I-download ang press release na ito »

Ang Unang 5 LA ay Humihimok ng Bilyong Dolyar na Pamumuhunan sa Maagang Pag-aaral para sa Mga Sanggol at Mga Toddler
Bumalik kay Gobernador Brown, Pagsasama ng Mga Pinuno ng Batas ng Batas ng Kauna-unahang Suporta sa Antas ng Estado ng Pagbisita sa Bahay

LOS ANGELES - Kaninang umaga inilabas ni Gobernador Jerry Brown ang Mayo Pagbabago sa kanyang iminungkahing $ 199.3 bilyong Badyet ng Estado para sa FY 2018-19, na pinapanatili ang kanyang pangako na taasan ang pondo para sa preschool at magbigay ng mga serbisyo sa pagbisita sa bahay ng maagang pagkabata para sa mga pamilya ng CalWORKs. Habang sinusuportahan ng First 5 LA ang patuloy na pagsasama ng Gobernador ng pondo ng maagang pagkabata sa kanyang binagong panukala sa badyet, hinihimok namin ang Lehislatura na lubos na dagdagan ang pangako ng estado sa mga maliliit na bata sa pamamagitan ng pagdidirekta ng isang bilyong dolyar upang suportahan ang pangangalaga ng bata para sa mga sanggol at sanggol sa California.

"Walongput pitong porsyento ng mga taga-California ang naniniwala na ang susunod nating gobernador ay dapat na higit na mamuhunan sa ating mga bunsong anak." -Kim Belshé

Kinilala ng Unang 5 LA si Gobernador Brown sa pagpapanatili ng kanyang pangako sa pagpopondo ng mga programa sa maagang pagkabata tulad ng unang iminungkahi noong Enero. Ang pagsasama ng mga bagong pondo para sa mga programa tulad ng estado ng preschool at pagbisita sa bahay ay isang mahalagang hakbang sa pag-prioritize ng pondo para sa maraming maliliit na bata, mula sa paunang gabay bago at pagkatapos ng pag-natal na inalok sa pamamagitan ng pagbisita sa bahay sa kalidad ng maagang pag-aaral.

Gayunpaman, nahuli pa rin ang California sa likod ng natitirang bansa sa suporta para sa mga maliliit na bata. Ang mga pamilya ng California ay nahaharap sa mga makabuluhang hamon. Halimbawa, isa sa bawat limang bata sa California ay nabubuhay sa kahirapan, at sa LA County ang rate ng kahirapan sa bata ay mas mataas pa sa higit sa 28%. Ang mga magulang na may dalawang anak ay maaaring magbayad halos kalahati ng kanilang sahod para sa pangangalaga ng bata sa Los Angeles County, at sa buong estado ng higit sa 1.2 milyong mga bata ay hindi nakatanggap ng mga subsidized na serbisyo sa pangangalaga ng bata kung saan sila ay karapat-dapat.

Ngayon ang ika-5 pinakamalaking ekonomiya sa mundo na may halos $ 4 bilyon sa mas malaking kita kaysa sa inaasahang sa kanyang panukala noong Enero at isang badyet ng estado na pinakamalaki sa kasaysayan ng ating estado, dapat sakupin ng California ang pagkakataong bumuo ng isang mas maliwanag na hinaharap para sa aming mga anak.

"Dapat unahin ng aming mga pinuno ang maagang pag-aaral, kalusugan at kagalingan ng mga maliliit na bata sa mga desisyon sa patakaran at badyet, sapagkat ihuhubog nito ang ating sama-sama na hinaharap," sabi ni Kim Belshé, executive director ng First 5 LA, isang independiyenteng ahensya ng publiko na tumatakbo sa LA County, kung saan higit sa isang katlo ng mga maliliit na bata ng estado na wala pang 5 taong gulang ang naninirahan. "Ibinabahagi namin ang interes ng Gobernador sa pagpaplano para sa pangmatagalang. Ang pag-alam sa ating mga anak ngayon ay lalago upang maging mga pinuno, trabahador at mga nagbabayad ng buwis bukas, dapat nating gawin ang ating boom na ekonomiya upang gumana para sa hinaharap na mga henerasyon. "

Kabilang sa mga panukala sa paggastos, ang Mayo na Pagbabago sa Badyet ng Estado ay may kasamang mga pamumuhunan upang suportahan ang mga pamilya, tulad ng:

 • Isang pagtaas ng 2,959 mga puwang para sa buong araw na preschool ng estado, simula Abril 1, 2018
 • Isang pagtaas ng rate ng reimbursement para sa mga nagbibigay ng direktang pagkontrata sa Kagawaran ng Edukasyon, ng humigit-kumulang na 2.8 porsyento at isang panukala na gawing permanente ang pansamantalang paghawak na hindi makasasama sa 2016 Regional Market Reimbursement Rate para sa mga tumatanggap na tumatanggap ng mga voucher
 • Isang pagtaas ng $ 120 milyon upang maitaguyod ang isang online na kolehiyo sa pamayanan na nagbibigay ng kakayahang umiskedyul ng pag-iskedyul at higit na madaling ma-access na mga pagpipilian sa pag-aaral para sa lakas na pag-unlad ng bata
 • $ 1.3 bilyon ng pagtaas ng kita sa buwis sa Prop 56 para sa 2018-19 upang magamit upang mapalawak
  Ang mga serbisyo ng Medi-Cal at Denti-Cal, kabilang ang tumaas na mga rate ng bayad sa provider

Binabalangkas din ng panukala sa badyet ang paglikha ng mga mahahalagang bagong programa, na kasama ang:

 • $ 26.7 milyon para sa isang home Visiting Initiative pilot program (naglalaan ng $ 158 milyon sa loob ng tatlong taon, hanggang 2021) upang matulungan ang mga magulang sa programa ng CALWorks na maabot ang sariling kakayahan sa pamamagitan ng pagpapabuti ng mga kasanayan sa pakikipag-ugnayan ng pamilya, pagsuporta sa malusog na pag-unlad ng mga maliliit na bata at paghahanda para sa trabaho
 • Ang Inclusive Early Education Expansion Program, na nagbibigay ng $ 167 milyon sa isang beses na pagpopondo upang madagdagan ang pagkakaroon ng maagang pangangalaga at edukasyon para sa mga bata sa pagbubuntis hanggang 5, lalo na ang mga bata na may mababang kita na may mga pambihirang pangangailangan

Idinagdag ni Belshé ang mga pangangailangan ng estado upang simulan ang taong ito sa badyet na may suporta sa pagpopondo para sa mga bagong puwang sa pangangalaga ng bata, sapat na pondo para sa bawat bata, naaangkop na mga pasilidad at imprastrakturang naaangkop sa edad, suporta sa pagsisimula, at pag-unlad na propesyonal para sa lahat ng mga setting ng pangangalaga mula sa pagpapatuloy ng prenatal hanggang limang .

"Pinasasalamatan namin ang Gobernador at mga namumuno ng Batas ng Batas para sa paggawa ng makabuluhang pag-unlad sa pagpapahalaga sa mga maagang programa ng pag-aaral at serbisyo na sumusuporta sa mga bata at kanilang pamilya," pagpapatuloy ni Belshé. "Ang Unang 5 LA ay isang malakas na tagasuporta ng pagsasama ng Gobernador ng pagpapalakas ng pamilya at mga serbisyo sa pagbisita sa bahay, isang pamumuhunan sa antas ng estado na una, at hindi dapat ang huli."

Ang Unang 5 LA ay bahagi ng Koalisyon sa Maagang Pangangalaga at Edukasyon (ECE) na sumuporta sa Batas ng Batas sa Batas sa Kababaihan na tumawag para sa isang $ 1 bilyong dolyar na pagtaas sa mga puwang sa pangangalaga ng bata upang agad na mapagbuti ang pag-access para sa mga pamilya ng California. Magdadala ito ng pagpopondo sa mga antas ng 2008, nang ang California ay nasa hirap ng Great Recession.

Dahil inaprubahan ng mga botante ang Proposisyon 10 noong 1998, na lumikha ng network ng mga Unang 5 sa bawat 58 na mga lalawigan ng California upang unahin ang mga maliliit na bata, marami ang natutunan tungkol sa pag-unlad ng maagang bata. Siyamnapung porsyento ng utak ng isang bata ay nabuo ng edad 5, Ginagawa itong isang kritikal na oras para sa mga magulang at anak. Isang katotohanan na, pagkalipas ng 20 taon, isinasaalang-alang pa rin ng mga botante ang isang pangunahing priyoridad.

"Walongput pitong porsyento ng mga taga-California ang naniniwala na ang susunod nating gobernador ay dapat na mamuhunan pa sa ating mga bunsong anak," pagtatapos ni Belshé. "Si Gobernador Brown ay may pagkakataon na magtakda ng isang bilis ng pag-prioritize ng maliliit na bata para sa lahat ng iba pang mga gobernador na sundin."

TUNGKOL SA UNANG 5 LA

Ang First 5 LA ay isang independiyenteng ahensya ng publiko sa Los Angeles na nagtataguyod sa ngalan ng mga magulang na may maliliit na anak na tulungan ang bawat bata, bago ang edad na 5 hanggang sa mas malusog, mas ligtas at mas handa para sa kindergarten. Ang pag-alam sa 90 porsyento ng utak ng isang bata ay binuo ng edad 5, kasosyo ang First 5 LA sa iba pang mga ahensya ng lalawigan, mga magulang at organisasyon upang matulungan ang mga nahalal na opisyal na unahin ang pagpopondo para sa edukasyon sa maagang bata, pangangalaga sa kalusugan at iba pang mga programa na kailangan ng mga bata at kanilang mga magulang. Bisitahin nyo po www.first5la.org para sa karagdagang impormasyon.

TUNGKOL SA PROSESO NG STATE BUDGET

Hinihiling ng Konstitusyon ng Estado ang Gobernador na magsumite ng isang badyet sa Lehislatura bago ang Enero 10. Ang mga subcommite ng badyet sa State Assembly at Senado ng Estado ay susuriin ang iminungkahing badyet ng Gobernador at magsisimulang gumawa ng kanilang mga bersyon ng taunang plano sa paggastos.

Ang Lehislatura ay may awtoridad na aprubahan, baguhin, o tanggihan ang mga panukala ng Gobernador, magdagdag ng bagong paggastos o gumawa ng iba pang mga pagbabago na may malaking pagbabago sa badyet na iminungkahi ng Gobernador. Karaniwang naghihintay ang Lehislatura para sa pag-update ng badyet ng Mayo Revision bago magawa ang pangwakas na mga desisyon sa badyet sa mga pangunahing programa tulad ng Edukasyon, Pagwawasto, at Mga Serbisyong Pangkalusugan at Pantao.

Ang Pagbabago ng Mayo sa Badyet ng Gobernador ay binubuo ng isang pag-update sa pang-ekonomiya at kita ng pananaw ng Gobernador at binago, dinagdagan, o binabawi ang mga hakbangin sa patakaran na kasama sa panukala sa badyet ng Gobernador mula Enero.

Dapat magpasa ang Lehislatura ng isang panukalang batas sa badyet para sa darating na taon ng pananalapi sa hatinggabi ng Hunyo 15. Ang Gobernador ay mayroong hanggang Hunyo 30 upang pirmahan ang batas sa badyet na maging batas.

TUNGKOL SA MAUNANG PAG-unlad NG BATA SA CALIFORNIA

 • 90 porsiyento ng pag-unlad ng utak ay nangyayari sa unang limang taon ng buhay
 • Ang California ay may halos 1.5 milyong mga sanggol at sanggol, ayon sa Kids Count Data, 2016
 • Ayon sa isang survey na Choose Children 2018, 87 porsyento ng mga botante ang nag-poll sinabi ng gobernador na dapat unahin ang edukasyon sa maagang pagkabata
 • Mas kaunti sa 1 sa 3 [28.5%] ang mga maliliit na bata sa California ay tumatanggap ng napapanahong pag-screen ng pag-unlad
 • Ranggo ang California 40th sa bansa sa pagsisikap nitong suportahan ang mga bunsong anak
 • Bilang karagdagan sa pangangalaga sa preschool at bata, de-kalidad na mga programa sa pagbisita sa bahay, tulad ng programa ng Welcome 5 ng First XNUMX LA, maaaring mapataas ang kahandaan ng paaralan ng mga bata, mapabuti ang kalusugan at pag-unlad ng bata, mabawasan ang pang-aabuso at kapabayaan ng bata, at mapahusay ang mga kakayahan ng mga magulang na suportahan ang malusog na nagbibigay-malay, wika, panlipunang emosyonal, at pisikal na pag-unlad.
 • Ang mga magulang na may dalawang anak ay maaaring magbayad ng halos kalahati ng kanilang sahod para sa pangangalaga ng bata sa Los Angeles County, ayon sa a Ulat ng Marso 2017 na tuklasin ang mga mapagkukunan at mga puwang sa maagang pangangalaga at sistema ng edukasyon sa loob ng lalawigan.
isalin