Kamakailan lamang, ang Division ng Pagsasama at Pag-aaral ay nagsumite ng Taunang 5 Taunang Taunang Ulat ng Estado ng LA sa Unang 5 California, na kasama ang aming taunang mga kita, paggasta, uri ng serbisyo, populasyon na naihatid at mga natuklasan sa pagsusuri. Pinagsasama ng Komisyon ng Estado ang aming data sa iba pang mga komisyon ng 57 county upang lumikha ng Unang 5 Taunang ulat sa California. Bilang karagdagan, ang First 5 Association ay gumagamit ng impormasyon ng ulat sa mga pagsisikap sa pagtataguyod nito.

Nais ng I&L Division na magbigay ng isang "pagbabahagi-out" ng mataas na antas na impormasyong ito para sa mga kawani. Sa taong ito ang Unang 5 LA na direktang nagsilbi sa 244,105 mga bata, pamilya, at tagapagbigay. Nangangahulugan ito na 244,105 katao sa LA County ang nakinabang mula sa mga pamumuhunan tulad ng Welcome Baby, Best Start, Trauma-Informed Systems Change, Black Infant Health (BIH), mga hakbangin sa Healthy Food Access, Parent-Child Interaction Therapy, atbp Dahil sa mga programang ito, ang mga bata at ang kanilang mga pamilya ay tinulungan upang maging malusog sa isip, katawan, at espiritu.

Salamat sa lahat na lumahok sa pagkolekta ng data na ito!

Pinahahalagahan namin ang lahat ng iyong pagsusumikap at pagsisikap nitong nakaraang taon.
isalin