Ang Mga Buod ng Komisyon na ito ay inilaan upang magbigay ng mga highlight ng Unang 5 gawain ng Lupon ng mga Komisyoner ng LA upang isulong ang mga kinalabasan na lugar ng Unang 5
LA's
2015-2020 Strategic Plan.


Sa pagpupulong ng Komisyon sa Pebrero 9, kasama sa mga highlight ang a paalam sa papalabas na Komisyoner na si Nancy Au at isang pagpapaalam sa patakaran ng estado at pederal at kasunod na mga sesyon ng breakout.

Ang Lupon ng mga Komisyoner ay nagpupulong sa ikalawang Huwebes ng bawat buwan sa 1:30 pm maliban kung ipinahiwatig sa mga tanggapan ng Unang 5 LA. Ang lahat ng mga pagpupulong ay bukas sa publiko at ang mga agenda ay nai-post sa aming website nang hindi bababa sa 72 oras nang maaga. Mangyaring suriin ang aming Kalendaryo ng Komisyon para sa lahat ng na-update na impormasyon ng pagpupulong at pag-click dito para sa mga pakete ng pagpupulong ng Komisyon, mga agenda, buod at tala ng pagpupulong.

Sa pagtuon ng Strategic Plan na 2015-2020 sa pagbabago ng patakaran at mga system upang makinabang ang pinakamaraming bilang ng mga bata, ang pagpupulong sa Komisyon ng Pebrero ay nagbigay ng isang pagkakataon para sa mga miyembro ng Lupon na makatanggap ng isang pagtalumpati mula sa at magbigay ng patnubay sa mga kawani ng patakaran at diskarte at mga kasosyo sa adbokasiya sa pag-unlad ng ang gawaing ito sa antas ng estado at pederal.

Una nang kinilala ng Public Policy and Government Affairs Director Peter Barth ang mahalagang pagbabago ng mga system sa buong lalawigan na isinagawa ng mga tauhan, department manager at executive leadership upang makipagtulungan sa iba pang mga kasosyo sa pagpapalawak ng home visit at mataas na kalidad na abot-kayang pangangalaga sa bata, pati na rin ang pagpapabuti ng pag-access sa maagang pagkakakilanlan at mga serbisyo sa pag-screen.

"Higit pa sa gawaing ginagawa namin dito sa LA County, may mga desisyon sa Sacramento at sa DC na direktang nakakaapekto sa mga pamilya at bata sa LA County." -Peter Barth

"Higit pa sa gawaing ginagawa namin dito sa LA County, may mga desisyon sa Sacramento at sa DC na direktang nakakaapekto sa mga pamilya at bata sa LA County," sabi ni Barth.

Ibinigay ni Barth ang pagtatanghal sa mga kasosyo sa pagtataguyod ng Unang 5 LA para sa isang pag-update sa tanawin ng pambatasan sa paligid ng prenatal sa 5 mga isyu sa oras ng kawalan ng katiyakan sa politika at mga potensyal na hamon para sa paglipat ng mga priyoridad sa patakaran ng ahensya pasulong sa loob ng mga arena ng maagang pangangalaga at edukasyon (ECE ), kalusugan, mga pamayanan at pamilya. Kasama sa mga nagtatanghal ang tagapagtaguyod ng pederal na ahensya na si Michael Yudin, punong-guro ng Raben Group; tagataguyod ng estado na si John Benton, punong-guro sa Istratehiya ng California at Unang 5 Tagapagpaganap ng Tagapagpaganap na Samahan Moira Kenney.

Kabilang sa mga pangunahing pederal na highlight:

  • Sa ilalim ng paglipat ng administrasyong Trump, sinabi ni Yudin na ang mga bagong itinalaga sa Kagawaran ng Edukasyon, Pangkalusugan at Serbisyong Pantao at ang Opisina ng Pamamahala at Budget ay makakaapekto sa paggastos, mga patakaran at programa na nakakaapekto sa mga bata at pamilya.
  • Sa taon ng pananalapi 2018 simula sa Oktubre 1, ang bagong Kongreso at ang administrasyong Trump ay susukat sa mga priyoridad sa badyet para sa darating na taon.
  • Ang mga pagsisikap na pinamunuan ng Kongreso ng Republikano na tanggalin ang Affordable Care Act, na kilala rin bilang Obamacare, ay hindi malinaw kung papalitan ito at, kung gayon, kung ano ang papalitan nito. Bilang karagdagan, ang pagsisikap na kunin ang Medicaid ay maaari ring humantong sa mga kritikal na pagbawas sa mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan para sa mga batang may mababang kita, pati na rin.
  • Ang Child Care Development Block Grant ay "hemorrhaging", habang ang panukala sa kampanya ni Pangulong Trump na lumikha ng mga kredito sa buwis para sa mga pamilyang makakatulong na magbayad para sa pangangalaga sa bata ay hindi talaga nalalapat sa mga pamilyang mababa at gitnang kita, binubuksan ang pintuan para sa koalisyon ng bi-partisan upang makilala mga patakaran sa buwis na maaaring suportahan ang mga pamilyang ito.

Kabilang sa mga pangunahing highlight ng estado:

  • Sa pamamagitan ng 14.3 milyong mga taga-California sa programa ng Medi-Cal, ang kawalan ng katiyakan sa antas pederal dahil sa potensyal na pagtanggal ng Affordable Care Act ay nagdudulot ng labis na pag-aalala sa Sacramento, sinabi ni Benton.
  • Ang pag-aalala ni Gobernador Brown tungkol sa isang pagbagsak ng ekonomiya - na hinihimok ng pinababang kita ng kita at ang paglaki ng mga mas mababang trabaho sa suweldo - ay nagtutulak sa kanyang mga pagpapasya sa badyet.
  • Sa halip na edukasyon sa bata at pagbisita sa bahay na nangunguna sa mga listahan ng mga mambabatas ng estado ng mga priyoridad sa pambatasan, ang pinakamahalagang isyu sa kanilang isipan ay ang imprastraktura at abot-kayang pabahay.
  • Ang ECE Coalition, kung saan kasapi ang First 5 LA, ay naglabas ng isang liham sa California Legislative Women Caucus at mga upuan sa badyet sa kanilang mga prayoridad para sa badyet ng estado. Samantala, inihayag kamakailan ng Assembly Speaker Anthony Rendon ang kanyang asul na komisyon ng laso sa mga isyu sa edukasyon sa pagkabata na may makabuluhang representasyon ng Los Angeles.
  • Ang Unang Araw ng Tagapagtaguyod ng Unang 5 noong Enero 31 ay pinuri ni Benton bilang "isang mahusay na kaganapan".

Sa sumunod na mga sesyon ng breakout, tinanong ng mga Komisyoner ang iba't ibang mga follow up na katanungan mula sa pagbisita sa bahay na pinopondohan ng pederal na hanggang sa Head Start. Karamihan sa pagtuon ay tungkol sa kung paano pinakamahusay na marinig ang mga tinig ng mga tagapagtaguyod ng bata.

Nagtataka si Vice Chair Judy Abdo kung kailan ang pinakamahusay na oras upang makipag-ugnay sa iba upang suportahan ang mga patakaran na madaling gawin ng bata sa Sacramento. Iminungkahi ni Benton na ang pinakamainam na oras ay matapos ang pagrepisa sa badyet ni Gobernador Brown noong Mayo, kung kailan napagpasyahan ang mga kritikal.

Sinabi ni Commissioner Dennis na kailangang maging mas madiskarte tungkol sa pagmemensahe pagkatapos makumpirma ang mga hinirang ni Trump at bago bumaba ang mga potensyal na pagbawas mula sa Washington.

Upang maihatid ang mga mensaheng ito, isang kumbinasyon ng data at diskarte sa pagkukuwento ay hinimok ng parehong tagapagtaguyod ng federal at estado.

"Nasa loob ako ng 25 taon sa DC," sabi ni Yubin. "Wala nang mas epektibo sa pag-impluwensya sa isang gumagawa ng patakaran kaysa sa isang kuwento mula sa bahay."

Ang mga Komisyoner ay kumuha ng ilang sandali upang pagnilayan ang kanilang narinig kasunod ng mga sesyon ng breakout.

Napansin ni Dennis ang pakiramdam ng kawalang-katiyakan na umapaw sa mga pagpupulong.

"Ang kawalan ng katiyakan ay hindi dapat maparalisa," aniya. "Kailangan pa rin nating magpatuloy na gawin ang gawain sa kamay. Kumilos tayo, maging tuwid at madiskarte. "

Sa ibang mga pagkilos, bumoto ang Lupon upang aprubahan ang 2017-2021 ng ahensya Pangmatagalang Proyekto sa Pananalapi at inihayag mga takdang-aralin ng komite para sa 2017, kabilang ang pagbabalik ni LA County Supervisor Chair na si Sheila Kuehl bilang Tagapangulo ng Lupon at Judy Abdo bilang Bise Tagapangulo.

Basahin ang buong agenda ng pagpupulong dito.
Ang Maagang Pag-aalaga at Edukasyon na Trabaho at Lugar ng Trabaho sa Los Angeles County: Isang Longitudinal na Pagsusuri, 2020-2023

Ang Maagang Pag-aalaga at Edukasyon na Trabaho at Lugar ng Trabaho sa Los Angeles County: Isang Longitudinal na Pagsusuri, 2020-2023

Nobyembre 2023 Nina Anna Powell, Wanzi Muruvi, Lea JE Austin, at Abby Copeman Petig First 5 Nakipagtulungan ang LA sa Center for the Study of Child Care Employment para makagawa ng longitudinal na ulat na ito na nagdedetalye ng mga uso at hamon na kinakaharap ng maagang edukasyon...

Ang Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County ay pinangalanang isang Robert Wood Johnson Foundation 2023 Culture of Health Prize Winne

Ang Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County ay pinangalanang isang Robert Wood Johnson Foundation 2023 Culture of Health Prize Winne

Tinanggap ng African American Infant and Maternal Mortality Prevention Initiative ang parangal sa pagdiriwang ng Robert Wood Johnson Foundation sa Albuquerque, NM Nobyembre 16, 2023 The Los Angeles County African American Infant and Maternal Mortality Prevention...

isalin