LOS ANGELES –Nagpalabas ang unang 5 LA ng sumusunod na pahayag mula sa Executive Director na si Kim Belshé na tumutugon sa inihayag ngayong araw na panukala ng hinirang ng Gobernador na si Gavin Newsom upang mamuhunan ng humigit-kumulang na $ 1.8 bilyon sa mga programa sa pagpapaunlad ng bata upang mapalakas ang maagang pag-aaral at mga suportang pangkalusugan para sa maliliit na bata at pamilya:

"Sa pamamagitan ng paggawa ng priyoridad sa pag-unlad ng maagang pagkabata, ang Newsom na hinirang ng Gobernador ay gumagawa ng matalinong mga unang hakbang patungo sa hinaharap na nagpapalakas sa ating ekonomiya at inilalagay ang Golden State bilang isang nangunguna sa pag-unlad ng maagang pagkabata.

"Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga makabuluhang pamumuhunan sa mga unang taon ng isang bata ay may napakalaking positibong epekto - para sa kanila at para sa buong lipunan. Natuklasan ng ekonomista at Nobel Laureate na si James Heckman na ang de-kalidad na mga programa ng pagsilang-sa-5 para sa mga batang hindi pinahihintulutan ay maaaring makapaghatid ng 13 porsyento na return on investment — mas mataas kaysa sa anumang ibang oras sa buhay. Ayon sa ulat ng Getting Down to Facts II ni Stanford, masyadong marami sa aming mga anak ang hindi sapat ang mga oportunidad sa edukasyon sa maagang pagkabata, pumasok sa kindergarten na hindi handa para sa paaralan, at bihirang makahabol. Ang nakalulungkot na katotohanan ay ang mga bata na nagsisimulan sa likod ay naiiwan, partikular ang mga mula sa alinman sa mga pamilyang may mababang kita, mga komunidad na may kulay, at kung sino ang mga nag-aaral ng wikang Ingles. Ang agwat ng tagumpay na ito ay nagtatagal, negatibong epekto sa pangmatagalang tagumpay ng aming mga anak at ekonomiya ng aming estado.

"Ang hinirang ng Gobernador ay matalino na bumuo sa mga pamumuhunan na binigyan ng priyoridad ng mga pinuno ng Lehislatura ng Estado sa nakaraang dalawang taon. Mayroong mahahalagang gawain sa hinaharap para sa Gobernador na hinirang Newsom, mga namumuno ng Batas Batas ng Estado at mga tagasuporta ng maagang pagkabata sa buong estado na magtulungan upang makabuo ng isang komprehensibong agenda sa pag-unlad ng pagkabata na nagsasama ng kalidad ng maagang pag-aaral, matatag at suportadong pamilya, at pag-access sa maagang pag-screen mga serbisyo Ipinapakita ng hinirang ng Gobernador na naiintindihan niya ang mga koneksyon sa pagitan ng kalusugan at edukasyon sa maagang pagkabuo at malinaw na handang mamuno.

"Inaasahan namin ang pakikipagtulungan sa mga hinirang ng Gobernador sa pag-prioritize sa pinakabatang residente ng California sa mga desisyon sa patakaran at badyet."
Pagsusuri sa Programa ng Unang Mga Koneksyon

Pagsusuri sa Programa ng Unang Mga Koneksyon

Oktubre 2020 Pangkalahatang-ideya ng Unang 5 LA ay nasasabik na ibahagi ang mga natuklasan mula sa isang taong mahabang pagsusuri ng aming programa ng Mga First Connection! Ang mga natuklasan ay ipaalam ang mga pagbabago sa patakaran at programa para sa mga nagtatrabaho sa pagpapatuloy ng maagang pagkakakilanlan at interbensyon (EII). Sa...

Landas sa Pag-unlad: Mga tagapagpahiwatig ng Kaayusan ng Bata na Bata sa County ng Los Angeles

Landas sa Pag-unlad: Mga tagapagpahiwatig ng Kaayusan ng Bata na Bata sa County ng Los Angeles

Nalulugod ang Unang 5 LA na ibahagi ang ulat sa Pathway to Progress na gumaganap bilang batayan para sa pagtatasa ng pag-unlad sa pagpapatupad ng aming Strategic Strategic na 2020-2028. Tulad ng naturan, ang mga tagapagpahiwatig na ipinakita sa ulat na ito ay inaabangan ang panahon, na nagbibigay ng kritikal na impormasyon ...

Paghiling ng Network ng Disenyo at Pag-upgrade sa Hardware Para sa Impormasyon (RFI)

Ang Unang 5 LA ay Naggawad ng Mga Gantimpala sa Limang Ahensya upang Manguna sa Mga Pagsisikap na Batay sa Pamayanan bilang Bahagi ng Tulong sa Akin na Palakihin ang LA

Ang Pagpopondo ay Magtutuon sa Pagkonekta sa Mga Pamilya, Na May Mga Alalahanin sa Pag-unlad, sa Mga Umiiral na Serbisyo LOS ANGELES, Oktubre 1, 2020 - Inihayag ngayon ng Unang 5 LA ang isang pamumuhunan na $ 2,250,000 sa limang mga kasosyo sa pamayanan upang palakasin at palawakin ang mga path ng referral upang mas ...

isalin