Sa buong County ng Los Angeles, Pinakamahusay na Simula Ang Mga Pakikipagtulungan sa Komunidad ay nagsimula sa paglalakbay na "Pag-aaral sa pamamagitan ng Paggawa" - Pinakamahusay na Simulaang diskarte sa Community Capacity Building. Ang pakikipagsosyo ay sama-sama na gumagalaw sa pamamagitan ng mga puntos ng paggawa ng desisyon na sa huli ay hahantong sa paglahok sa mga resulta na nakatuon sa mga aktibidad upang palakasin ang mga bata at pamilya sa kanilang komunidad. Panoorin ang video sa ibaba upang makita kung paano ang Pinakamahusay na Simula Sinimulan ng Pakikipagtulungan sa Central Long Beach Community ang paglalakbay na ito - pagtingin at pagsusuri ng data tungkol sa kanilang komunidad, at pagpili, batay sa datos na iyon, kung paano magkakaroon ng pagbabago sa pamayanan.
isalin