Hunyo 10, 2022

Mahal na Kasosyo,

Tulad ng ibinahagi ko sa Lupon ng mga Komisyoner at empleyado ng First 5 LA, ako ay bababa sa aking tungkulin bilang Executive Director ng First 5 LA sa katapusan ng taong ito.

Ito ay hindi isang madaling desisyon na gawin, ngunit isang mahalaga para sa parehong propesyonal at personal na mga kadahilanan.

Sa loob ng malapit sa 10 taon, ang pagkaapurahan ng pagbibigay-priyoridad sa mga batang prenatal hanggang edad 5 ay gumabay at nag-udyok sa akin sa aking tungkulin bilang Executive Director sa First 5 LA, isang organisasyong nakatuon sa pagpapabuti ng mga sistema upang lumikha ng mas malaking epekto at makabuluhang pagbabago para sa kinabukasan ng pinakabata. mga bata at kanilang mga pamilya sa buong county at estado. Madiskarte ang pag-iisip at mahabagin, tayo ay isang patuloy na umuunlad na organisasyon na sumusunod sa isang may layuning landas pasulong upang makamit ang mga resultang hinahangad natin, na kinikilala na sa pagsulong ng gawaing ito ay darating din ang panahon na ang pamumuno ay dapat ding umunlad.

Tulad ng naranasan ng marami sa atin sa paglipas ng pandemya, ang oras na ginugol kasama ang pamilya ay isang bihirang regalo, isa na nagbigay-daan sa akin mula noong unang bahagi ng 2020 na maging malapit at makasama ang mga mahal sa buhay sa kanilang pagtanda, upang maranasan ang hindi mapapalitang mga kabanata sa buhay , at bigyang-priyoridad ang kanilang kalusugan at kagalingan. Talagang pinahahalagahan ko kung gaano kahalaga ang regalo ng oras, at napagtanto ko na sa pagtapak sa mahalaga at kasalukuyang espasyong ito, hindi ako maaaring umatras.

Nagpapasalamat ako sa pagkakataong paglingkuran ang maliliit na bata at pamilya ng LA County, lalo na ang mga nahaharap sa pinakamalaking gaps sa equity at pagkakataon, na magtrabaho kasama ng matatalino at masigasig na mga lider upang gabayan ang First 5 LA bilang isang katalista para sa pagbabago sa antas ng system at upang mapabilis ang impluwensya at epekto ng organisasyon. Marami pa ring kailangang gawin at sa mga susunod na buwan, mananatiling matatag ang aking pagtuon sa mga priyoridad ng aming organisasyon.

Ang First 5 Board of Commissioners Executive Committee ng LA ay magsisilbing search committee para maghirang ng bagong Executive Director. Wala nang mas mahalagang desisyon na dapat gawin ng isang Lupon at may kumpiyansa akong lalapitan nila ang gawaing ito nang may integridad at transparency at may mata sa mga pangangailangan, kultura, kalakasan ng organisasyon, at kung saan sila nakakakita ng mga pagkakataon para sa pagpapabuti.

Walang ibang isyu ang mas mahalaga sa ating kolektibong kinabukasan sa bansang estado ng LA County kaysa sa pagtiyak ng malusog na pag-unlad ng ating mga bunsong anak. Sinikap kong pamunuan ang organisasyong ito nang may hindi matitinag na pangako sa aming misyon at sa pangkat na ipinagmamalaki kong tawagan ang aking mga kasamahan at kaibigan nitong nakalipas na halos 10 taon. Ako ay napakalaking pribilehiyo na gawin ang ganitong makabuluhang gawain upang lumikha ng pangmatagalang pagbabago sa buhay ng mga bata, pamilya at komunidad.

Para basahin ang pampublikong pahayag kasama ang mga komento mula sa First 5 LA's Board Chair, Los Angeles County Supervisor Sheila Kuehl, i-click dito

Manatiling ligtas. Maging mahusay.

Larawan na may katabing alternatibong teksto

Kim Belshé

Executive Director
Taunang Mga Mapagkukunan ng Pag-uulat

Taunang Mga Mapagkukunan ng Pag-uulat

TAUNANG PAG-UULAT PARA SA FY 2021-2022 PANGKALAHATANG-IDEYA at MGA MADALAS NA TANONG Panimula Ang pahinang ito ay naglalaman ng mga mapagkukunan upang suportahan ang Unang 5 LA na grantee at mga kontratista sa pagkumpleto ng online na Annual Reporting Survey. Upang mag-download ng PDF ng webpage na ito, mag-click dito. ...

Maagang Pagsusuri, Mas Mabuting Kinalabasan: Developmental Screening, Referral at Toolkit para sa Mga Family Resource Center

Maagang Pagsusuri, Mas Mabuting Kinalabasan: Developmental Screening, Referral at Toolkit para sa Mga Family Resource Center

<< Bumalik sa Toolkit Homepage Sa Developmental Screening, Referral at Outreach Toolkit na ito para sa Mga Family Resource Center, matututuhan mo ang mga yugto sa pagpapatupad o pagpino ng isang de-kalidad na diskarte sa developmental screening, outreach at linkage sa mga serbisyo....

isalin