Bakit napakahalaga ng Play Days? Panoorin bilang Pinakamahusay na Pagsisimula ng Pamayanan ng East Los Angeles ang sumasagot sa katanungang iyon habang tinatangkilik ang isang Play Day sa Obregon Park noong Marso 16, 2013. Ang kaganapan ay humugot ng higit sa 200 katao mula sa nakapalibot na pamayanan na lumahok sa higit sa isang dosenang mga aktibidad na naglalayong dagdagan ang kamalayan ang kahalagahan ng malusog na pagkain at pisikal na aktibidad para sa mga batang 0-5 at kanilang pamilya.
isalin