Mga Serbisyo na Bumuo ng Disenyo para sa Unang 5 LA na Pagpapaunlad ng Capital Project - Phase 1

Humiling Para sa Panukala (RFP)

POSTING DATE: Abril 2, 2021

RESPONSE DUE DATE DATE: 5:00 PM PT sa Abril 30, 2021

MANDATORY JOB WALKAbril 8 at Abril 9, 2021 (Ang Mga Puwang ng Appointment ay i-e-mail sa Abril 5, 2021, ng First 5 LA sa Mga Alok).

MAHAL NA APPLIKANTE

Pinili ng Unang 5 LA ang limang Mga Alok mula sa mga kumpanya na nagsumite ng Pahayag ng Mga Kwalipikasyon (SOQs) para sa Project na inilarawan sa ibaba upang magsumite ng Mga Panukala alinsunod dito HUMINGI NG POPOSAL ("RFP"). Ang mga firm na "Maikling listahan" lamang ang karapat-dapat na magsumite ng mga panukala para sa bahaging ito ng paghingi.

DESCRIPTION

Ang Proyekto ng Pagpapaunlad ng Kapital (CIP)

Ang diskarte ng Unang 5 LA sa Proyekto ay upang palakasin ang kakayahan ng Unang 5 LA na mabisang isagawa ito 2020-2028 Strategic Plan. Ang Unang 5 LA ay gumawa ng mga hakbang upang ihanay ang panloob na istraktura nito sa misyon at diskarte. Mula nang pinagtibay ang CIP ng Lupon ng mga Komisyonado ng Unang 5 LA noong Hulyo 12, 2018, ang konsepto na panloob na disenyo ay na-update upang salik sa COVID - 19 na epekto. Ito ay naging isang pakikipagtulungan na pagsisikap sa pagitan ng Unang 5 LA, Klawiter, MARRS, at IMEG kasama ang MARRS at IMEG na nagbibigay ng isang pagsusuri sa mga update sa interior design na inihanda ni Klawiter.

Ang gawaing pagkukumpuni ay kakailanganin upang matugunan ang lahat ng mga bahagi ng kasalukuyang Code ng California Building Code ng 24 at iba pang mga kaugnay na pagpaplano, gusali, at mga kodigo at regulasyon sa kapaligiran tulad ng ipinatupad ng Lungsod ng Kagawaran ng Gusali at Kaligtasan (LADBS) at lahat ng iba pang regulasyon mga ahensya na may hurisdiksyon sa Proyekto na ito. Ito ay isang umiiral na proyekto sa sahod (tingnan ang Artikulo 11 sa Kontrata).

Tingnan ang Attachment A - Programa ng May-ari (Saklaw ng Trabaho) para sa Programa ng May-ari (Saklaw ng Trabaho) para sa "Phase 1".  Ang Saklaw ng Trabaho ay may kasamang pamantayan sa disenyo, batayan ng disenyo, mga plano sa pagbuo ng disenyo kasama ang mga iniresetang pagtutukoy na kung minsan ay tinutukoy dito bilang Mga Dokumentong Bridging. Ang RFP - Phase 1 na ito, ay BAHAGI 2 sa proseso ng pagkuha ng dalawang bahagi para sa Proyekto. Isinasama dito ang mga tuntunin, kahulugan, at iskedyul na nakalagay sa Kahilingan para sa Mga Kwalipikasyon ("RFQ") na inilabas noong Enero 25, 2021, at anumang Addenda na inilabas dito; gayunpaman, sa lawak na sumasalungat ang RFP sa RFQ at anumang Addenda dito, ang RFP ay mananaig at isasaalang-alang na isang karagdagan sa dating nai-publish na impormasyon. Dapat isumite ng mga nag-aalok ang kanilang mga Panukala alinsunod sa iskedyul na itinakda sa RFP na ito. Ang RFP na ito ay hindi isang alok na pumasok sa isang kontrata ngunit isang paghingi lamang ng mga entity na interesadong magsumite ng isang Panukala sa May-ari para sa Proyekto.

Mga Dokumentong RFP

Unang 5 LA Design-Build RFP

Nai-update na RFP Binagong 04192021

Unang 5 LA Design-Build RFP Nai-update noong 04212021

Lahat ng mga kalakip ay kasama sa RFP maliban kung ang isang link ay ibinigay sa ibaba.

attachment:

Para sa Mga Layunin Na Nagpapabatid

Attachment A: Programa ng May-ari (Saklaw ng Trabaho)

Attachment B: Iminungkahing Kasunduan

Attachment C: Pangkalahatang Mga Kundisyon

Attachment D: Mga Dokumen ng Bridging

                                          - Mga pagtutukoy ng proyekto

                                          -20210323 UNA 5 LA 100% DD BOD

                                          -Pagpapaganda ng Kapital 100% DD DWGs

      -Mga cutsheet

Attachment E: Mga Tipan, Kundisyon at Paghihigpit – LAUS West Campus (CC & Rs)

Attachment F: Mga Pamantayan sa Pagsusuri

Para sa Pagsumite

  • Cover Letter
  • Panukalang Teknikal (Kita Attachment F - Mga Pamantayan sa Pagsusuri para sa mga alituntunin)
  • Kalakip G - Form ng Panukala ng Presyo - Ibinigay ang template

Mga KATANUNGAN / REQUESTS FOR CLARIFICATION

Upang matiyak na ang lahat ng mga potensyal na aplikante ay makatanggap ng parehong impormasyon, ang mga katanungan at sagot ay maiipon at mai-post sa webpage na ito. Ang lahat ng mga katanungan tungkol sa RFP na ito ay dapat na matanggap bago 5 pm PT sa Abril 12, 2021, at ang mga sagot ay mai-post sa website sa  Abril 20, 2021 (susugan ng Addendum).

Nakalaan sa First 5 LA ang nag-iisang karapatan upang matukoy ang tiyempo at nilalaman ng mga tugon sa lahat ng mga katanungan at kahilingan para sa karagdagang impormasyon. Ang Unang 5 LA ay maaaring tumugon sa mga indibidwal na nagtatanong at pagkatapos ay mag-post ng mga tugon sa lahat ng mga katanungan sa pamamagitan ng petsa ng pag-post.

TANONG AT SAGOT

Mga Tanong At Sagot sa DB RFP 04202021

DEADLINE NA MAG-SUBMIT

Ang mga dokumentong panukala ay dapat matanggap ng Unang 5 LA na hindi lalampas sa 5:00 PM PT sa Abril 30, 2021. Mangyaring suriin ang Timeline ng RFP para sa Proseso ng Pagpili upang matiyak ang pagkakaroon sa mga aktibidad ng pagsusuri sa panukala.

PAANO MAG-SUBMIT

Upang tumugon sa RFP na ito, mangyaring isumite ang lahat ng kinakailangang mga dokumento sa pamamagitan ng online application system na itinalaga ng First 5 LA nang hindi lalampas sa 5:00 PM PT sa Abril 30, 2021, sa pamamagitan ng paggawa ng mga sumusunod na hakbang:

Hakbang 1: Lumikha ng isang account ng gumagamit sa pamamagitan ng pag-click dito.

Hakbang 2: Sa sandaling nalikha ang isang account ng gumagamit, mag-click sa sumusunod na link para sa naaangkop na application:

I-click ang dito upang mai-access ang application para sa Design-Build RFP

Hakbang 3: Kapag nasimulan na ang isang application, mag-click dito upang baguhin at / o isumite ang iyong pagsusumite. Mangyaring huwag lumikha ng isang bagong application sa sandaling nasimulan mo ang iyong pagsusumite.

Para sa tulong sa pag-click sa online na application dito.

Dapat isumite ng mga Aplikante ang lahat ng kinakailangang dokumento na tinukoy sa RFP sa pamamagitan ng online form na ito. Masidhing inirerekomenda na mag-print ka ng isang kopya ng iyong aplikasyon para sa iyong mga talaan bago i-click ang "Isumite." Upang magawa ito, i-click ang "Printer-Friendly Version." Dapat mong suriin ang naka-print na kopya bago isumite ang application nang elektronikong. Bilang karagdagan, dapat mong tiyakin na ang mga attachment ay matagumpay na na-upload sa pamamagitan ng pagsusuri sa listahan ng mga kalakip na kasama.

TANDAAN: Kapag naisumite ang online na aplikasyon, hindi maaaring mag-edit ang mga nagpapanukala.

ADDENDUM

ADDENDUM NO. 1 - DESIGN BUILD RFP

ADDENDUM NO. 2 - DESIGN BUILD RFP

ADDENDUM NO. 3 - DESIGN BUILD RFP

Mangyaring suriin nang regular ang webpage ng Funding Center na ito para sa mga update at addenda. Ang Unang 5 LA ay may karapatang baguhin ang paghingi na ito sa pamamagitan ng nakasulat na addendum. Ang First 5 LA ay responsable lamang para sa kung saan ay malinaw na nakasaad sa dokumento ng paghingi at anumang awtorisadong nakasulat na addenda dito. Ang nasabing addenda ay dapat gawing magagamit sa pamamagitan ng online na sentro ng pagpopondo. Ang kabiguang tugunan ang mga kinakailangan ng naturang pagdaragdag ay maaaring magresulta sa panukalang hindi isinasaalang-alang, sa tanging paghuhusga ng Unang 5 LA. Ang Addenda sa paghihingi na ito, kung mayroon man, ay nai-post sa webpage na ito. Responsibilidad ng Proposer na tiyakin, bago isumite, na ang kanilang aplikasyon ay sumasalamin ng pinakabagong impormasyon at mga kinakailangan sa RFP.

MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN

Ang lahat ng mga katanungan at kahilingan para sa karagdagang impormasyon tungkol sa RFP na ito ay dapat na isumite sa pamamagitan ng email kay Terrie Johnson, Opisyal ng Pagsunod sa Kontrata, sa [protektado ng email].

 
Taunang Mga Mapagkukunan ng Pag-uulat

Taunang Mga Mapagkukunan ng Pag-uulat

TAUNANG PAG-UULAT PARA SA FY 2021-2022 PANGKALAHATANG-IDEYA at MGA MADALAS NA TANONG Panimula Ang pahinang ito ay naglalaman ng mga mapagkukunan upang suportahan ang Unang 5 LA na grantee at mga kontratista sa pagkumpleto ng online na Annual Reporting Survey. Upang mag-download ng PDF ng webpage na ito, mag-click dito. ...

Maagang Pagsusuri, Mas Mabuting Kinalabasan: Developmental Screening, Referral at Toolkit para sa Mga Family Resource Center

Maagang Pagsusuri, Mas Mabuting Kinalabasan: Developmental Screening, Referral at Toolkit para sa Mga Family Resource Center

<< Bumalik sa Toolkit Homepage Sa Developmental Screening, Referral at Outreach Toolkit na ito para sa Mga Family Resource Center, matututuhan mo ang mga yugto sa pagpapatupad o pagpino ng isang de-kalidad na diskarte sa developmental screening, outreach at linkage sa mga serbisyo....

isalin