County ng Los Angeles
Opisina para sa Proteksyon ng Bata

I-click ang HERE para sa buong detalye ng RFP at mga tagubilin sa pagsusumite ng panukala.

HUMINGI NG PANUKALA

Suportahan at Ipatupad ang Pagbisita sa Home, Pag-iwas sa Bahay ng Los Angeles County, at Iba Pang Mga Kaugnay na Aktibidad

Ang Los Angeles County Office of Child Protection (OCP) ay naglalabas ng Kahilingan para sa mga Panukala (RFP) upang manghingi ng mga panukala para sa isang kontrata upang magbigay ng isang consultant o koponan ng consultant na makakatulong suportahan at ipatupad ang isang multi-taon na plano sa pag-iwas sa buong lalawigan upang makipagtulungan at palawakin ang mayroon mga network na nakatuon sa pag-iwas upang higit na palakasin ang mga pamilya, maiwasan ang maling pagtrato sa bata, at mabawasan ang mga hindi kinakailangang pasanin sa sistema ng kapakanan ng bata. Kasama rin sa planong ito ang mga pagsisikap na magpatupad ng isang unibersal na sistema ng pagbisita sa bahay upang ikonekta ang umaasa at mga bagong magulang sa mga kritikal na suporta, kabilang ang impormasyon sa pagiging magulang, coaching, at koneksyon sa mga pangunahing serbisyo. Ito ay naisip na ang pangkat ng consultant o consultant na ito ay 1) magpapadali sa mga workgroup ng Home Visitation ng Los Angeles County na nagtatrabaho upang i-coordinate at palawakin ang mga pagsisikap sa pagbisita sa bahay sa buong County, tulad ng Los Angeles County Home Visiting Collaborative Leadership Council; 2) tulong upang makilala ang karagdagang pondo para sa mga suporta sa pagbisita sa bahay; 3) magbigay ng pamumuno at kadalubhasaan sa pangunahing mga hakbangin sa pag-iwas na ipinapatupad sa County ng Los Angeles na lahat ay nagtatrabaho patungo sa pagkonekta ng mga pamilya nang maaga sa positibong suporta upang mabawasan ang bilang ng mga bata at pamilya na hinawakan ng sistema ng kapakanan ng bata, pati na rin ang haba at oras para sa mga bata at pamilya na nasa system na; 4) manguna sa iba pang mga pagsisikap sa pag-iwas na kasangkot ang OCP; at, 5) magbigay ng suporta para sa iba pang mga kaugnay na gawain.

Ang kinakailangang format para sa mga panukala ay ibinigay sa Attachment A - Format ng Panukala. Inaasahan ng Kontratista na ipatupad ang mga kinakailangang nakabalangkas sa Attachment B - Statement of Work (SOW). Inaasahan din na ipatupad ng Kontratista ang mga kinakailangang nakabalangkas saAttachment C - Halimbawa ng Kontrata. Inaasahang magsisimula ang kontrata Disyembre 1, 2021. Ang termino para sa kontrata ay para sa isang panahon ng isang (1) taon, para sa isang maximum na halagang $ 125,000, ngunit maaaring mapalawak, sa nag-iisa na paghuhusga ng OCP, para sa isang karagdagang dalawang (2) taon para sa isang kabuuang term ng tatlong (3 ) taon.

I.Talaan ng oras

Ang iskedyul para sa RFP na ito ay ang mga sumusunod:

Paglabas ng RFP ………………………………………………………………………………… 09/08/2021

Nakasulat Questions Dahil ........................................................................... 09/15/2021

Mga Tanong at Sagot Inilabas ......................................................... 09/22/2021

Mga Panukala Dahil sa (5:00 pm Pacific Standard Time) ……………………… .. 09/29/2021

  1. Minimum na Kinakailangan

Ang nagpapanukala ay dapat na isang entity ng negosyo na maaaring magbigay sa isang pangkat ng consultant / consultant ng isang kasaysayan ng, o malawak na kaalaman sa, pamamahala at pagpapatupad ng mga pagkukusa sa pag-iwas sa maraming ahensya. Ang tagataguyod ay dapat may kakayahang makumpleto ang gawaing nakabalangkas sa Attachment B -MAGHasik sa loob ng tinukoy na timeframe. Ang pinakamaliit na kinakailangan para sa mga nagpapanukala na tumutugon sa RFP ay:

  • Minimum ng 3 taon na pamamahala ng mga programa sa pag-iwas;
  • Minimum ng 3 taon na pagpapatupad at pamamahala ng mga pagkukusa sa antas ng sistema ng pag-iwas sa multi-ahensya;
  • Minimum ng 15 taong karanasan sa lugar ng kagalingan ng bata at / o mga serbisyong panlipunan - na may hindi bababa sa 10 ng mga taong partikular na nagtatrabaho sa arena ng pagbisita sa bahay sa Los Angeles County; at,
  • Minimum ng 1 taong karanasan sa pagpapatupad ng Batas sa Mga Serbisyo ng First First Prevention

III. Mga Katanungan ng Proposer

Ang panghihingi na ito ay hindi nagsasama ng isang pormal na sangkap ng tanong at sagot. Ang mga katanungan tungkol sa proseso ng paghingi ay maaaring isumite sa pamamagitan ng email sa [protektado ng email]. Ang lahat ng mga katanungan ay dapat na matanggap sa pamamagitan ng 12:00 pm Pacific Time sa Miyerkules, Setyembre 15, 2021. Kapag nagsumite ng mga katanungan, mangyaring tukuyin kung aling seksyon ng RFP ang iyong tinukoy at i-quote ang wikang nag-udyok sa tanong. May karapatan ang County na mag-grupo ng mga katulad na katanungan kapag nagbibigay ng mga sagot. Ang mga katanungan ay maaaring tugunan ang mga alalahanin na ang aplikasyon ng pinakamaliit na mga kinakailangan, pamantayan sa pagsusuri at / o mga kinakailangan sa negosyo ay hindi makatarungang makakapinsala sa mga nagpapanukala o, dahil sa hindi malinaw na tagubilin, ay maaaring magresulta sa hindi matanggap ng County ang pinakamahusay na posibleng mga tugon mula sa nagpapanukala.

  1. Panukalang Pagsusumite

Ang mga huling panukala ay dapat na isumite, tulad ng itinuro sa ibaba, ng 5:00 pm Pacific Time sa Miyerkules, Setyembre 29, 2021.

I-click ang HERE para sa buong detalye ng RFP at mga tagubilin sa pagsusumite ng panukala
Pinakamahusay na Simulang Pag-aaral ng Agenda ng Pananaliksik sa Kahilingan sa Kahilingan para sa Mga Panukala (RFP)

PETSA NG POSTING: Abril 20, 2021 Mga Tanong at Sagot na nai-post noong Mayo 19, 2021 PETSA NG PAGSARAD: 5:00 pm PT noong Mayo 25, 2021 Mga KATANGIAN NA PROPOSER Ang Regional Network Grantees ay hindi karapat-dapat na mag-aplay para sa pagkakataong ito sa pagpopondo. Dapat matugunan ng mga tagapanukala ang mga sumusunod na pamantayan: ...

Mga Serbisyo na Bumuo ng Disenyo RFP

Mga Serbisyo para sa Pagbuo ng Disenyo para sa Unang 5 LA Capital Capital Development Project - Phase 1 Humiling Para sa Proposal (RFP) POSTING DATE: Abril 2, 2021 RESPONSE DUE DATE: 5:00 PM PT on April 30, 2021 MANDATORY JOB WALK: April 8 and April 9, 2021 (Ang Mga Puwang ng Appointment ay ma-e-mail sa ...

Mga Serbisyo na Bumuo ng Disenyo para sa Unang Kahilingan sa Pag-aayos ng Building ng LA na LA Para sa Mga Kwalipikasyon

Mga Serbisyo para sa Disenyo-Bumuo para sa Unang 5 LA Building Renovation Plan na Humihiling Para sa Mga Kwalipikasyon (RFQ) POSTING DATE: Enero 25, 2021 RESPONSE DUE DATE DATE: 5:00 pm PT on February 24, 2021 NON-MANDATORY ZOOM MEETING: February 8, 2021 - Dapat RSVP Pagsapit ng Pebrero 4, 2021 (Mataas ...

isalin