Kim Belshé | Executive Director

Enero 14, 2021

Ano ang nag-uudyok sa akin at kung ano ang nagpapaalam at gumagabay sa aming trabaho sa First 5 LA ay ang mga resulta na hinahangad namin para sa mga bata at pamilya at sa aming North Star - sa pamamagitan ng 2028, ang lahat ng mga bata sa LA County ay papasok sa kindergarten na handang magtagumpay sa paaralan at buhay. Kaya, ang mga usapin kung paano nakaayos ang aming samahan at may tauhan upang matapos ang trabaho ay hinihimok ng aming misyon at mga halaga, ang konteksto kung saan kami nagpapatakbo, at kung paano pinakamahusay na makamit ang epekto.

Sinabi nito, ang 2020 ay isang matigas na taon, sa personal, sa propesyonal, at sa lipunan. Sa pagpapatuloy naming mag-navigate sa isang walang humpay na pandemya, nasaksihan natin kung paano ang kahinaan sa istruktura at mga hindi pagkakapantay-pantay ng lahi sa mga system ng paglilingkod sa bata at pamilya na iniwan ang mga pinaka-mahina sa aming mga komunidad na lubhang nangangailangan ng isang paraan pasulong.

Ang Unang 5 LA ay nakatuon sa isang patas, makatarungan at patas na LA County para sa lahat ng mga bata at kanilang pamilya. Ang pagkamit ng tagumpay ay nangangailangan na ang Unang 5 LA ay magbabago at umangkop. Kasama rito ang pagtingin sa aming estratehikong pokus, aming istraktura at mga proseso ng negosyo sa pamamagitan ng aming lens Plano ng Strategic na 2020-28, pati na rin ang pagkilala sa aming mga katotohanan sa pananalapi.

Sa nakaraang taon, sinuri ko kung paano maaaring umangkop ang istrakturang pang-organisasyon ng First 5 LA upang mas mahigpit na nakahanay sa aming madiskarteng direksyon at inilaan na epekto. Kamakailan ay inanunsyo ko sa aming mga tauhan ang mga pagbabago sa istrakturang pang-organisasyong Unang 5 LA na nagresulta sa pagsasama-sama ng mga pagpapaandar, paglikha ng mga bagong tanggapan, at pagbawas ng tauhan. Ang mga pagkilos na ito ay resulta ng isang malawak na panloob na pagsusuri at komprehensibong proseso ng pagpaplano.

Ang aking mga desisyon ay inilaan upang isulong ang mahalagang gawain ng First 5 LA ngayon at sa hinaharap sa pamamagitan ng paglilinaw ng mga pagkakahanay na kailangan ng First 5 LA upang ipatupad ang aming istratehikong plano at makamit ang aming pagiging epektibo sa organisasyon.

Sinasalamin din ng mga pagbabagong ito ang mga realidad sa pananalapi ng Unang 5 LA. Mula noong 2015, ang aming mga kita ay bumaba ng 12%, nabawasan namin ang paggasta ng programatikong 49% ngunit ang aming mga gastos sa pagpapatakbo ay tumaas ng 23%.

Tinatanggap namin ang aming mga halaga ng integridad at katarungan at kinikilala na ang buong sakdal ng pagtanggi sa kita ng Unang 5 LA ay hindi kayang tanggapin ng mga kontratista, mga gawad at ng pamayanan nang mas malawak.

Habang ang istrakturang pang-organisasyon ng First 5 LA ay inangkop upang umayon sa aming madiskarteng direksyon at inilaan na epekto, ang aming pangako sa pagtatrabaho kasama ang aming magkakaibang mga kasosyo sa serbisyo ng mga system na sumusuporta sa kalusugan, kaligtasan at kahandaan ng paaralan ng mga maliliit na bata ay nananatiling hindi nagbabago.

Ang mga tauhan sa buong ahensya ay ipinagbigay-alam sa mga kasosyo at nagbibigay ng mga pagkilos na ito at kung paano mag-navigate sa aming bagong istraktura at, kung kinakailangan, kung sino ang kanilang bagong punto ng pakikipag-ugnay.

Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa akin o sa anumang mga miyembro ng koponan ng pamumuno ng First 5 LA. Ang isang kumpletong listahan ay matatagpuan sa aming website.

Maging ligtas, maging maayos.

Kim

Executive Director
isalin