Tulungan Akong Palakihin ang LA – ISANG PROYEKTO NG
AMING
EARLY Identification AND INTERVENTION Estratehiya

Help Me Grow LA ay narito upang matiyak na ang pag-unlad ng iyong anak ay nasa tamang landas. Bisitahin www.helpmegrowla.org o tumawag sa 833.903.3972 para sa tulong! 

Pag-uugnay ng mga Pamilya sa Mga Mapagkukunang Pang-unlad

Help Me Grow LA (HMG LA) ay tumutulong sa mga pamilya na makahanap ng mga serbisyong maaaring suportahan ang pag-unlad ng kanilang anak. Madalas may mga tanong ang mga pamilya tungkol sa pag-unlad ng kanilang anak ngunit hindi alam kung saan pupunta para sa tulong. Makakatulong ang HMG LA sa mga pamilya na makahanap ng mga mapagkukunan at makakuha ng mga serbisyo nang mas mabilis. Pagdating sa pagtulong sa mga pamilya, maaari tayong magtulungan — mga tagapagkaloob, lokal na ahensya at komunidad — upang gumawa ng mas mahusay.  

Tumutulong ang HMG LA na mapabuti ang koordinasyon ng mga programa at serbisyo sa mga lokal na komunidad. Ang unang 5 LA at ang Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County (LACDPH) ay sumasali sa mga kasosyo upang matiyak na ang lahat ng mga bata ay konektado sa mga serbisyong kailangan nila.

likuran 

Noong 2016, ang First 5 LA ay nakipagsosyo sa LACDPH, LA Care Health Plan at sa American Academy of Pediatrics (AAP) – California Chapter 2, upang magpulong ng mga pangunahing stakeholder at eksperto sa iba't ibang sektor upang makisali sa maagang disenyo at pagpaplano ng isang HMG system para sa LA County. Mahigit sa 120 pinuno mula sa County ng LA ay bahagi ng proseso ng maagang pagpaplano, kabilang ang mga kinatawan sa mga lugar ng pisikal na kalusugan, kalusugan ng isip, mga serbisyo sa kapansanan sa pag-unlad, maagang pangangalaga at edukasyon, mga ahensya ng county, pribado at pampublikong organisasyong komunidad, pati na rin ang suporta sa pamilya at mga grupo ng adbokasiya. Ang Pagsusulong ng Pinakamainam na Pag-unlad ng mga Bata ang ulat ng rekomendasyon ay inilabas noong taglagas ng 2017 at ang pundasyon na patuloy na gumagabay sa pagpaplano ng pagpapatupad para sa HMG LA.  

Noong 2017, sinimulan ng First 5 LA at LACDPH ang pagtutulungan upang bigyang-buhay ang pananaw na nakabalangkas sa ulat ng rekomendasyon upang suportahan ang apat na pangunahing bahagi ng HMG upang matugunan ang mga pangangailangan ng county ng LA at tugunan ang mga pira-pirasong sistema ng early identification and intervention (EII). 

paningin

Ang lahat ng mga pamilya sa County ng LA ay mayroong suporta na kailangan nila upang matulungan ang kanilang mga maliliit na anak na makakuha ng pinakamahusay na pagsisimula sa buhay at makamit ang pinakamainam na pag-unlad.  

misyon 

Ang Help Me Grow LA ay sumusuporta sa lahat ng pamilya sa pagtataguyod ng pag-unlad ng maliliit na bata at panghabambuhay na tagumpay sa pamamagitan ng pagkonekta sa kanila sa mga serbisyo sa pag-unlad at mga suporta na nagtataguyod ng kapakanan ng kanilang anak.  

Mga Core na Bahagi at Layunin 

Tulungan Mo Akong Lumago ay isang pambansang modelo na kinabibilangan ng apat na pangunahing bahagi. Ang bawat bahagi ay nilalayong tumulong sa pagpapabuti ng EII. Nangangahulugan ito ng pagtaas ng mga pagsusuri sa pag-unlad, pagsubaybay at pag-promote sa mga tagapagbigay ng serbisyo at pag-uugnay ng mga bata at kanilang mga pamilya nang maaga sa naaangkop na mga serbisyo at suporta upang matulungan ang pag-unlad ng kanilang anak.  

Ang modelong Help Me Grow ay may apat na pangunahing bahagi:  

 

Mga konseho 

Komunidad at Pamayanan ng Pakikipag-ugnayan sa Pamilya  

Ang Community Family Engagement Council (CFEC) ay isang advisory group sa HMG LA na binubuo ng mga kampeon ng magulang, mga magulang at tagapag-alaga na may karanasan sa pamumuno sa komunidad at outreach. Ang tungkulin ng CFEC ay tumulong na matiyak na ang mga serbisyo at mapagkukunan ng maagang pagkabata ay nakakatugon sa mga pangangailangan ng mga pamilyang may mga anak na may, o nasa panganib ng, pagkaantala at kapansanan sa pag-unlad. 

Sistema ng Synergy Council

Ang HMG LA Systems Synergy Council (SSC) ay isang grupo ng mga lider na kumakatawan sa mga pangunahing sistema na bumubuo sa maagang EII continuum sa LA County: mga distrito ng paaralan at mga lokal na ahensya ng edukasyon, kapakanan ng bata, maagang pangangalaga at edukasyon, mga organisasyong nakabatay sa komunidad, kalusugan ng isip , pangangalaga sa kalusugan, mga sentrong pangrehiyon, at mga sentro ng mapagkukunan ng pamilya. Ang tungkulin ng SSC ay tumulong na isulong ang mga pagsisikap ng HMG LA at EII sa kanilang mga organisasyon at sa County ng LA, na lumilikha ng synergy sa mga sistema at tumutulong upang matiyak ang pantay na kalusugan para sa mga bata at pamilya sa LA County.

Mga Landas

Ang HMG LA Pathways ay isang tatlong taong pamumuhunan na pinagsasama-sama ang mga ahensya at programa, na nagbibigay ng maagang pagkakakilanlan at mga serbisyo ng interbensyon para sa mga pagkaantala sa pag-unlad, kasama ng ibang mga ahensya at pamilya. Ang layunin ng HMG LA Pathways ay pahusayin ang mga kasalukuyang referral pathway sa pamamagitan ng pagbabago sa teknolohiya, imprastraktura at kasanayan upang matiyak na makukuha ng lahat ng bata ang mga serbisyong kailangan nila kapag kailangan nila ito. Ang mga ahensya na bahagi ng Pathways ay lumikha ng isang collaborative sa loob ng kanilang komunidad at may tungkulin sa pagpaplano, pagsubok at pagpino ng mga estratehiya upang ang mga referral pathway sa kanilang komunidad ay mas coordinated, integrated at multidirectional. Ang mga komunidad ay nagsasapawan sa pitong hangganan ng Sentro ng Rehiyon ng LA County upang matiyak na maabot ang buong county. Kabilang sa pitong Pathways unifying agencies ang: 

LA Care Health Plan

Ang pakikipagsosyo ng HMG LA sa LA Care Health Plan ay nakatuon sa pagsasama ng maagang pagkakakilanlan at interbensyon sa daloy ng trabaho sa pagsasanay, pati na rin ang pagpapataas ng kamalayan at edukasyon sa kahalagahan ng mga pagsusuri sa pag-unlad at pagsubaybay sa mga tagapagbigay ng kalusugan, klinika, organisasyon ng komunidad at pamilya. Gagamitin ng partnership ang network ng mga provider, imprastraktura at kadalubhasaan ng LA Care, gayundin ang Community Resources Centers para maabot ang mga provider, pamilya at mga bata.   

Mga Unang Koneksyon

Ang programa ay nagpatupad ng mga makabagong diskarte para sa mga provider na nakabatay sa komunidad upang isama ang developmental screening at palakasin ang mga proseso ng referral sa loob ng kanilang mga kasanayan mula noong 2014 hanggang Setyembre 2022. Ang layunin ay upang mas makilala ang mga bata na may o nasa panganib para sa mga pagkaantala sa pag-unlad at ikonekta sila at ang kanilang mga pamilya sa kultura at mga serbisyo at suporta sa maagang interbensyon na naaangkop sa wika at sa lalong madaling panahon. Ang pakikipagsosyo sa Unang Koneksyon ay nag-alok ng mga mahahalagang pag-aaral at mga magagandang kasanayan na nagpapaalam sa pagpaplano at pagpapatupad ng HMG LA. Ang mga pangunahing kasosyo ay:
.

MGA PAMILYA at TAGAPAG-AALAGA

Nais nating lahat ang pinakamahusay para sa ating mga anak. Hindi ka nag-iisa. Nandito ang Help Me Grow LA para sa iyo kapag kailangan mo ng karagdagang suporta para tulungan ang iyong anak na umunlad! Tulungan Akong Palakihin ang LA:  

  • Kinokonekta ang lahat ng pamilya sa mga libre o murang programa upang makinabang sa pag-unlad ng iyong anak.  
  • Tumutulong sa iyo na makuha ang mga sagot na kailangan mo tungkol sa mga milyahe ng paglaki ng iyong anak.  
  • Nagbibigay ng impormasyon at suporta sa oras ng pangangailangan.   

Mga Tool at Mapagkukunan para sa Pag-unlad ng Iyong Anak: 
.

HEALTHCARE & COMMUNITY PROVIDERS

Ang mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ay kadalasang ang unang linya ng depensa. Ang maagang pag-screen ay humahantong sa mas matagumpay na pangmatagalang resulta. Sama-sama, maaari nating tiyakin na ang lahat ng pamilya ay sinusuportahan at binibigyan ng mga mapagkukunan upang makinabang sa kalusugan ng pag-unlad ng kanilang anak. Nasa ibaba ang mga mapagkukunan at tool upang suportahan ang paghahatid ng mataas na kalidad na maagang pagkilala at interbensyon:

Mga nauugnay na istilo: 

LOS ANGELES COUNTY DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH AND FIRST 5 LA LAUNCH HELP ME GROW LA TO SUPPORT CHILD DEVELOPMENT

LOS ANGELES COUNTY DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH AND FIRST 5 LA LAUNCH HELP ME GROW LA TO SUPPORT CHILD DEVELOPMENT

MEDIA CONTACTS: Unang 5 LA Marlene Fitzsimmons (213) 482-7807 [protektado ng email] Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ng LA County (213) 240-8144 [protektado ng email] Mayo 17, 2022 Help Me Grow Ang LA ay isang Pagsisikap na Batay sa Komunidad upang Matiyak na Ang Bawat Bata ay Makakatanggap ng Maagang Suporta...

LOS ANGELES COUNTY DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH AND FIRST 5 LA LAUNCH HELP ME GROW LA TO SUPPORT CHILD DEVELOPMENT

Ang Unang 5 LA ay Naggawad ng Mga Gantimpala sa Limang Ahensya upang Manguna sa Mga Pagsisikap na Batay sa Pamayanan bilang Bahagi ng Tulong sa Akin na Palakihin ang LA

Ang Pagpopondo ay Magtutuon sa Pagkonekta sa Mga Pamilya, Na May Mga Alalahanin sa Pag-unlad, sa Mga Umiiral na Serbisyo LOS ANGELES, Oktubre 1, 2020 - Inihayag ngayon ng Unang 5 LA ang isang pamumuhunan na $ 2,250,000 sa limang mga kasosyo sa pamayanan upang palakasin at palawakin ang mga path ng referral upang mas ...

Paggawa ng Balita: Developmental Screening

Paggawa ng Balita: Developmental Screening

Ang mga bata, simula sa pagsilang, inaasahang makakamit ang ilang mga pangyayaring pang-unlad habang lumalaki sila, kabilang ang kung paano nila ginagamit ang wika, kung paano sila gumalaw (iniisip ang pag-crawl, pagtakbo at paglukso), kung paano sila nakikipag-ugnayan sa iba, at kung paano nila pinamamahalaan at ipahayag ang mga emosyon. Hindi lahat ng mga bata ...

Isang Araw ng Capitol para sa Advocacy ng Maagang Bata

Isang Araw ng Capitol para sa Advocacy ng Maagang Bata

Sa isang kamakailang paglipad mula sa Los Angeles patungong Sacramento, ang Komisyonado ng Unang 5 na si Yvette Martinez ay nakipag-usap sa isang guro sa ikaapat na baitang tungkol sa kakulangan ng maagang pag-unlad na pag-unlad para sa mga maliliit na bata, na kinabibilangan ng pag-diagnose ng autism. Na may mas mababa sa 30 porsyento ng mga bata ...

Mga Puntong Nag-uugnay: Pagkamit ng Pangmatagalang Pagbabago para sa Mga Pinakabatang Anak ng LA

Mga Puntong Nag-uugnay: Pagkamit ng Pangmatagalang Pagbabago para sa Mga Pinakabatang Anak ng LA

Ni Kim Belshé, Executive Director, Unang 5 LA Ang Lupon ng mga Komisyoner ay nagpupulong sa ikalawang Huwebes ng bawat buwan sa 1:30 ng hapon, maliban kung ipinahiwatig, sa mga tanggapan ng Unang 5 LA. Ang lahat ng mga pagpupulong ay bukas sa publiko, at ang mga agenda ay nai-post sa aming website kahit papaano ...

Inilabas ng Help Me Grow-LA ang Ulat: "Pagtataguyod ng Pinakamainam na Pag-unlad ng Mga Bata"

Inilabas ng Help Me Grow-LA ang Ulat: "Pagtataguyod ng Pinakamainam na Pag-unlad ng Mga Bata"

Ang maagang yugto ng disenyo at pagpaplano para sa Help Me Grow LA (HMG-LA) ay gumawa ng pangunahing hakbang patungo sa pagbuo, sa pakikipagsosyo, isang komprehensibo at pinag-ugnay na sistema upang suportahan ang pagsusulong ng pinakamainam na pag-unlad at kagalingan ng mga bata. Mahigit sa 60 mga ahensya ng lalawigan, ...

Tulungan Mo Akong Lumago –Lunsad ng LA upang Pagbutihin ang Mga Kasalukuyang Pang-unlad

Tulungan Mo Akong Lumago –Lunsad ng LA upang Pagbutihin ang Mga Kasalukuyang Pang-unlad

Taon na ang nakakalipas, sinabi ng Unang Komisyonado ng LA na si Cynthia Harding na ang pag-abot ng tulong tungkol sa pag-unlad ng kanyang anak ay nag-iisa sa kanyang pakiramdam at walang magawa. "Sinabi ng pedyatrisyan na hindi ko siya dapat i-screen, sapagkat siya ay tatawagin lamang," nabanggit ni Harding, na siya ring ...

isalin