito ay totoo lalo na sa kaso ng mga komunidad na nakakaranas ng makabuluhang hindi pagkakapantay-pantay dahil sa historikal at istruktural na rasismo. Ang isa sa mga paraan kung saan maaaring makamit ng mga pampublikong entity at mga kasosyo sa system ang layuning ito ay ang ibaling ang aming atensyon sa isang grupo ng mga provider na kadalasang hindi napapansin ngunit sinusuportahan ang magkakaibang hanay ng mga pamilya ng LA County kung nasaan sila at kung kailan nila ito pinakakailangan: tahanan -based na mga tagapagbigay ng pangangalaga sa bata.

Ang home-based child care (HBCC), parehong lisensyado at walang lisensya, ay ang pangunahing setting ng pangangalagang hindi magulang sa LA County at partikular na nakakatulong sa pangangalaga ng mga sanggol at maliliit na bata. HBCC — ang pangkalahatang termino para sa parehong Family, Friend and Neighbor (FFN) na pangangalaga, isang impormal na uri ng pangangalaga sa bata, at Family Child Care (FCC), na pangangalagang inaalok sa labas ng tahanan ng isang provider — ay kadalasang nag-aalok sa mga pamilya ng mas nababagong oras, higit pa abot-kayang pagpepresyo, at higit na kakayahan sa kultura at linggwistika kung ihahambing sa mga setting na nakabatay sa sentro. Ngunit sa kabila ng kanilang katanyagan at kalakasan, medyo kakaunti ang nalalaman tungkol sa mga provider na ito at kung ano ang mga suportang kailangan nila upang maibigay ang pinakamahusay na posibleng pangangalaga para sa mga bata. Dahil dito, mas kaunting pampublikong mapagkukunan at naka-target na suporta ang magagamit sa kanila kumpara sa pag-aalaga ng bata na nakabase sa sentro.

Upang makakuha ng mas malinaw na larawan kung paano masusuportahan ng First 5 LA at mga partner ang mga provider ng HBCC, ang First 5 LA — sa pakikipagtulungan ng Child Care Alliance of Los Angeles (CCALA) at ng Child Care Resource Center (CCRC) — ay naglunsad ng isang pagsusuri ng tanawin ng mga tagapagkaloob ng HBCC ng LA County. Kasama dito ang pangangalap ng data ng survey mula sa parehong mga magulang at mga provider ng HBCC, pagsasagawa ng mga focus group at pagdaraos ng mga panayam sa mga provider ng FCC. Kasunod ng pagkolekta ng data, nag-convene kami ng mga session na nakakaunawa sa mga provider, partner, magulang at community-based na organisasyon upang makatulong na palawakin ang lens ng mga natuklasan at matiyak na ang mga may lived na karanasan na pinakamalapit sa data ay makakapagbigay ng tunay na insight sa kahulugan nito bilang bumuo kami ng mga estratehiya batay sa pagsusuri na sumusuporta sa mga provider ng HBCC.

Ang isang malinaw na tema na lumitaw mula sa Pagsusuri ng Landscape ay iyon Ang mga tagapagbigay ng pangangalaga sa bata na nakabase sa bahay ay mahalaga sa mga pamilya. Gayunpaman, tulad ng mga pamilyang kanilang pinaglilingkuran, ang mga tagapagbigay ng HBCC — ang karamihan sa kanila ay mga kababaihang may kulay — ay nahaharap sa mga hamon at hadlang na dulot at pinalala ng makasaysayan at patuloy na sistematikong rasismo. Sa kabila ng mga hamong ito, ang mga tagapagkaloob ay natatanging nakaposisyon upang suportahan ang kakayahan ng mga pamilya na umunlad, lalo na kapag tinitingnan ang napakaraming bilang ng mga pamilya ng LA County na gumagamit ng mga HBCC dahil sa kanilang kakayahan sa kultura, kakayahang umangkop at abot-kaya. Kabilang dito ang mga pamilyang may mga sanggol at maliliit na bata, mga pamilyang may mababang kita na may mga magulang na nagtatrabaho ng hindi tradisyonal na oras, mga pamilyang imigrante at multilinggwal na umaasa sa suporta sa kanilang sariling wika, ang mga nakatira sa mga komunidad sa kanayunan na walang access sa pangangalagang nakabatay sa sentro, mga pamilyang may kulay at mga pamilyang may mga anak na may mga kapansanan.

Ang direktang pagdinig mula sa mga tagapagbigay ng HBCC ay isang mahalagang sangkap sa anumang diskarte upang isulong ang pantay na pag-access para sa mga pamilya at mga tagapagbigay ng pangangalaga sa bata na nakabase sa bahay. Bilang bahagi ng gawaing ito, nagtipon ang First 5 LA ng isang advisory workgroup na binubuo ng mga provider ng FCC na patuloy na nagbibigay ng higit pa tungkol sa ibinahaging katotohanang kinakaharap ng mga manggagawa sa ECE na nagbibigay ng pangangalaga sa labas ng kanilang mga tahanan: Malaki ang kanilang binabayaran at kulang sa halaga, higit pa sa mga manggagawa sa pangangalaga ng bata na nakabase sa sentro. Ang isang mabubuhay na sahod at iba pang mga benepisyo ay kinakailangan upang maitama ang pinsala ng sistematikong hindi pagkakapantay-pantay at bigyan ang manggagawang ito ng dignidad at paggalang na nararapat sa kanila.

Narinig din namin na ang kasalukuyang paraan ng pakikipag-ugnayan ng mga HBCC sa ECE system ng estado ay walang transparency at mahirap para sa parehong mga provider at pamilya na mag-navigate. Upang makatulong na ipaalam kung ano ang maaaring hitsura ng isang mas pantay na sistema, ang ECE team ng First 5 LA ay nagpunta kamakailan sa New York City upang makipagkita sa network ng mga lider na nakabase sa komunidad na nagpapatakbo ng lokal na sistema ng HBCC. Sa pamamagitan ng grass-roots effort na pinamumunuan ng mga provider, ang system ay binubuo na ngayon ng isang staffed network ng mga ECE community-based na organisasyon at child care provider na may direktang access sa mga policymakers at sinusuportahan ng isang sentralisadong enrollment at support system na nakikinabang sa parehong provider. at mga pamilya. Ang modelo ng New York City ay hindi magiging posible kung walang diskarte sa pagbabahagi ng kapangyarihan na nakasentro sa pamumuno ng mga provider at boses ng mga pamilya.

Nang ang mga pamilyang lumalahok sa Pagsusuri ng Landscape ng First 5 LA ay tinanong kung paano nila natagpuan ang kanilang home-based na tagapagbigay ng pangangalaga sa bata, madalas silang nag-uulat na konektado sa pamamagitan ng isang pinagkakatiwalaang boses tulad ng isang miyembro ng pamilya o kaibigan; ito ay nagpapahiwatig na ang sistema ay binuo sa tiwala. Ang mga tagapagbigay ng HBCC ay nararapat sa parehong pagtitiwala at paggalang mula sa mga kasosyo at gumagawa ng desisyon pagdating sa pagbabahagi ng kapangyarihan at patakaran sa paghubog. Upang isulong ang pagkakapantay-pantay at pag-aari para sa mga komunidad na nakakaranas ng makabuluhang hindi pagkakapantay-pantay sa layuning suportahan ang pinakamainam na pag-unlad ng mga bata, ang mga stakeholder sa maagang edukasyon, mga kasosyo sa sistema at mga gumagawa ng patakaran ay dapat isentro ang mga buhay na karanasan at kadalubhasaan ng mga tagapagbigay ng HBCC at dalhin sa talahanayan ang kritikal na grupong ito na suportahan ang magkakaibang hanay ng mga pamilya ng LA County habang pinapalakas namin ang sistema upang gumana nang mas mahusay para sa parehong mga tagapagbigay ng pangangalaga sa bata at mga pamilya.

 
isalin