Charna Widby | Unang 5 Punong Pamahalaan ng Kagawaran ng Kagawaran ng LA, Opisina ng Kagawaran ng Pamahalaan at Patakaran sa Publiko

Enero 27, 2022

Noong Ene. 10, 2022, inihayag ni Gob. Gavin Newsom ang iminungkahing badyet ng estado para sa taon ng pananalapi 2022-23. Dalawang taon sa pandemya ng COVID-19 at tatlong taon sa termino ng Newsom bilang gobernador, ang badyet ay nagtatampok ng maraming panukala na direktang tumutugon sa kasalukuyang krisis na nilikha ng pandemya habang gumagawa din sa mga priyoridad - marami sa mga ito ay nauugnay sa maagang pagkabata - na itinakda ng Newsom sa kanyang dalawang naunang panukalang badyet.  

Tinaguriang “The California Blueprint,” ang iminungkahing badyet ay isang $286.4 bilyon na plano sa paggasta na nagtatampok ng $45.7 bilyon sa kabuuang mga sobra sa badyet at — pagkatapos i-account ang mga mandatoryong reserbang paglilipat ng pondo — $20.6 bilyon sa mga discretionary na pondo. Habang ang surplus ay mas mababa sa rekord noong nakaraang taon na $75.7 bilyon, nananatili pa rin itong mataas ayon sa makasaysayang mga pamantayan. Higit pa rito, may potensyal na tataas pa ang surplus kung tataas ang aktibidad ng ekonomiya. Sa Hunyo, matatanggap din ng California ang pangalawang tranche ng pederal na pagpopondo na ibinibigay sa pamamagitan ng American Rescue Plan, na nagbibigay ng mas malaking mapagkukunan ng badyet sa estado, kasama ng karagdagang $14 bilyon sa susunod na limang taon sa pamamagitan ng ipinasa kamakailang pederal na imprastraktura bill -- at potensyal na higit pa kung ang mga negosasyon sa pederal na Build Back Better na lehislasyon ay magsisimula muli at kalaunan ay mapatunayang matagumpay. 

 Napansin ng Newsom at mga opisyal ng estado na ang badyet ay tinatawag na isang "blueprint" dahil binubuo nito ang mga priyoridad na itinakda ng administrasyon sa mga nakaraang taon habang nagsisilbi rin bilang balangkas para sa paglikha ng isang pundasyon upang labanan ang COVID-19 at iba pang umiiral na mga banta - tulad ng pagbabago ng klima at kawalan ng tirahan — nakaharap sa estado. Ang mga halimbawa ng paggawa ng priyoridad sa arena ng maagang pagkabata ay kinabibilangan ng pagpapalawak ng kapasidad ng California Home Visiting Program na maglingkod sa magkakaibang pamilya, pagpapalakas sa mga sistema ng Public Health Infrastructure at Behavioral Health ng estado, mga tagapagbigay ng pagsasanay sa Adverse Childhood Experiences (ACEs) at pagbabayad para sa pag-unlad at Mga screening ng ACEs, pagkuha ng mga bagong manggagawang pangkalusugan ng komunidad, at pagpopondo sa paunang pagpapatupad ng mga serbisyo sa dyadic na pangangalaga para sa mga bata at pamilya, pati na rin ang pagsisikap sa reporma ng California Advancing and Innovating Medi-Cal (CalAIM).  

Ang mga kahihinatnan sa kalusugan at ekonomiya ng pandemya ay patuloy na kumakatawan sa isang agarang krisis para sa maraming pamilya sa California, na nakakaabala sa katatagan ng mga bata at pamilya sa buong estado, lalo na ngayon habang ang mga variant ng delta at omicron ay kumalat nang mas mabilis kaysa dati. Ang badyet ng Newsom sa Enero ay naglalayong tugunan ito sa pamamagitan ng $2.7 bilyong COVID-19 na relief package na kinabibilangan ng $1.4 bilyon sa agarang paggasta sa emerhensiya upang mabilis na mapataas ang mga pagsisikap sa pamamahagi ng bakuna, palawakin ang mga kapasidad sa pagsubok, at palawakin ang mga tauhan at kapasidad sa mga ahensya ng pagtugon sa emergency ng estado. 

Tulad ng lahat ng mga blueprint, gayunpaman, ang balangkas ay maaaring magmukhang iba kapag natanto, at ang mga detalye ng panukala ay maaaring magbago. Binigyang-diin mismo ng Newsom na ang mga pagtatantya sa pananalapi na nauugnay sa mga labis na antas, at maging ang mga partikular na panukala sa pagpopondo, ay malamang na magbago sa nalalapit na May Budget Revise. Nag-iiwan ito sa First 5 LA at iba pang mga kasosyo sa larangan ng adbokasiya ng maagang pagkabata ng isang mahalagang pagkakataon upang ipaalam at hubugin ang susunod na round ng mga item sa badyet habang itinataguyod na gamitin ng mga pinuno ang nag-iisang yugto ng labis na ito upang itaguyod ang pagkakapantay-pantay at upang ganap na suportahan ang mga bata at pamilyang kinakaharap. patuloy na mga krisis na nagreresulta mula sa pandemya. 

Halimbawa, ang ikalawang taon ng surplus na kita ay nangangahulugan na ang California ay may isa pang kritikal na pagkakataon upang bumuo ng mas epektibo at patas na mga pampublikong sistema. Habang ang badyet ng Enero ay nagmumungkahi ng mahahalagang pamumuhunan sa mga sistemang sumusuporta sa mga pamilya at maliliit na bata, hindi sapat ang isang beses, panandaliang pamumuhunan. Sa halip, dapat gamitin ng California ang mga mapagkukunan na mayroon ito ngayon upang mapabuti ang mga sistema ng paglilingkod sa pamilya at gawing mas mahusay ang mga ito sa mahabang panahon. Sa paglipat patungo sa naka-iskedyul na pag-update ng panukalang badyet sa Mayo, napakahalaga na ang Newsom at mga mambabatas ay higit na lubos na kumilala at tumugon sa mga hamon na kinakaharap ng mga pamilya sa County ng LA at sa buong California, lalo na ang mga Black, Indigenous at mga taong may kulay na naninirahan sa mga komunidad na nakaapekto sa karamihan sa COVID-19.  

Bagama't kasama sa panukala sa Enero ang mahahalagang pamumuhunan sa mga rate ng pagbabayad para sa mga tagapagbigay ng maagang pag-aaral at sa mga karagdagang suporta sa buong estado, na may pagtuon sa mga lugar na may limitado o walang access sa pangangalaga ng bata, ang mga antas ng pagpopondo ay hindi sapat upang matugunan ang mga pangangailangan ng bawat pamilya sa California. . Sa buong pandemya, libu-libong tagapagbigay ng pangangalaga sa bata ang kinailangang magsara, pinipigilan ang mga pamilya sa paghahanap ng pangangalaga, pagkakait sa mga bata ng mga kritikal na pagkakataon sa maagang pag-aaral, at magdulot ng hindi pantay at hindi patas na pagbangon ng ekonomiya sa buong estado. Ang mga provider na nanatiling bukas hanggang sa panahong ito ay nagpupumilit na manatiling gumagana, na sinusunod ang patuloy na pagbabago ng mga protocol sa kalusugan at kaligtasan, tinatanggap ang tumaas na mga gastos upang pamahalaan at panatilihing malinis ang kanilang mga pasilidad, at pagharap sa mababang antas ng pagpapatala na nagpapahirap sa pananalapi. upang ipagpatuloy ang pagbibigay ng mga serbisyo. Ang sentro sa isang pantay, naa-access at de-kalidad na sistema ng maagang pag-aaral ay isang sinanay na early educator workforce na tumatanggap ng buong reimbursement para sa tunay na halaga ng pag-aalaga sa mga bata. Upang gawing katotohanan ang workforce na ito, ang mga tagasuporta ng ECE ay dapat magsulong para sa ganap na pamumuhunan sa at sadyang pagbuo ng pinaghalong sistema ng paghahatid ng California para sa maagang pag-aaral sa May Revise. Ito ay dapat na isang pangunahing pokus ng mga pinuno ng estado sa hinaharap. 

Dagdag pa rito, ang badyet ng nakaraang taon ay nagbigay sa karamihan ng mga taga-California ng hindi bababa sa $600 at hanggang $1,100 bilang bahagi ng isang statewide stimulus plan. Ngunit ang panukalang badyet para sa 2022-2023 ay hindi kasama ang karagdagang direktang tulong pinansyal para sa mga pamilya sa pamamagitan ng programang Golden State Stimulus. Ang Newsom, gayunpaman, ay nagsabi na ang mga projection ay nagpapahiwatig na ang estado ay lalabag sa mga limitasyon sa paggastos ayon sa batas na itinakda ng Gann Limit, na magti-trigger ng isang mandatoryong paglipat ng mga labis na kita sa sistema ng edukasyon ng estado at sa mga nagbabayad ng buwis. Bilang resulta, ang mga pamilya ay malamang na makatanggap ng ilang uri ng direktang suportang pinansyal sa 2022, na sinasabi ng Newsom na magbibigay siya ng higit pang detalye sa May Revise pagkatapos kumonsulta sa Lehislatura at ma-access ang na-update na mga pagtatantya ng kita ng estado. Isa itong indikasyon na ang panukalang badyet na ito ay posibleng makakita ng malalaking pagbabago sa Mayo. 

Sa wakas, ang panukalang badyet ay nagsasaad ng suporta ng administrasyon para sa reporma sa mga patakaran sa buwis sa cannabis ng California; gayunpaman, sa kasalukuyan ay walang wikang nagsasaad kung ano ang inuuna ng administrasyon o kung paano maaaring magbago ang istraktura ng buwis. Sa halip, sinasabi lang ng badyet na ang administrasyon ay makikipagtulungan sa Lehislatura sa paggawa ng mga pagbabago. Kasalukuyang nagpoproyekto ang California ng $787 milyon sa kita sa buwis sa cannabis sa 2022-2023.  

Sa pangkalahatan, ang malawak na diskarte sa adbokasiya ng First 5 LA sa pamamagitan ng proseso ng pagbuo ng badyet ay tututuon sa pagtuturo sa mga gumagawa ng patakaran sa pangangailangang bigyang-priyoridad ang mga pangmatagalang pagpapabuti sa mahahalagang imprastraktura at sistema ng paglilingkod sa bata at upang matiyak na ang mga pamilya ay nahaharap sa mas kaunting mga hadlang sa pag-access ng mga suporta. Tutulungan din ng First 5 LA ang mga gumagawa ng patakaran na ikonekta ang magkakaibang mga daloy ng pagpopondo na ibinigay sa panukalang badyet na ito upang isulong ang higit na pagkakahanay at pagsasama-sama sa mga system na nakakaapekto sa kalusugan at pag-unlad ng bata. 

Tsiya key highlights ng Newsom's 2022-2023 Panukala sa Badyet sa Enero na may kaugnayan sa Unang 5 prioridad ng LA ay kinabibilangan ng:   

Ang mga bata ay may mataas na kalidad na karanasan sa maagang pag-aalaga at edukasyon bago ang kindergarten.

Kasama sa iminungkahing badyet ang: 

 • $1 bilyon sa ipatupad ang unang taon ng Universal Transitional Kindergarten (UTK), na may ganap na pagpapatupad sa 2025-26. Alinsunod sa mga layunin ng Master Plan para sa Maagang Pag-aaral at Pangangalaga, patuloy na sinusuportahan ng iminungkahing badyet ang mga pangunahing pamumuhunan noong nakaraang taon sa pagpapalawak ng UTK at inaasahang tataas ang access sa maagang pag-aaral para sa hindi bababa sa 56,000 maliliit na bata sa buong California sa 2022-2023. Kasama sa panukalang ito ang:  
  • $ 639.2 milyon hanggang palawakin ang pagiging karapat-dapat sa UTK sa lahat ng bata na magiging 5 taong gulang sa pagitan ng Sept. 2 at Peb. 2, simula sa 2022-23 school year. 
  • $383 milyon upang magdagdag ng karagdagang tagapagturo sa bawat transisyonal na silid-aralan sa kindergarten upang tumulong bawasan ang ratio ng mga mag-aaral sa matatanda sa mga silid-aralan ng UTK
 • $373 milyon para tumulong mag-subsidize ng isang buong taon ng pagtaas ng rate para sa mga provider habang ang estado ay patuloy na gumagawa tungo sa komprehensibong reporma sa rate na naaayon sa mga layuning itinakda sa Master Plan para sa Maagang Pag-aaral at Pangangalaga. Bumubuo ito sa mga pamumuhunan na ginawa sa badyet ng nakaraang taon at malakas na umaayon sa priyoridad ng First 5 LA upang matiyak na ang mga provider ay makakatanggap ng patas na suweldo upang matugunan ang tunay na halaga ng pangangalaga.  
  • Ang Child Care Providers United (CCPU), sa pamamagitan ng Joint Labor Management Committee (JLMC), ay kasalukuyang bumubuo ng mga rekomendasyon sa pag-streamline ng reimbursement structure ng estado; ang mga ito ay nakatakdang maging available bago ang Nob. 15, 2022. Bukod pa rito, ang isang workgroup ng estado na may tungkulin sa pagtatasa ng pamamaraan para sa pagtatatag ng mga rate ng reimbursement ay magbibigay ng mga natuklasan nito bago ang Agosto 15, 2022.  
 • $ 823.7 milyon para sa 36,000 karagdagang mga lugar ng pangangalaga sa bata na may subsidiya, na dinadala ang kabuuan sa mahigit 145,000 na espasyo sa buong estado. Ang mga multi-year na pamumuhunan, na ibinigay sa pamamagitan ng 2021 na badyet ng estado, ay nagkabisa sa taong ito, na may layuning dalhin ang kabuuang ito hanggang 200,000. Bagama't iyon ay isang positibong hakbang, hindi pa rin ito sapat upang maayos na matugunan ang krisis sa pangangalaga sa bata ng California.  
  • Ang iba pang mga pamumuhunan para sa pagpapalawak ng pangangalaga sa bata ay kinabibilangan ng $25 milyon para pondohan ang Child Care Initiative Project hanggang Hunyo ng 2023. Nilalayon nitong dagdagan ang mga puwang sa mga lugar na lubhang nangangailangan at suportahan ang mga provider sa mga komunidad na iyon na gustong maging lisensyado.  
 • $308.4 milyon para matiyak Tinutugunan ng California State Preschool Program (CSPP) ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral na may mga kapansanan at nag-aaral ng dalawahang wika. Ang mga bagong kinakailangan para sa mga tagapagbigay ng CSPP ay nagsasaad na dapat silang magsilbi ng hindi bababa sa 10 porsiyento ng mga mag-aaral na may mga kapansanan at magbigay ng mga karagdagang serbisyong pansuporta para sa mga nag-aaral ng dalawahang wika. 
  • Bukod dito, tinitingnan ng panukalang badyet na ito palawakin ang pagiging karapat-dapat para sa lahat ng mag-aaral na kalahok sa CSPP mula 12 hanggang 24 na buwan. Ang mga batang may individualized education program (IEP) ay ituring na karapat-dapat na lumahok sa CSPP, at ang mga tagapagbigay ng CSPP na nagsilbi sa lahat ng karapat-dapat na 3- at 4 na taong gulang sa kanilang mga programa ay makakapag-enroll ng mga 2 taong gulang sa kanilang serbisyo din. 
 • $4.8 milyon para suportahan ang paunang imprastraktura, pagpaplano at disenyo ng California Mga Supporting Provider at Reaching Kids (CalSPARK), isang data pipeline system na nakatuon sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga provider at programa. Ang CalSPARK ay bahagi ng California Department of Social Services' (CDSS) Nakatutuwang Simula hub para sa mga pamilyang naghahanap ng impormasyon tungkol sa landscape ng pangangalaga ng bata sa kanilang lugar. 
  • Kasama rin sa iminungkahing badyet ang $3.1 milyon mula sa 2020-2023 Preschool Development Grant Birth hanggang Five Renewal upang suportahan ang Brilliant Beginnings data initiative at ang solong verification hub.  

Ang mga bata ay tumatanggap ng maagang mga pag-unlad na suporta at serbisyo, at ligtas sa pang-aabuso, kapabayaan, at iba pang trauma.

Kasama sa iminungkahing badyet ang: 

 • $87 milyon ($41 milyon Pangkalahatang Pondo) sa ipatupad ang Dyadic Services epektibo sa Ene. 1, 2023. Ang mga serbisyo ng Dyadic na pangangalaga ay nagbibigay ng pinagsama-samang pisikal at asal na pagsusuri sa kalusugan at mga serbisyo sa buong pamilya, tumutulong sa pagtaas ng access sa preventive care, pagpapabuti ng koordinasyon ng pangangalaga at kalusugan ng isip ng ina, at palakasin ang panlipunan-emosyonal na kalusugan at kaligtasan ng mga bata. 
 • $350 milyon Pangkalahatang Pondo para magrekrut, magsanay, at magsertipika ng 25,000 bago community health workers (CHWs) pagsapit ng 2025. Ang badyet ng nakaraang taon ay nagdagdag ng mga CHW sa listahan ng mga bihasang indibidwal na pinapayagang magbigay ng mga serbisyo ng Medi-Cal; plano ng estado ng Department of Health Care Services (DHCS) na gawing available ang mga CHW sa mga benepisyaryo simula sa Hulyo 1. 
 • $400 milyon sa isang beses na pagpopondo ($200 milyon Pangkalahatang Pondo) para sa Mga pagbabayad sa Medi-Cal Provider Equity, para himukin ang mga provider na tumuon sa pagsusulong ng katarungan at pagpapabuti ng kalidad sa mga serbisyong pang-iwas sa kalusugan ng mga bata at pangangalaga sa ina. 
 • $1.2 bilyon ($435.5 milyon na Pangkalahatang Pondo) noong 2021-2022, $2.8 bilyon ($982.6 milyon na Pangkalahatang Pondo) noong 2022-2023, $2.4 bilyon ($876.4 milyon na Pangkalahatang Pondo) noong 2023-2024 at $1.6 bilyon ($500 milyon na Pangkalahatang Pondo)- noong 2024-2025 XNUMX para ipatupad ang Pagsulong at Pagbabago ng California sa Medi-Cal (CalAIM) pagsisikap sa reporma. 
 • $176 milyon sa karagdagang pagpopondo upang suportahan ang pag-access sa mga serbisyong pangkalusugan ng kababaihan at developmental at Adverse Childhood Experiences (ACEs) screening. Ang pagbibigay ng mga pagbabayad sa pamamagitan ng Proposisyon 56 sa mga tagapagkaloob para sa pagsasagawa ng mga pagsusuri sa maagang pagkabata ay isang benepisyong unang nilikha sa 2020 na badyet ng estado. Sa 2022-2023, ang mga karagdagang pagbabayad ng Medi-Cal na ito ay inaasahang lalampas sa kita ng $176 milyon, na nangangailangan ng karagdagang pondong ito. 
 • $135.1 milyon sa loob ng tatlong taong panahon upang palawigin ang tagapagbigay ng Medi-Cal pagsasanay para sa pagsasagawa ng mga screening ng ACE
 • $100 milyon Pangkalahatang Pondo taun-taon upang palakasin ang estado imprastraktura ng kalusugan ng publiko at umakma sa lokal na pagpopondo, lalo na para sa mga layunin ng pagpapabuti ng pakikipagtulungan sa pagitan ng mga entidad ng estado at lokal na pamahalaan. Ang perang ito, bukod pa sa $300 milyon na ibinibigay taun-taon sa pamamagitan ng 2021 na badyet ng estado para mamuhunan sa pampublikong imprastraktura sa kalusugan ng estado, ay susuportahan ang pagtatatag ng isang Tanggapan ng Patakaran at Pagpaplano na hahantong sa mga pagsisikap na maunawaan ang mga umuusbong na banta sa kalusugan ng publiko, palawakin ang publiko. manggagawang pangkalusugan at pahusayin ang mga pagsisikap sa komunikasyon at pampublikong edukasyon upang labanan ang maling impormasyon at maling impormasyon. 
 • $10.6 milyon hanggang Hunyo 30, 2023, para sa programang Konsultasyon sa Kalusugan ng Pag-iisip ng Sanggol at Maagang Bata ng California, upang suportahan ang mga pangangailangan sa kalusugan ng isip ng mga bata, pamilya at tagapagbigay ng pangangalaga sa bata
 • $53.2 milyon ($18.9 milyon Pangkalahatang Pondo) sa 2022-2023 at $89 milyon ($31 milyon na Pangkalahatang Pondo) taun-taon sa bawasan ang mga premium ng Medi-Cal para sa humigit-kumulang 500,000 buntis na kababaihan, mga bata at mga may kapansanan na nagtatrabahong nasa hustong gulang. Sa kasalukuyan, ang ilang mga benepisyaryo ay kumikita ng mga kita na bahagyang mas mataas sa threshold para sa pagtanggap ng walang bayad na Medi-Cal, na nangangailangan sa kanila na magbayad ng buwanang mga premium. 

Ina-optimize ng mga pamilya ang pag-unlad ng kanilang anak

Kasama sa iminungkahing badyet ang: 

 • $50 milyon ang patuloy na palawakin ang Programa sa Pagbisita sa Bahay ng California at Programa sa Kalusugan ng Itim na Anak, magbigay ng higit na kakayahang umangkop sa mga modelo ng pagbisita sa bahay na matatanggap ng mga pamilya, at palawakin ang mga suporta sa mga karagdagang county. 
 • $200.7 milyon para tumaas ng 7.1 porsyento ang pinakamataas na antas ng Mga cash gawad ng CalWORKs matatanggap ng mga pamilya. Ang mas mataas na antas ng tulong na ito ay susuportahan ang seguridad ng ekonomiya ng pamilya, na mahalaga para sa kakayahan ng isang pamilya na umunlad, lalo na't ang COVID-19 ay hindi katimbang na nakaapekto sa mga nasa panganib na. Ang katatagan ng ekonomiya at empowerment ay mahalagang bahagi sa pagsuporta sa buong bata at pati na rin sa buong pamilya. Ayon sa Department of Social Services, ang pinal na halaga ng Maximum Aid Payment ay maaaring magbago sa May Revise batay sa available na pondo. 
 • Ilang mga item na nauugnay sa maagang solusyon at ang sistema ng sentrong pangrehiyon ng estado: 
  • $1.2 milyon ($1 milyon na Pangkalahatang Pondo) upang mapabuti ang buong estadong sistema ng maagang interbensyon ng California, na kilala bilang Maagang simula, sa pamamagitan ng higit na inklusibong mga serbisyo, pinahusay na proseso ng paggamit at pagkakahanay, at pinataas na pakikipagtulungan sa pagitan ng mga Departamento ng Serbisyong Panlipunan at Edukasyon. 
  • $3.2 milyon ($2.2 milyon Pangkalahatang Pondo) upang itatag Mga espesyalista sa Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) sa bawat sentrong pangrehiyon ng estado, upang magbigay ng kadalubhasaan sa mga magagamit na serbisyo at mag-alok ng iba pang teknikal na suporta. 
  • $51 milyon ($31.9 General Fund) noong 2022-2023 at $68.1 milyon ($42.6 million General Fund) na nagpapatuloy sa bawasan ang mga caseload ng regional center service coordinator hanggang 1:40 para sa mga bata hanggang 5 taong gulang. 
  • $ 10 milyon para sa Mga suporta sa Espesyal na Edukasyon para sa mga batang nasa edad preschool upang mas maisulong ang pagsasama sa preschool para sa 3- at 4 na taong gulang na pinaglilingkuran ng mga sentrong pangrehiyon. 
 • $10 milyon para suportahan Maagang Literacy, partikular sa pamamagitan ng isang pinalawak na programa sa buong estado na ang Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California at First 5 California ay magkatuwang na binuo upang mabigyan ang mga bata ng mga librong multilinggwal at mga programa sa maagang pagbasa. 
 • $5.5 milyon para suportahan ang mga inisyatiba na nilalayon pagpapabuti ng mga resulta sa kalusugan ng ina at sanggol sa California, kabilang ang mga malalim na pagsusuri sa kaso at pangongolekta ng data at ang paglalathala ng mga natuklasan tungkol sa mga pagkamatay na may kaugnayan sa pagbubuntis, malubhang morbidity sa ina at pagkamatay ng sanggol. 

Ang mga priyoridad ay nakahanay sa mga kinalabasan ng pangmatagalang mga sistema ng Unang 5 LA, mga pang-prioridad na panrehiyong LA County, at mga agenda ng Best Start Community Change.

Kasama sa iminungkahing badyet ang: 

 • $819.3 milyon ($613.5 milyon na Pangkalahatang Pondo) sa 2023-24 at $2.7 bilyon ($2.2 bilyong Pangkalahatang Pondo) taun-taon sa buong pagpapatupad, kasama ang mga gastos sa In-Home Supportive Services (IHSS), upang palawakin ang buong saklaw Pagiging karapat-dapat sa Med-Cal sa lahat ng nasa hustong gulang na may edad 26-49 na may kita Immigration status. 
 • $60 milyon para suportahan pag-unlad ng mga manggagawang imigrante, na kinabibilangan ng pagpopondo para sa mga pilot na programa sa pagsasanay ng English Language Learner, isang Employment Training Panel upang palawakin workforce literacy, at isang earn-and-learn community change career pathways program para sa community college students sa pamamagitan ng California Youth Leadership Corps. 
 • $946 milyon para tugunan ng Greenhouse Gas Reduction Fund pagbabago ng klima at itaguyod ang katarungan, at $1.3 milyon para isulong pagkakapantay-pantay ng lahi at hustisya sa kapaligiran sa pamamagitan ng agham, datos at pananaliksik. 
  • $ 291 milyon upang magpatuloy mga pagsisikap sa paglilinis ng kontaminasyon ng lead mula sa dating pasilidad ng baterya ng Exide sa Lungsod ng Vernon. Susuportahan ng pagpopondo ang pag-sample ng hanggang 1,200 property at paglilinis ng hanggang 800 property sa 2022. Priyoridad ng ilang Best Start na komunidad ang pagtugon sa mga panganib sa kapaligiran.     
 • $6 bilyon sa loob ng tatlong taon bilang bahagi ng planong palawakin sa buong estado imprastraktura ng broadband, isang pagsisikap na unang pinagtibay sa pamamagitan ng badyet ng estado noong nakaraang taon. Ang pamumuhunan na ito ay naglalayon na pataasin ang pagiging affordability at pahusayin ang access sa broadband para sa lahat ng mga taga-California. Inaasahan din ng panukala sa badyet na ang mga bagong proyektong gawad sa huling milya ay magiging available sa 2022, gamit ang parehong pagpopondo ng estado mula sa California Advanced Services Fund at mga pederal na pondo. 
 • $2 bilyon sa loob ng dalawang taon upang ipagpatuloy ang mga pagsisikap ng estado na tugunan homelessness sa pamamagitan ng pamumuhunan sa pabahay sa kalusugan ng pag-uugali at mga gawad sa paglilinis ng kampo.  
 • $20 milyon ang nagpapatuloy upang lumikha ng bago refundable tax credit para sa mga young adult na may edad 18 hanggang 25 na nakaranas ng foster care sistema. Ang panukalang ito ay magbibigay ng karagdagang $1,000 na kredito sa mga indibidwal na nakaranas ng foster care system sa isang punto sa edad na 13 o mas matanda at kung hindi man ay kwalipikado para sa California Earned Income Tax Credit (CalEITC). 
 • Isang pagpapalawak ng Young Child Tax Credit (YCTC), unang nilikha sa pamamagitan ng 2019 na badyet ng estado, upang isama ang mga sambahayan na walang kinita na kita. Ang panukalang badyet sa Enero ay mag-i-index din ng YCTC para sa inflation simula sa 2022 na taon ng buwis. Ang kreditong ito ay nagbibigay ng $1,000 sa bawat sambahayan na kung hindi man ay kwalipikado para sa Earned Income Tax Credit at mayroon ding anak na edad 5 o mas bata. Tinatantya ng Lupon ng Buwis sa Franchise na humigit-kumulang 55,000 magulang ang magiging kwalipikado para sa kredito sa buwis sa unang pagkakataon sa ilalim ng panukala. 
 • $596 milyon Proposition 98 General Fund, sa itaas ng $54 milyon na ibinigay sa 2021 Budget Act, upang pondohan unibersal na pag-access sa subsidized na pagkain sa paaralan. Isang karagdagang $30 milyon na isang beses na Pangkalahatang Pondo upang magtatag ng karagdagang mga proyekto ng pagpapakita ng sakahan sa paaralan at $3 milyon na kasalukuyang Pangkalahatang Pondo upang palawakin ang panrehiyong California Farm sa Network ng Paaralan. 

Mga Susunod na Hakbang:

Ang panukala sa Enero ng Newsom ay ang unang hakbang sa proseso ng pagbuo ng badyet ng California, na naglalatag ng batayan para sa mga negosasyon sa pagitan ng administrasyon at mga mambabatas. ngayon, ang administrasyon ay magsisimulang bumuo ng isang May Revise na badyet na sumasalamin sa na-update na kita at/o mga pagtataya ng patakaran, habang mga miyembro ng Assembly at Senate Budget Committee magsagawa ng mga pagdinig upang bumuo ng kanilang sariling mga priyoridad sa badyet. Kasunod ng May Revise, the Lehislatura habilin ibigay nito bersyon ng badyet in Hunyo. Newsom dapat lagdaan ang na-finalize na 2022 ng estado-2023 badyet sa Hunyo 30.CaliforniaNi magsisimula ang bagong taon ng pananalapis Sa hulyo 1.  

Pride Month 2022: Pagpaparangal sa Pagkakaiba-iba ng mga Pamilya

Pride Month 2022: Pagpaparangal sa Pagkakaiba-iba ng mga Pamilya

Ang Hunyo ay Pride Month! Nagaganap taun-taon, ang Pride Month ay isang panahon para sa pagdiriwang ng lesbian, gay, bisexual, transgender, at queer na pagkakakilanlan na bumubuo sa populasyon ng LGBTQ+, at para sa pagkilala sa makasaysayang pang-aapi na hinarap ng grupong ito, ang mga hadlang na kanilang...

isalin