Setyembre 10, 2015 Buod ng Mga Pagkilos ng Komisyon

Ang Lupon ng mga Komisyoner ay nagpupulong sa ikalawang Huwebes ng bawat buwan sa 1:30 ng hapon maliban kung ipinahiwatig sa mga tanggapan ng Unang 5 LA. Ang lahat ng mga pagpupulong ay bukas sa publiko at ang mga agenda ay nai-post sa aming website nang hindi bababa sa 72 oras nang maaga.

Ang Mga Buod ng Komisyon na ito ay inilaan upang magbigay ng mga highlight ng mga aksyon at pagtatanghal ng Lupon ng mga Komisyoner sa Lupon, na marami sa mga ito ay nagsasangkot ng mga pamuhunan na pamana at mga pangunahing aksyon at pamumuhunan na nauugnay sa aming bago 2015-2020 Strategic Plan. Mangyaring suriin ang aming Kalendaryo ng Komisyon para sa lahat ng na-update na impormasyon ng pagpupulong at pag-click dito para sa mga pakete ng pagpupulong ng Komisyon, mga agenda, buod at tala ng pagpupulong.

Sa pulong ng Komisyon ng Setyembre 10, kasama sa mga highlight ang pag-apruba ng isang pagpapalawak ng LA Care Healthy Kids Insurance Program, ang Maligayang Pagdating Baby 36-month Pilot EvaluationSa pagtatanghal sa Trauma Informed Care at pag-apruba ng pangunahing mga kontrata at kasunduan.

LA Care Healthy Kids Insurance Program Extension Naaprubahan

Ang Komisyon ay nagkakaisa na bumoto upang talikdan ang Patnubay sa Pamamahala # 7 at palawakin ang Strategic Partnership kasama LA Care Plano sa Kalusugan para sa Healthy Kids Insurance Program sa loob ng siyam na buwan, hanggang Setyembre 30, 2016, hanggang sa $ 500,000.

Bilang bahagi ng nagwawakas na proseso ng pagtatasa ng mga pagkukusa, inaprubahan ng Lupon noong Abril ang isang 6 na buwan na pagpapalawak hanggang Disyembre 31, 2015, para sa Healthy Kids Insurance Program, na nagbibigay ng segurong pangkalusugan sa 442 na mga bata sa County ng Los Angeles na hindi kwalipikado para sa Medi- Cal. Mula noon, kasama sa badyet ng estado ng 2015-16 ang pagpapalawak ng Medi-Cal sa mga walang dokumentong kabataan na may mababang kita na ipatupad nang mas maaga sa Mayo 1, 2016. 95 porsyento ng mga miyembro ng Healthy Kids ang karapat-dapat.

Ang 9 na buwan na pagpapahaba na inaprubahan ng Lupon ay matiyak ang pagpapatuloy ng pangangalaga para sa 442 na mga bata hanggang sa maipatupad ang pagpapalawak ng Medi-Cal. Pinahintulutan din ng desisyon ang Executive Director na palawakin ang pakikipagsosyo para sa isang karagdagang tatlong buwan kung magkakaroon ng pagkaantala sa pagpapalawak ng Medi-Cal.

Maligayang Pagdating sa Baby 36-Month Pilot Evaluation: Kumusta ang Mga Bata sa Edad 3?

Ang Komisyon ay ipinakita sa mga natuklasan mula sa 36 na buwang Survey ng Bata at Pamilya at 3-taong haba na mga resulta mula sa Maligayang pagdating Baby Home Visiting program sa pilotong komunidad ng Metro LA. Sa pamamagitan ng libreng programa ng First 5 LA, kusang-loob na Welcome Baby, mga buntis at bagong ina sa edad na 14 Pinakamahusay na Simula Ang mga komunidad ay tumatanggap ng impormasyon, suporta at isang pinagkakatiwalaang kasosyo upang matulungan sila sa paglalakbay ng pagbubuntis at maagang pagiging magulang.

Ang pagsusuri ng Welcome Baby sa pilotong komunidad ng Metro LA ay isinasagawa ng Urban Institute at kasosyo nito, ang University of California, Los Angeles. Upang masubukan ang mga asosasyon sa pagitan ng pakikilahok ng programa at mga kinalabasan ng bata at pamilya sa paglipas ng panahon, ang koponang mananaliksik ay bumuo at namamahala ng isang hanay ng mga survey sa bahay at obserbasyon sa 12, 24 at 36 buwan na postpartum.

Ang mga makabuluhang kinalabasan ng magulang sa 36 na buwan na nauugnay sa Welcome Baby ay kasama ang:

 • Mas malakas na pagtugon ng ina
 • Stranger pampasigla ng ina
 • Mas malakas na pagmamahal sa ina
 • Mas malakas na pagtuturo ng ina
 • Mas mababang stress sa magulang

Ang mga makabuluhang kinalabasan ng bata sa 36 buwan na nauugnay sa Welcome Baby ay kasama ang:

 • Mas mahusay na mga kasanayan sa komunikasyon
 • Mas dakilang kakayahan sa lipunan
 • Mas malawak na pakikipag-ugnayan at pansin
 • Mas dakilang mga kasanayan sa personal-panlipunan

Sa parehong oras, ang pakikilahok sa Welcome Baby ay nauugnay sa pagkakaroon ng mas mataas na kalidad na mga kapaligiran sa bahay sa parehong 12 at 24 na buwan, ngunit sa 36 buwan, ang epekto na ito ay nawala.

Ang isang link sa buong pagtatanghal sa pagsusuri na ito ay matatagpuan sa ilalim ng Item 6 sa agenda packet dito.

Pagpapatupad ng Plano ng Strategic: Pagtatanghal ng Impormasyon sa Pangangalaga ng Trauma

Bilang bahagi ng Strategic Plan ng First 5 LA 2015-2020, inilahad ng Komisyon ang pangangalaga na may kaalaman tungkol sa trauma (TI-Care) bilang isa sa mga tukoy na lugar na pinahahalagahan na pagtuunan ng pansin sa lugar na kinalabasan ng mga system na nauugnay sa kalusugan. Upang mas maunawaan ang iba't ibang mga halimbawa ng mga pagsisikap sa pagbabago ng system na nangyayari sa estado at lokal na antas sa paligid ng pangangalaga na may kaalaman sa trauma, tatlong panelista ang nagbigay ng mga pagtatanghal sa Lupon: Cecilia Chen, Lisa Kohn at Mary Lou Fulton.

Chen, Associate Director ng Patakaran sa Center for Youth Wellness, tinalakay ang mga pagsisikap ng Statewide Adverse Childhood Experience (ACEs) Patakaran sa Paggawa ng Pangkat, kung saan ang Unang 5 LA ay isang kalahok. Pinagsama noong unang bahagi ng 2015 upang makabuo ng isang pambuong pangpubliko-pribadong pakikipagsosyo, ang pangkat na ito ay buwanang nagpupulong upang makabuo ng isang pangkaraniwang agenda ng patakaran, kabilang ang mga problema, layunin, layunin, diskarte, prinsipyo at mga kasunduan sa pagtatrabaho. Kabilang sa mga pangunahing punto ng pagtatanghal ni Chen:

 • Ang mga ACE ay isang krisis sa kalusugan sa publiko
 • Sa County ng Los Angeles, 60 porsyento ng mga residente ang nakaranas ng isa o higit pang mga ACE
 • Ang mga ACE ay maaaring humantong sa nakakalason na stress
 • Ang isang tao na may apat o higit pang mga ACEs sa kanilang buhay ay may 1,220 porsyentong mas malaki ang tsansa na magpatiwakal
 • Ang pangangalaga na may kaalamang trauma ay lumitaw bilang isang pangunahing diskarte sa pagharap sa mga ACE

Upang mas mahusay na labanan ang epekto ng ACEs sa pampublikong kalusugan, sinabi ni Chen na ang mga pagsisikap ay nakatuon sa pagtaas ng kamalayan (kabilang ang sa pamamagitan ng Assembly Kasabay na Resolusyon 155), na bumubuo ng momentum para sa aksyon (sa pamamagitan ng paparating na ACEs Summit), pagbuo ng isang cross-sektor na koalisyon (kabilang ang mga grupo ng patakaran at komunikasyon) at paglulunsad ng isang kampanya sa komunikasyon sa buong estado upang i-highlight ang mga kaugaliang nabatid sa trauma.

Si Kohn, Abugado-Tagapayo at Pinuno ng Proyekto sa Tanggapan ng Abugado ng California, tinalakay ang Inisyatibong Patakaran ng Estado ng Patakaran sa Estado ng California, kung saan ang Unang 5 LA ay lalahok bilang isang kasosyo sa pag-iisip. Inilunsad noong 2015, ang layunin ng Defending Childhood Initiative (DCI) ay tulungan ang mga ahensya ng gobyerno ng estado ng California na bumuo at magpatupad ng isang istratehikong plano para sa pagkilala, pagtatasa at paggamot sa mga bata na nagdurusa sa trauma, pati na rin makilala ang pederal, estado, at lokal na pagpopondo stream upang pagalingin at suportahan ang mga batang ito at ang kanilang pamilya. Kabilang sa mga highlight ng pagtatanghal ni Kohn:

 • Sa pamamagitan ng suporta nito ng Data Network ng Mga Bata, Ang Unang 5 LA ay may isang pangunahing pagkakataon na makipagsosyo sa DCI upang magsagawa ng karagdagang data at pagtatasa ng pagsasaliksik upang suriin ang saklaw ng problema at kilalanin ang mga puwang sa LA County para sa pagkilala sa mga maliliit na bata na nahantad sa karahasan at trauma at binawasan ang kanilang pagkakalantad dito.
 • Inaasahan na makumpleto ng koponan ng CA Defending Childhood ang isang draft na agenda ng patakaran ng estado sa simula ng 2016.

Fulton, Senior Program Manager sa Ang Endowment ng California, ipinakita ang lokal na konteksto sa paligid ng pangangalaga na may kaalamang trauma, na may mga halimbawa mula sa trabaho mula sa iba't ibang mga lalawigan sa buong estado. Kabilang sa mga pangunahing puntong mula sa kanyang pagtatanghal:

 • Hindi lang ito tungkol sa trauma. Ito ay tungkol sa lakas ng pagmamay-ari ng iyong kwento tungkol sa kung ano ang nangyari sa iyo.
 • Ang mga county ay ang sentro ng gulong tungkol sa pangangalaga na may kaalamang trauma. Halimbawa, ang San Diego County ay nagbigay ng pagsasanay para sa lahat ng 6,000 mga empleyado ng ahensya ng pangkalusugan at pantao, ang San Diego Unified ay naging isang "restorative" na distrito, ang mga Supervisors ng County ay nagpatibay ng isang "Live Well San Diego" na hakbangin; Ang San Francisco City / County ay nagbigay ng pagsasanay para sa 9,000 mga empleyado tungo sa karaniwang balangkas at wika; at Sonoma County Unang 5 pamumuno kinuha sa papel na ginagampanan ng nagtitipon, tagapagsanay at kasosyo; nakatuon sa pang-aabuso sa bata at edukasyon ng magulang sa pamamagitan ng Triple P (Positive Parenting Program) at magiging bahagi ng pambansang Mobilizing Action para sa mga Masaganang Komunidad.
 • Ang reporma sa disiplina ng paaralan ay nag-aalok ng pangunahing pagbubukas para sa mga pamamaraang may kaalamang trauma, kabilang ang pagsasanay / pag-unlad na propesyonal at Cognitive Behavioural Interbensyon para sa Trauma sa Mga Paaralan (Distrito ng Paaralang Pinagsama ng Paaralan).

Pinakamahusay na Simula Ang Panorama City at Mga kapitbahay na Proyekto Kabilang sa Mga Pangunahing Kontrata at Pag-update na Naaprubahan

Ang Komisyon ay nagkakaisa na inaprubahan ang sumusunod na dalawang bagong kasunduan at tatlong pag-aayos para sa isang kabuuang $ 4,016,181.

Kasama sa dalawang bagong kasunduan ang:

 • $ 491,604 para sa isang isang taon, limang buwan na kontrata sa Mga Kaibigan ng Pamilya, na ipapatupad ang diskarte at mga aktibidad na pinili ng Pinakamahusay na Simula Panorama City at Mga Kapwa (BSPCN) Komunidad sa pamamagitan ng proseso ng Pag-aaral sa pamamagitan ng Paggawa. Limang mga aktibidad ang pagtuunan ng pansin sa pagbuo ng mga positibong social network upang suportahan ang mga magulang ng mga bata sa pagbubuntis hanggang limang taong nasa loob ng mga hangganan ng BSPCN, kasama na ang pagho-host ng Mga Magulang ng Kape, pagsasanay sa mga residente sa pamayanan na maging Mga Suporta ng Mga Magulang ng Suporta ng mga magulang at nakikipag-ugnay sa mga ahensya ng kasosyo upang magbigay ng suporta at koordinadong mga serbisyo.
 • $ 298,500 para sa Diversified Printers, Inc. upang mai-print ang gabay ng pamilya, mga buklet at poster sa loob ng dalawang taon at siyam na buwan.

Kasama sa tatlong pag-renew ang:

 • $ 2,445,942 para sa Public Health Foundation Enterprises, Inc. upang magpatuloy na makoordinate, pangasiwaan at ipatupad ang program ng Little by Little (LBL) sa 10 napili Kababaihan, Mga Sanggol at mga Bata (WIC) mga lokasyon. Kasama rito ang maagang pagpapayo sa literasiya, mga handout at kaligtasan at mga item sa literacy sa mga kalahok sa WIC. Ito ang pangatlong taon ng isang anim na taong proyekto.
 • $ 622,980 para sa huling taon ng programa ng Peer Support Groups para sa Mga Magulang, na naglalayon na pagyamanin ang mga koneksyon sa lipunan, bawasan ang paghihiwalay at hikayatin ang pagbabahagi ng kaalaman at kasanayan sa mga magulang ng mga anak bago manganak hanggang sa edad na 5 sa pamamagitan ng pagtataguyod ng mga pangkat ng suporta ng kapwa para sa mga magulang sa loob ng bawat Supervisorial Mga distrito.
 • $ 157,155 sa Children's Institute, Inc. para sa pagsasanay at tulong na panteknikal para sa programa ng Peer Support Groups for parents.

Ulat ng Executive Director

Ang Executive Director na si Kim Belshé ay nagsimula sa pamamagitan ng pagpapakilala ng bagong Kahaliling Komisyon Dayton Gilleland, ang punong opisyal ng akademiko sa Tanggapan ng Edukasyon ng Los Angeles County.

Sa kabuuan ng isang abalang tag-init, nabanggit ni Belshé kung paano ang nakaraang ilang buwan ay puno ng paglikha ng mga bagong pakikipagsosyo at mga paraan ng pagtatrabaho, pagpapalakas ng Unang 5 LA, at mga kilalang transisyon.

Una, sinabi ni Belshé, kinikilala ng bagong Strategic Plan ng First 5 LA na ang ahensya ay kailangang lapitan ang gawain nito sa iba't ibang paraan upang makamit ang aming mga layunin para sa mga maliliit na bata sa LA County. Ang sentro ng aming tagumpay ay ang pakikilahok sa mga pakikipagsosyo na isulong ang aming gawain, sinabi ni Belshé. Patungo sa pagtatapos na iyon, ang Unang 5 LA ay nakikipagsosyo sa mga umiiral na mga kontratista sa mga bagong paraan at pagbuo ng mga bagong pakikipagsosyo. Kabilang dito ang:

 • Ang pagtatrabaho sa mayroon nang kasosyo na LA Care, ang pinakamalaking plano sa kalusugan na pinapatakbo ng publiko, sa mga bagong paraan upang ituon ang pansin sa mga isyu sa pag-access at paggamit para sa pag-unlad ng pag-unlad at kalusugan sa bibig sa halos 40 porsyento ng mga maliliit na bata sa LA County.
 • Nagpe-play ng isang nagtuturing na papel sa Early Childhood Education QRIS (Marka ng Marka ng Pagpapabuti at Pagpapabuti). Sa suporta ng pagkonsulta sa VIVA, nagtawag kami ng isang alyansa sa maagang edukasyon, na impormal na kilala bilang "QRIS Architects". Pinangunahan ng First 5 LA ang pangkat na ito sa maraming mga kadahilanan, kabilang ang pinakabagong pagkukusa ng First 5 CA, ang IMPACT, na inilaan upang "suportahan ang isang network ng mga lokal na sistema ng pagpapabuti ng kalidad". Ang pangkat na ito ay nagtutulungan upang makabuo ng isang diskarte sa application na IMPACT na nakahanay at nabubuo sa mayroon nang mga pagsisikap ng QRIS sa LA County.
 • Mga bagong pagsisikap na suportahan ang Opisina ng Proteksyon ng Bata sa pagbuo ng isang plano sa pag-iwas para sa LA County. Kaugnay nito, ang Unang 5 LA ay tuklasin ang pagkakahanay ng mga interes na nauugnay sa pagbuo ng karaniwang mga pangunahing tagapagpahiwatig upang masukat ang pag-iwas.

Pangalawa, sinabi ni Belshé, ang kawani ng First 5 LA ay patuloy na nakatuon sa pagpapabuti ng aming pagiging epektibo sa organisasyon at kahusayan sa pagpapatakbo, nagtatrabaho sa maraming mga daloy ng trabaho na nauugnay sa mabisang pagpapatupad ng bagong Strategic Plan. Kasama rito ang pagpapaunlad ng tauhan, pagpapabuti ng proseso ng negosyo at pagkakahanay ng organisasyon. Sa kabila ng lahat ng mga domain, ang kawani ay nagtutulungan sa mga bagong paraan na mapahusay ang pagiging epektibo ng First 5 LA at i-maximize ang aming epekto. Kasama rito ang pagkilala sa mga pagkakaugnay-ugnay ng aming trabaho at ang pagkakahanay, pag-unlad at pagbuo ng kakayahan ng mga kawani upang maisakatuparan ang bagong Plano ng Strategic.

Pangatlo, nabanggit ni Belshé ang dalawang mahahalagang paglipat sa loob ng ahensya:

 • Ang pag-alis ng Si Jessica Kaczmarek, direktor ng Unang 5 Opisina ng Strategic Planning Implementation (OSPI) ng LA, na magpapalagay ng bagong papel na nakatatanda sa ang James Irvine Foundation, kung saan gusto niya ituon ang pansin sa pagpapabuti ng pagkakataon sa San Mga rehiyon ng Bern / Riverside at CV. Belshé pasalamataned Si Kaczmarek para sa kanyang 8+ taon na serbisyo sa First 5 LA at ang kanyang maraming kontribusyon sa pagsusulong ng misyon ng aming samahan, partikular sa kanyang OSPI leadership role sa nakaraang 18 buwan.
 • Ang dating Tagapamahala ng Patakaran na si Stacy Lee ay inako ang pamumuno ng koponan ng OSPI. Nagdadala ang Stacy ng isang kakila-kilabot na hanay ng mga kasanayan, karanasan, at kakayahan sa papel na ito. Nakikipagtulungan sa kanyang mga kasamahan sa OSPI, sinabi ni Belshé, masisiguro ni Lee na patuloy na gampanan ng OSPI ang mahalagang tungkulin sa pamumuno sa buong organisasyon upang suportahan ang mabisang pagpapatupad ng bagong Strategic Plan ng F5LA.

Sa wakas, tumawag si Belshé ng isang bilang ng mga item ng Komisyon:

 • Kamakailan ay pinarangalan si Philip Browning ng parangal sa Chauncey Alexander habang buhay na Nakamit. Ang gantimpala na ito ay itinatag noong 1989 at ibinigay sa mga pinuno ng gawaing panlipunan na ang pagbabago at aksyon ay nag-ambag sa pangmatagalan at positibong pagbabago sa lipunan.
 • Inihayag ni Marvin Southard na magretiro na siya bilang director ng Kagawaran ng Mental Health ng Los Angeles County sa Nobyembre. Si Southard ay isang miyembro ng tagapagtatag ng Komisyon ng F5LA at nagsilbi sa maraming mga tungkulin sa pamumuno sa kanyang panunungkulan.
 • Isang dosenang kawani ng Unang 5 LA ang natuwa na sumali kay Commissioner Dennis Duane's sa isang kaganapan noong Hulyo upang ipagdiwang ang 17 taong tagumpay bilang Executive Director ng Pathways LA.isalin