Hulyo 2023

Mula nang ilunsad ang Early Childhood Policy Advocacy Fund (EC PAF), sa pakikipagtulungan ng Community Partners nitong Abril, labing-isang grantees ang napili upang makatanggap ng Reimagining Systems Fund (RSF) grant, na nagkakahalaga ng mahigit $3.5 milyon na ibinayad noong Hunyo at Hulyo 2023. 

Nakipagkontrata ang Unang 5 LA sa Mga Kasosyo sa Komunidad bilang isang tagapamagitan upang magkasamang magdisenyo at magpatupad ng First 5 LA Early Childhood Policy Advocacy Fund. Ang koponan ng Mga Kasosyo sa Komunidad ay nagsagawa ng mga sesyon sa pakikinig at pag-aaral, pakikipanayam sa mga organisasyon at indibidwal, kabilang ang mga tagapagbigay ng serbisyo at mga magulang mula sa mga komunidad na hindi kasama sa kasaysayan, na nabuhay ng karanasan at kadalubhasaan sa maagang pag-unlad ng mga bata at mga sistema at mga suportang nakakaapekto sa kapakanan ng mga pamilya sa loob at higit pa sa LA County, at nag-atas din ng pananaliksik sa mga makasaysayang uso at nakaugat na rasismo sa paggawa ng patakaran sa US at mga bata sa mga isyu na nakakaapekto sa mga pamilya sa US. 

Ang EC PAF ay isinusulong ang aming mga gawi sa paggawa ng grant tungo sa bagong pinong pangkalahatang sistema ng First 5 LA na baguhin ang layunin: na ang mga pampublikong sistema na pinakamahalaga sa pag-unlad ng mga bata, prenatal hanggang 5, isulong ang pag-aari at katarungan para sa mga komunidad na nakakaranas ng makabuluhang hindi pagkakapantay-pantay, upang gawing mas pantay-pantay at madaling ma-access ang mga sistema, higit na pakikilahok ng komunidad sa pagbuo at pagpapatupad ng mga patakaran, at tiyakin na ang buong sistema ng pagtustos ng mga bata ay pinipigilan, at tiyakin na ang buong sistema ng pagpopondo ng mga bata, at tiyakin na ang buong sistema ng pagtustos ng mga bata ay pinipigilan. 

Mula sa sinadyang prosesong ito, ang Reimagining Systems Fund ay idinisenyo at maggagawad ng mga gawad na $250,000–$350,000 hanggang 501(c)(3) at mga nonprofit na organisasyon at koalisyon na inisponsor ng pananalapi na higit sa lahat ay pinamumunuan at/o ipinaalam ng mga miyembro ng komunidad na nabuhay ng mga karanasan sa mga hindi pagkakapantay-pantay at nagsusumikap tungo sa pagbabago ng mga sistemang pampubliko at karamihan sa mga bata. 

Batay sa mga rekomendasyon mula sa Mga Kasosyo sa Komunidad, at tulad ng ipinakita sa pamamagitan ng kanilang mga isinumiteng panukala sa EC PAF, ang mga napiling organisasyon ay makabuluhang makikipag-ugnayan sa mga miyembro ng komunidad na negatibong naapektuhan ng mga sistemang kanilang isinusulong na muling isipin, kapwa sa mga tuntunin ng pamumuno at mga proseso ng paggawa ng desisyon. Ang mga organisasyong ito ay minarkahan din ng kanilang pagtuon o presensya sa LA County, at sama-samang sumasaklaw sa isang magkakaibang hanay ng mga lugar ng patakaran at mga priyoridad sa pamamagitan ng kanilang pakikipag-ugnayan sa mga sistema o pagbabago ng patakaran na nakakaapekto sa mga batang prenatal hanggang 5 at kanilang mga pamilya. 

Nasasabik na kami ngayon na bigyang pansin ang mga piling organisasyon at inisyatiba, na naglalarawan ng kanilang malalim na pakikipag-ugnayan bilang mga kampeon para sa mga bata at pamilya ng California. 

Spotlight ng Natanggap: 

InnerCity Struggle  

InnerCity Struggle (ICS) ay nakatuon sa pagbibigay kapangyarihan sa Eastside ng Los Angeles at pagsusulong ng hustisya, mga pagkakataon sa buhay, at dignidad sa komunidad. Ang ICS ay miyembro ng Whole Child Equity Partnership at nakatutok sa pagpapatupad ng mga nakaraang tagumpay at paghimok ng mga pangmatagalang kampanya sa edukasyon, pabahay, at hustisya ng kabataan sa pamamagitan ng isang komprehensibong multi-isyu na plataporma. 

Isinasaad ng ICS na ang Eastside ay isang mayoryang populasyon ng Latino na nahaharap sa malalaking hamon, dahil ang mga hindi pagkakapantay-pantay ay nagsisimula nang maaga sa buhay ng isang bata, bago pa man pumasok ang mga bata sa paaralan at ang structural racism ay nakakagambala sa katatagan ng pamilya, kalusugan ng bata, at pangkalahatang kagalingan. Bilang resulta, ang ICS ay nagtataguyod para sa pagbuo ng isang komprehensibong sistema ng mga serbisyo at mapagkukunan na idinisenyo upang suportahan ang tagumpay at pataas na kadaliang mapakilos ng mga batang kulang sa serbisyo at kanilang mga pamilya, na gumagamit ng isang buong pamilya na diskarte sa maagang pangangalaga at edukasyon. 

Ang pagpopondo na natanggap sa pamamagitan ng EC PAF ay tutulong sa ICS sa mga pagsisikap sa adbokasiya sa antas ng estado, pagsasama-sama ng mga priyoridad ng ECE sa mga kasalukuyang kampanya, at pagtataguyod para sa pagpopondo sa gawaing pagtataguyod ng badyet at pagpapataas ng aktibong partisipasyon ng mga stakeholder ng komunidad ng ECE sa Eastside ng Los Angeles, na tinitiyak na ang mga boses na kulang sa representasyon ay may plataporma upang mapabuti ang mga resulta para sa mga bata at pamilya. 

California Child Care Resource & Referral Network 

Ang Resource ng Pag-aalaga ng Bata sa California at Network ng Referral ay matagal nang nagsusulong sa ngalan ng mga tagapagbigay ng pangangalaga sa bata na nakabase sa bahay, na nahaharap sa pagkiling kumpara sa pormal, lisensyadong pangangalaga na humahamon sa mga kinakailangan sa diskriminasyon tulad ng kasanayan sa Ingles at marital status para sa paglilisensya sa pamamagitan ng aming California Child Care Initiative Project (CCIP). 

Sa pamamagitan ng pagpopondo na natanggap sa pamamagitan ng EC PAF, nilalayon ng network na dagdagan at suportahan ang mga tagapagbigay ng pangangalaga sa bata ng pamilya sa pamamagitan ng pagtugon sa mga bias laban sa pangangalagang walang lisensya, na kilala rin bilang pangangalaga ng pamilya, kaibigan, at kapitbahay (FFN). Nilalayon ng network na ilipat ang salaysay at baguhin ang mga mindset sa pangangalaga ng FFN, muling pagdidisenyo ng mga sistema at pagtatatag ng mga bagong pamantayan sa lipunan sa pamamagitan ng pagkolekta ng data, pagpapalakas ng boses ng mga pamilya at tagapag-alaga, at pagtataguyod para sa mga pagbabago sa patakaran na nagbibigay-priyoridad sa mga pantay na resulta at adhikain ng komunidad. Ito ay upang maisama ang pangangalaga sa FFN bilang isang opsyon sa proseso ng referral ng mapagkukunan ng pangangalaga ng bata at mga ahensya ng referral na nagbibigay ng pangangalaga sa FFN ng isang nakikitang opsyon na maaaring umayon sa mga pederal na regulasyon at matugunan ang mga pangangailangan ng mga pamilya.    

Pakikipagtulungan sa Komunidad 

Ang Koalisyon ng Komunidad para sa Pag-iwas at Paggamot sa Pang-aabuso sa Substance (CoCo) ay itinatag noong 1990 upang tumugon sa krisis sa crack cocaine, na hindi katimbang na nakaapekto sa mga pamilya sa South LA, na nagdulot ng malaking pagkawasak ng komunidad dahil sa disinvestment at hindi epektibong mga patakaran ng gobyerno. Sa pamamagitan ng pag-oorganisa at pakikipag-ugnayan, binibigyang kapangyarihan ng CoCo ang mga miyembro ng komunidad na pagbutihin ang mga kondisyon at isulong ang katarungan gamit ang iba't ibang estratehiya tulad ng pagbabago sa pagsasalaysay, sining/kultura, at pakikipag-ugnayan sa sibiko upang isulong ang sistematikong pagbabago sa South LA. Pinalalakas ng CoCo ang mga boses ng mga pinaka-apektado ng mga isyung ito sa South LA at nakatuon sa pagbuo ng pamumuno ng residente upang isulong ang mga mapagkukunan at mga pagbabago sa patakaran. 

Kinikilala ng CoCo ang kahalagahan ng pilosopiya ng "buong anak, buong pamilya", na nauunawaan na ang kapakanan ng mga bata ay masalimuot na nakatali sa kapakanan ng kanilang mga pamilya. Kasama sa kanilang trabaho sa lugar na ito ang pagbuo ng base, sistematikong pagsisikap na may kaugnayan sa tulong ng publiko, at pagbuo ng koalisyon sa paligid ng mga priyoridad sa paggastos. Kabilang dito ang pakikipag-ugnayan ng CoCo sa Make LA Whole (MLAW) Coalition, isang pakikipagtulungan ng mahigit limampung civic, labor, community, civil rights groups, at mga residente ng LA, na nabuo noong 2021 upang matiyak ang patas na paglalaan ng $1.3 bilyon sa mga pondo ng American Rescue Plan at mga komunidad ng suporta na pinaka-apektado ng pandemya ng COVID-19. Ang koalisyon ay patuloy na nagtataguyod para sa mga pamumuhunan sa mga kababaihan at pamilya, kabilang ang mga suporta sa pabahay, pangangalaga sa pamilya, at garantisadong pangunahing kita. Bukod pa rito, ang CoCo ay nakikibahagi sa mga pagsusumikap sa pagtataguyod sa paligid ng pag-access sa matatag na pabahay upang suportahan ang mga pamilya at tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng mga maliliit na bata, itinataas ang priyoridad na ito ng mga residente ng South LA sa pamamagitan ng mga kampanya ng hustisya sa pabahay at mga hakbangin upang matugunan ang abot-kayang pabahay at kawalan ng tirahan sa mga kapitbahayan na ito. 

Catalyst California  

Catalyst California naglalayong lansagin ang kawalan ng hustisya sa lahi at muling idisenyo ang mga sistema para sa pag-access at katarungan sa pamamagitan ng paglilipat at pagbuo ng kapangyarihan sa mga pinuno ng kilusan sa mga komunidad na may kulay na gumagawa ng tunay na pagbabago. Mula noong 2019, ipinatawag ng Catalyst California ang Whole Child Equity Partnership (WCEP), na binubuo ng mga organisasyong may karanasan at kadalubhasaan sa mga isyu na nakakaapekto sa pagkatuto, kalusugan at kapakanan ng mga batang may kulay sa California. 

Sa pagtutuon ng pansin sa mga batang nasa edad prenatal hanggang 3 taong gulang sa loob ng kanilang agenda sa patakaran, nilalayon ng Catalyst California na isulong ang mga patakaran, pamumuhunan, at pamunuan ang pagsasalaysay ng pagbabago para sa mas pantay at naa-access na mga sistema ng suporta ng buong bata at muling ilarawan ang mga istruktura at sistema sa pamamagitan ng pagtataguyod ng patakaran at pagpapatupad upang matiyak na ang mga pamilyang nakaharap sa mga makasaysayang hadlang at sistematikong rasismo ay nakikinabang sa mga hakbang na ito. Kabilang dito ang pagsusulong ng mga estratehiya na nagsusulong ng pagpapagaling at pangmatagalang pagbuo ng asset para sa mga bata, pamilya, at komunidad na pinaka-apektado ng institutionalized na anti-Black racism, pagtataas ng nakasentro sa komunidad, kultura at linguistikong mga solusyon sa kalusugan, edukasyon at mga sistemang panlipunan, at nagpapasigla sa mga lakas at pamumuno ng komunidad upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga bata at pamilya. 

Child Care Alliance ng Los Angeles  

Dahil 1997, ang Child Care Alliance ng Los Angeles (CCALA) at ang sampung ahensyang Resource & Referral at Alternative Payment nito ay nagtrabaho upang makamit ang hustisya ng lahi sa maagang pangangalaga at edukasyon (ECE), impluwensyahan ang patakaran sa pangangalaga ng bata sa lokal at pederal, at maghatid ng mga programa at mapagkukunan sa antas ng kapitbahayan. Ang CCALA ay naging pinuno sa pagpapasigla at pagsusulong ng mga boses ng magkakaibang mga komunidad ng ECE sa LA County upang matiyak ang isang sistema ng pangangalaga sa bata na nakakatugon sa kanilang mga pangangailangan. 

Nagsusumikap ang CCALA na isulong ang pangangalaga sa bata bilang isang pangunahing karapatang pantao, at naglalayong ikonekta ang mga pamilya at ang manggagawa sa pangangalaga ng bata sa loob ng kanilang mga komunidad upang makatulong na maimpluwensyahan ang patakaran, palakasin ang mga ugnayan sa mga miyembro ng lehislatibo at mga pinunong administratibo, hubugin ang mga priyoridad sa patakaran, at pahusayin ang mga relasyon sa media upang maiangat ang boses ng mga pinaka-apektado. 

Ang Pakikipagtulungan ng Mga Bata 

Ang Pakikipagtulungan ng Mga Bata (TCP) ay naiisip ang isang California kung saan ang lahat ng mga bata – anuman ang lahi, etnisidad o lugar ng kapanganakan – ay may mga mapagkukunang kailangan nila upang lumaki nang malusog at umunlad, na may misyon na isulong ang pagkakapantay-pantay sa kalusugan ng bata sa pamamagitan ng pananaliksik, patakaran at pakikipag-ugnayan sa komunidad, pagtataguyod ng mga patakarang nakasentro sa mga karanasan ng mga pamilya ng BIPOC at hinihimok ng pananaliksik na may kaalaman sa komunidad. 

Pinangungunahan ng TCP ang Whole Child Equity Partnership (WCEP) upang isulong ang mga priyoridad ng patakaran na may kaalaman sa pamilya at suportahan ang malusog na pag-unlad ng mga batang prenatal hanggang 5, na ginagamit ang mga pangmatagalang relasyon sa mga kasosyo ng county upang suportahan ang pagbabago ng mga sistema. Sisikapin ng TCP na palakasin ang pakikipag-ugnayan ng pamilya, pahusayin ang pagpapatupad, isulong ang mga patakarang nakasentro sa bata, at himukin ang pagbabago ng salaysay upang bumuo ng isang kilusan para sa pantay na kalusugan ng bata. 

California Coalition para sa Black Birth Justice 

Ang California Coalition para sa Black Birth Justice ay co-founded noong 2021 ng mga lider ng Black women mula sa California Preterm Birth Initiative at Cherished Futures para sa Black Moms & Babies, na may layuning pag-isahin at palakasin ang Black birth justice movement sa California sa pamamagitan ng pagpupulong ng birth equity at reproductive justice expert para himukin ang mga pagsisikap sa pagbabago ng mga sistema.   

Upang palakihin at palawakin ang mga kasalukuyang pagsisikap ng Coalition, gagawa ang Coalition ng isang ulat sa pagsusuri ng landscape na sumusuri sa mga kasalukuyang inisyatiba sa birth equity at mga kasalukuyang pangangailangan, isang maikling nakatutok sa pananaliksik at mga tool ng birth equity, tukuyin ang mga pagkakataon sa pagpapahusay para sa mga klinika at bumuo ng isang plataporma para sa buong estadong komunikasyon at pakikipagtulungan. Makakatulong ito na ipaalam ang gawain ng Koalisyon sa hinaharap at magdaragdag sa kolektibong base ng kaalaman ng mga kasosyo sa LA County at mga stakeholder ng birth equity sa buong estado.  

Proyekto sa Kalusugan ng Black Black ng California 

Para sa 29 taon, Proyekto sa Kalusugan ng Black Black ng California (CABWHP) ay nagdisenyo at naghatid ng mga programang nakatuon sa pagbabago ng indibidwal, pamilya, komunidad, sistema, at mga pamantayang pangkultura sa paligid ng kalusugan at kagalingan para sa mga babaeng Black, babae, pamilya, at komunidad. 

Sa pagpopondo mula sa EC PAF, hihingin ng CABWHP ang pagbabago ng mga sistema para sa mga batang prenatal hanggang 5 taong gulang at mga pamilya sa pamamagitan ng pagpapalawak ng kanilang Maternal and Reproductive Health Initiative (MRH). Kasama sa inisyatiba ng MRH ang iba't ibang aktibidad, tulad ng pakikipagtulungan sa Maternal Health Ambassadors sa Los Angeles County na kumikilos bilang mga panrehiyong tagapagtaguyod, pakikipag-ugnayan sa komunidad, at system navigator para sa mga Black na buntis, pagsasagawa ng mga aktibidad sa pagbuo ng kapasidad para sa mga Black na babaeng birthworker, pakikipagtulungan sa mga proyektong pananaliksik na nakabatay sa komunidad, at pagsasagawa ng policy advocacy sa pakikipagtulungan sa mga koalisyon ng birth birth para sa mga kapanganakan ng Black Coalition at Equity Child. sa mga tao at mga bata.  

AAPI Equity Alliance 

AAPI Equity Alliance ay isang koalisyon ng mga organisasyong nakabase sa komunidad na nagtataguyod para sa mga karapatan at pangangailangan ng Asian American at Pacific Islander na komunidad sa Los Angeles County mula noong 1976, sa pamamagitan ng civic engagement, capacity building, at policy advocacy. Nilalayon ng pagtataguyod ng patakaran at gawaing programming ng AAPI na pahusayin ang katarungang pang-ekonomiya, kapaligiran, lahi, at panlipunang hustisya ng komunidad ng AAPI ng LA. 

Sa pamamagitan ng isang serye ng mga sesyon sa pakikinig, mga focus group, at pagsasanay, ang AAPI Equity Alliance ay nagmumungkahi na baguhin ang mga sistemang nakakaapekto sa mga bata bago manganak hanggang 5-taong-gulang at kanilang mga pamilya sa Los Angeles County sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga miyembrong organisasyong nakabatay sa komunidad na nagtatrabaho sa early childhood development sa paglinang ng mga kasanayan at kaalaman sa pagtataguyod ng patakaran. 

Itim na Babae para sa Kaayusan 

Itim na Babae para sa Kaayusan (BWW) ay nakatuon sa pagtugon sa kalusugan at kapakanan ng mga babaeng Black, mga batang babae, at pamilya sa pamamagitan ng edukasyong pangkalusugan, empowerment, at adbokasiya. Sa pamamagitan ng pagbuo ng mga pakikipagsosyo at pagbuo ng koalisyon kasama ang mga pangunahing stakeholder na nagtatrabaho sa malusog na pagkakapantay-pantay at kalusugan ng reproduktibo, hustisya, at mga karapatan, tinitiyak ng BWW na ang mga boses at buhay ng mga babaeng Black at mga sanggol ay itinataas at binibigyang-priyoridad.  

Ang BWW ay tumulong sa pagpasa ng ilang panukalang batas na naglalayong pagaanin ang mga disparidad sa kalusugan na kinakaharap ng mga Black infant at kanilang mga pamilya, kabilang ang California “Momnibus” Act (SB 65) at ang California Dignity in Pregnancy and Childbirth Act (SB 464), na naglalayong tugunan ang dami ng namamatay at morbidity sa mga nanay at sanggol na kilala sa mga taong walang kapantay na panganganak at mga pamilyang Black birth. Nakatuon ang BWW sa pagsubaybay sa pagpapatupad ng mga patakarang ito, bilang karagdagan sa pagpapaalam sa mga miyembro ng komunidad tungkol sa kanilang mga karapatan sa panahon ng pagbubuntis at panganganak. 

Crystal Stair 

Crystal Stairs, Inc. ay isang nonprofit na organisasyon sa pangangalaga at pagpapaunlad ng bata na nakabase sa Los Angeles, na itinatag noong 1980, na nagpo-promote ng mga programa upang palakasin at tulungan ang mga pamilya tungo sa pag-abot sa sariling kasiyahan at pagbibigay ng mayayamang buhay para sa kanilang mga maliliit na anak. Sa pamamagitan ng Community Voices (CV) advocacy program, ang Crystal Stairs ay nagtatayo ng pamumuno ng magulang at provider at nagtataguyod para sa mga bata at nagtatrabahong pamilya sa pamamagitan ng mga workshop, pag-oorganisa ng komunidad, muling pinasiglang civic engagement, mga kaganapan sa adbokasiya at mga pakikipag-ugnayan sa batas.  

Nilalayon ng Crystal Stairs na gamitin ang pagpopondo na ito upang palawakin ang hininga at abot ng programa ng CV upang isama ang higit pang mga grassroots na adbokasiya at pagsasanay sa patakaran, mga workshop, at mga pakikipag-ugnayan sa lehislatibo para sa isang bagong may kapangyarihan at may kaalamang kadre ng mga pinuno ng pangangalaga sa bata at magulang upang matiyak ang pagbabago ng mga sistema na kasama, patas, at nakakaimpluwensya sa mga patakaran na nakakaapekto sa mga bata at pamilya.  

*** 

Binabati kita sa mga grantees ng Reimagining Systems Fund. Nasasabik ang First 5 LA na makita ang lahat ng iyong nagawa sa ngalan ng mga bata at pamilya sa LA County! 

May mga pagkakataon pa na lumahok sa EC PAF!   

Ang trabaho sa paligid ng EC PAF ay nagpapatuloy sa pagbubukas ng Community Opportunities Flexible Fund (COFF) sa mga aplikasyon. Ang COFF ay patuloy na magbibigay ng malawak na hanay ng mga gawad, stipend, kontrata, honoraria, at mga kaugnay na paggasta na $2,500–$85,000 sa mga organisasyon at boluntaryong pagsisikap na naglalayong baguhin ang mga sistemang nakakaapekto sa mga batang prenatal hanggang 5 at kanilang mga pamilya at bumuo ng mga koneksyon sa komunidad. 

Higit pang impormasyon ay matatagpuan dito. 
Pride Month 2024: Pagpapalakas ng Pagbabago sa Los Angeles

Pride Month 2024: Pagpapalakas ng Pagbabago sa Los Angeles

Hunyo 2024 Ang tag-araw ay nagsisimula sa Pride Month! Ang isang buwang kaganapang ito ay gaganapin sa Hunyo upang gunitain ang 1969 Stonewall Riots sa New York City at upang ipagdiwang ang kasaysayan at mga tagumpay ng LGBTQ+ na komunidad. Kasabay nito, ang Pride Month ay isang pagkakataon upang...

Inaprubahan ng Unang 5 LA Board ang FY 2024-2025 na Badyet at Tinatalakay ang Equity Efforts

Mayo 9, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Ang unang 5 Lupon ng mga Komisyoner ng LA ay nagpulong nang personal noong Mayo 9, 2024. Pinangunahan ni Vice Chair Summer McBride ang pagpupulong, na kinabibilangan ng mga boto sa Binagong Patakaran sa Pamamahala ng Mga Tala at Iskedyul ng Pagpapanatili ng mga Tala at isang pag-amyenda sa isang umiiral na estratehikong...

Pagpaparangal sa AANHPI Innovators and Leaders, Past and Future

Pagpaparangal sa AANHPI Innovators and Leaders, Past and Future

Habang Ipinagdiriwang Namin ang Asian American, Native Hawaíian at Pacific Islander Heritage Month Ngayong Mayo, ang First 5 LA ay sumasama sa Los Angeles County sa pagdiriwang ng Asian American, Native Hawaíian, at Pacific Islander (ANHPI) Heritage Month. Orihinal na itinalaga bilang isang linggong...

Home Visiting Garners Tumataas na Opisyal na Pagkilala

Home Visiting Garners Tumataas na Opisyal na Pagkilala

  Christina Hoag | Freelance Writer Abril 25, 2024 Noong Abril, opisyal na kinilala ng apat sa pinakamalalaking lungsod ng County ng Los Angeles ang Home Visiting Day sa unang pagkakataon, isang tanda ng lumalawak na kamalayan ng publiko ang pagbisita sa bahay at ang nangungunang papel ng rehiyon sa mga programa...

isalin